Accizele

Accizele — caracteristica generală

Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs. De obicei ele sunt aşezate asupra produselor cu cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă de la o ţară la alta. În RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile, tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video aparatura, autoturismele ş.a.

Conform Codului Fiscal al RM accizele este un impozit general de stat.

Suma accizului reprezintă un impozit indirect, care este inclus în preţul produselor. Reieşind din cotele sale, această taxă de consumaţie poate mări considerabil preţul.

Contribuabilii accizului privind mărfurile indigene sunt persoanele juridice şi persoanele fizice care produc mărfuri supuse accizelor. Contribuabilii la mărfurile de import se consideră persoanele fizice şi juridice, care importă mărfuri şi produse din categoria celor supuse accizelor.

Subiecţii impunerii care produc sau preconizează să producă măria accizată sunt obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori de accize şi să primească certificatul de acciz.

Certificatul de acciz reprezintă un document eliberat de organul Serviciului fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu mărfurile supuse accizelor şi de a desfăşura activitate în domeniul jocurilor de noroc.

Pentru obţinerea certificatului de acciz, agenţii economici care sunt obligaţi a se înregistra ca subiecţi impozabili se adresează la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial în raza căruia activează cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz. In cererea de solicitare se indică denumirea (numele, prenumele), adresa juridică (domiciliu) a locului principal de desfăşurare a activităţii economice şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort.

Agenţii economici care urmează a fi înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili declară încăperea de acciz. Încăperea de acciz reprezintă totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sunt situate separate, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii.

Subiectul impozabil cu accize poate avea doar o singură încăpere de acciz.

Ex . Fabrica de producere a băuturilor alcoolice „X" dispune de linii de prelucrare arendate în municipiul .,A", secţii de producere proprii în municipiul „B", depzit în localitatea „C" a municipiului „B", depozit nr.2 în localitatea „.D'' a municipiului „A". Toate aceste locuri în ansamblul lor, vor forma încăperea de acciz propnu-zisă a agentului economic, înregistrat sau care urmează a fi înregistrat ca plătitor de acciz, precum şi vor fi incluse de ultimul în schema (planul) de amplasare a lor împreună cu blocul administrativ care se anexează la cerere.

In cazul în care cererea de solicitare a certificatului de acciz conţine informaţii verificabile şi autentice, IFS eliberează persoanei, care a înaintat cererea, certificatul de acciz a agentului economic înregistrat ca subiect impozabil cu acciz. Certificatul de acciz se eliberează în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a acestuia.

În cazul apariţiei unor modificări sau completări în documentele de constituire (cu excepţia schimbării codului fiscal), condiţionate de:

 • reorganizarea formei organizatorico-juridice;
 • schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un ah IFS teritorial sau oficiu fiscal);
 • modificarea denumirii agentului economic;
 • modificarea informaţiei cu privire la locul încăperii de acciz etc. certificatul de acciz se înlocuieşte.

Obiectele impunerii şi cotele accizelor

Ca obiecte ale impunerii cu acciz sunt mărfurile supuse accizelor, specificate în anexa la titlul IV a Codului Fiscal al RM. Baza de calcul a accizelor, în dependenţă de cotele lor o constituie:

Pentru mărfurile supuse accizelor:

 • volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm3), daca cotele accizelor, inclusiv in cazul importului, sunt stabilite în suma absoluta la unitatea de măsură a marfii:
 • valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A., daca pentru aceste mărfuri sunt stabilite cote procentuale
 • volumul în expresie naturală şi valoarea mărfurilor, determinată în preţuri fără accize si T.V.A, dacă sunt stabilite cote duble, atît fixe, cît şi procentuale.
 • valoarea m vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţei vamale, precum şi impozitele si taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, cu excepţia accizelor si T.V.A., dacă pentru mărfurile în cauză sunt stabilite cote procentuale.

Cotele accizului pot fi stabilite în cote fixe pe o unitate de produs şi în cote procentuale asupra preţului de vânzare. Aceste cote pot fi utilizate separat sau combinat. Lista mărfurilor, unităţile de măsură şi cotele accizelor sunt stabilite în anexa nr. 1 al titlului IV al Codului Fiscal.

Extras din lista de mărfuri supuse accizelor pentru anul 2010

Poziţia tarifară Denumirea mărfii Unitatea  demăsură Cota accizului
1 2 3 4
160430 Icre (caviar) şi înlocuitori de icre valoarea în lei 25%
2203 00 Bere fabricată din malţ Litru 1,85lei
220410 Vinuri efervescente valoarea în lei 10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru
220421 alte vinuri; must de struguri a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de pînă la 2 litri:    
 
 • cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei 10%, dar nu mai puţin de 1,41 lei/litru
 
 • cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei 10%, dar nu mai puţin de 1,69 lei/litru
ex. 220421101 Vinuri spumoase valoarea în lei 10%, dar nu mai puţin de 2,82 lei/litru
220429 Alte vinuri; must de struguri, a cărui fermentaţie a fost sistată prin adaos de alcool, în recipiente cu capacitatea de peste2 litri:    
 
 • cu o concentraţie alcoolică dobîndită de pînă la 13% volum
valoarea în lei 5%, dar nu mai puţin de 0,28 lei/litru
 
 • cu o concentraţie alcoolică dobîndită de peste 13% volum
valoarea în lei 5%, dar nu mai puţin de 0,34 lei/litru
220430 Alte musturi de struguri fermentate sau parţial fermentate valoarea în lei 5%, dar nu mai puţin de 0,28 lei/litru
2205 Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizante valoarea în lei 10%, dar numai puţin de 1,69 lei litru
220600 Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte valoarea în lei 10%, dar numai puţin de 0,17 lei litru
22071000 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 80% volum sau mai mult, cu excepţia celui destinat utilizării în industria de parfumerie şi cosmetică litru alcool absolut 0,09 lei/% vol/litru
20720000 Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate, de orice concentraţie litru alcool absolut 0,09 lei/% vol/litru
2208 Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie alcoolică de pînă la 80% volum, distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi alcoolice:    
 
 • cu o concentraţie alcoolică de pînă la 9% volum
valoarea în lei 12%, dar nu mai puţin de 0,14 lei/% vol/litru alcool absolut
 
 • cu o concentraţie alcoolică de 9% pînă la 25% volum
valoarea în lei 30%, dar nu mai puţin de 0,12 lei/% vol/litru alcool absolut
 
 • cu o concentraţie alcoolică de peste 25% volum
valoarea în lei 75%, dar nu mai puţin de 0,67 lei/% vol/litru alcool absolut
240210000 Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun valoarea în lei 25%
240220 Ţigarete, conţinînd tutun:    
 
 • cu filtru
1000 bucăţi 10,00 lei + 18%,
 
 • fără filtru
1000 bucăţi 10,50 lei
240290000 Alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete, conţinînd înlocuitori 1000 bucăţi 10,80 lei
270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili tona 2700 lei
270720100 Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili tona 2700 lei
270730100 Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili tona 2700 lei
270750 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86 tona 2700 lei
270900100 Condensat de gaz natural tona 2700 lei
271011110- 271019290 Uleiuri (distilate) uşoare şi medii tona 2700 lei
271019310-271019490 Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare tona 1125 lei
290110000 Hidrocarburi aciclice saturate tona 2700 lei
290124100 Buta-1,3-dienă tona 2700 lei
290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate tona 2700 lei
290211000 Ciclohexan tona 2700 lei
290219 Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice tona 2700 lei
ex. 290220000 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil tona 2700 lei
290230000 Toluen tona 2700 lei
290244000 Amestec de izomeri ai xilenului tona 2700 lei
290290900 Alte hidrocarburi ciclice tona 2700 lei
290511000- 290513000 Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol) tona 2700 lei
290514 Alţi butanoli tona 2700 lei
290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui tona 2700 lei
290519000- 290549 Alţi alcooli aciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi valoarea în lei 5%
ex.290519000 Pentanol (alcool amelic) tona 2700 lei”
2906 Alcooli ciclici şi derivaţii lor halogenaţi, sulfanaţi, nitraţi sau nitrozaţi valoarea în lei 5%
2909 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi tona 2700 lei
3302 Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri(inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime pentru industrie; alte preperate pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor valoarea în lei 5%
330300 Parfumuri şi ape de toaletă valoarea în lei 30%
321210 Folii pentru marcare prin presare la cald valoarea în lei 5%
321290 Alţi pigmenţi (inclusiv pulberi şi fulgi metalici), dispersaţi într-un mediu neapos, sub formă de lichid sau pastă, de tipul celor utilizaţi pentru fabricarea vopselelor (inclusiv emailuri) valoarea în lei 5%
       
381400900 Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şinecuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor tona 2700 lei
381700500
 • Achilbenzeni lineari
tona 2700 lei
381700800 Altele tona 2700 lei”
ex.4303 Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe polară, vulpe, samur) valoarea în lei 25%
701322 Pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb   55%
701333 Alte pahare pentru băut, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb   55%
701341 Obiecte pentru servicii de masă (altele decît paharele pentru băut) sau pentru bucătărie, altele decît cele din vitroceramică, din cristal cu plumb   55%
701391 Alte obiecte din cristal cu plumb   55%
ex.701890900 Alte obiecte din cristal cu plumb   55%
ex.702000800 Alte articole din cristal cu plumb, altele   55%
7113 Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie şi părţi ale acestora, din metale preţioase sau din metale placate sau dublate cu metale preţioase:    
 
 • din metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase:
   
711311000
 •  din argint, chiar acoperite, placate sau dublate cu alte metale preţioase
gramul 2,00 lei
711319000
 • din alte metale preţioase, chiar acoperite, placate sau dublate cu metale preţioase
gramul 30 lei
711320000
 • din metale comune placate sau dublate cu metale preţioase
gramul 30 lei
8519 Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului   valoarea în lei
852110 Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică bucata 11,80 euro
852190000 Alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptorde semnale videofonice bucata 11,80 euro
ex.852580 Camere de televiziune, aparate fotografice numerice şi alte camere video de înregistrare bucata 34 euro
ex.852580190 Camere web valoarea în lei 10%
8527 Aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas valoarea în lei 15%
8703 Autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul “breek” şi maşinile de curse:    
  Alte vehicule cu motor cu piston alternativ cuaprindere prin scînteie:    
870321
 • Cu capacitatea cilindrică de maximum 1000 cm 3
cm3 0,34 euro
870322
 • Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm3,  dar de maximum 1500 cm3
cm3 0,45 euro
870323
 • Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3,  dar de maximum 2000 cm3
cm3 0,68 euro
 
 •  Cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cm3,  dar de maximum 3000 cm3
cm3 1,13 euro
870324
 •  Cu capacitatea cilindrică de peste 3000 cm3
cm3 3,50 euro
   Alte vehicule cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):    
  Autoturisme cu motor cu piston prin aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):    
  Alte vehicule (autoturisme) cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semi-diesel):    
870331
 • Cu capacitatea cilindrică de maximum 1500 cm3
cm3 0,45 euro
870332
 • Cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cm3, dar de maximum 2500 cm3
cm3 1,13 euro
870333
 • Cu capacitatea cilindrică de peste 2500 cm3
cm3 3,50 euro
ex.940510500 Lustre şi alte aparate de iluminat electric de suspendat sau de fixat pe tavan sau pe perete, cu excepţia celor utilizate pentru iluminatul public în spaţii deschise sau de-a lungul drumurilor, din cristal cu plumb valoarea în lei 55%
ex.940520500 Lămpi de masă (veioze), lămpi de birou şi lampadare de interior, electrice din cristal cu plumb valoarea în lei 55%
ex.940550000 Articole neelectrice de iluminat din cristal cu plumb valoarea în lei 55%
ex.940591 Părţi din cristal cu plumb valoarea în lei 55%

Conform Codului Fiscal sunt prevăzute următoarele înlesniri la plata impozitului:

Accizele nu se achită de către persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;

Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri:

 • definite ca ajutor umanitar, stabilite de Guvern;
 • destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către organizaţiile internaţionale în limita acordurilor la care aceasta este parte;
 • destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova;

Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în baza contractului de comision;

Accizele nu se achită la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în folosul statului, precum şi magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import etc;

Metoda de determinare şi termenele de plată

Volumul (obiectul impozabil) se determină ca volumul fizic de realizare în unităţile de măsură, la care sunt stabilite cotele. Calcularea obiectului impozabil şi a sumei accizului este pusă în sarcina plătitorului, pentru mărfurile indigene, şi în sarcina departamentului controlului vamal, pentru mărfurile de import. Dacă volumul fizic de realizare este stabilit în unităţi de măsură, ce nu corespund cotelor stabilite ale accizelor, impozitarea se efectuează prin 2 metode:

Prima metodă constă în aplicarea cotelor aprobate la volumul fizic de realizare, recalculat în unităţi de măsură convenţionale, la care sunt stabilite cotele:

EX. Accizele la berea din malţ este de 1,85 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 l.

Rezolvare:

1. recalculăm volumul fizic în unităţi convenţionale

5000 st *1,5 l. = 7500 l.

2. calculam suma accizelor

7500 l. * 1,85 lei/l. = 13875 lei

Cea de-a doua metodă este aplicarea cotelor recalculate la unitatea de măsură reală:

EX. Accizele la berea din malţ este de 1,85 lei/l. Au fost vîndute 5000 sticle cu volumul de 1,5 l.

Rezolvare:

1. recalculăm cota pentru unitatea reală de măsură

1,85 lei/l * 1,5 l./st = 2,775 lei/st.

2. calculam suma accizelor

5000 st. * 2,775 lei/st. = 13875 lei

Una din aceste două metode poate fi utilizată, reieşind din Legislaţia Fiscală în vigoare. Actualmente (anul 2010) se utilizează metoda de recalculare a volumului fizic de realizare.

Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la buget se stabileşte în conformitate cu cantitatea produselor vîndute determinată în unităţi convenţionale.

Ex. Întreprinderea producătoare a expediat din încăperea de acciz 20000 sticle de bere din malţ cu capacitatea de 0,5 litri. Cota accizului pentru l litrude bere este de 1,85 lei. Prin urmare, suma accizelor datorate va fi de 18500 lei (20000 sticle x 0,5 litri =10000 litri ; 10000 litri x l,85 lei).

Pentru persoanele fizice şi juridice, subiecţi ai impunerii cu accize, obligaţia fiscală cu privire la calcularea şi achitarea accizelor la buget apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.

Expediere (transportare) - se consideră deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz. Obligaţia fiscală la accize nu apare în cazul când întreprinderea efectuează mişcarea internă de mărfuri supuse accizelor, adică când mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii de acciz în altul (din secţia de producere la depozit).

Pentru persoanele fizice şi juridice care importă mărfuri supuse accize/or obligaţia fiscală apareconcomitent cu termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea laxelor vamale .

Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiecţii impunerii, sunt livrări scutite de acciz, însă obligaţia fiscal este valabilă pînă la momentul repatrierii mijloacelor băneşti şi prezentării documentelor justifiative:

 • contractul de export,
 • documentele de plată şi extrasul băncii care confirm încasarea de facto a mijloacelor valutare,
 • declaraţia vamală de export certificată de conducătorul întreprinderii şi contabilul şef, cu menţiunile organului vamal al Republicii Moldova.

În cazul neprezentării în termenele stabilite a documentelor specificate mai sus subiectul impunerii achită accizele, amenzile prevăzute la art. 260 alin. 5 (15 % din valoarea mărfurilor pentru care nu s-a respectat termenele de repatriere) şi penalităţle în mărimea şi modul prevăzut art.228 alin 2 din Codul Fiscal (Se calculează în baza ratei aplicate la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent, majorată cu 5 puncte. Calculul se efectuează pentru fiecare zi de întîrziere reieşind din rata anuală şi 365 zile în an).

Obligaţia de a prezenta IFS teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina plătitorilor de accize, cu excepţia persoanelor fizice şi juridice care efectuează import de mărfuri.

Declaraţia privind accizele se prezintă lunar pînă în ultima zi a lunii următoare perioadei fiscale.

Modul de trecere în cont şi restituire a accizelor.

Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, înregistrate ca subiecţi ai impunerii, au dreptul la trecerea în cont a accizelor achilate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.

Trecerea în cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor, folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor, expediate ulterior din încăperea de acciz, în cazul prezenţei documentelor confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru materia primă utilizată.

Suma trecerii în cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la momentul expedierii mărfurilor din încăperea de acciz.

Suma trecerii în cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate de subiectul impunerii:

 • pentru materia primă accizată utilizată pentru producerea mărfurilor supuse accizelor,
 • la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea mărfurilor supuse accizului.

Restituirea accizelor de la buget agenţilor economici se efectuează numai în cazul exportului de marfă accizată, pentru care la producere s-a utilizat materie primă supusă accizului.

Livrările de mărfuri, supuse accizelor, exportate de subiecţii impunerii, sînt livrări scutite de accize.

Pentru a confirma exportul de mărfuri supuse accizelor, subiectul impunerii trebuie să dispună de documente de confirmare a exportului, cum ar fi:

 • contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor;
 • documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate din vânzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
 • declaraţia vamală sau copia ei, certificată de conducătorul si de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.

In cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor pentru el în termen de până la 90 zile, volumul (valoarea) mărfurilor exportate, precum şi suma accizelor solicitat spre restituire se declară informativ în perioada fiscală când a avut loc repatrierea totală a mijloacelor aferente.

Restituirea accizelor se înfăptuieşte în termen de 45 zile din momentul prezentării documentelor justificative corespunzătoare, aplicând mecanismul de restituire a sumelor accizelor.

Marcarea cu timbre de acciz

Timbru de acciz este un marcaj tipărit de unitatea specializată, autorizată de Ministerul Finanţelor. Mărfurile supuse accizelor cum ar fi votca, lichiorurile, vinurile, divinurile şi alte băuturi spirtoase, articolele de tutun comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova precum şi importate sunt supuse marcării obligatorii cu timbre de acciz. Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor, până la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova - până la momentul expedierii (transportării) acestora din încăperea de acciz.

Nu sunt marcate obligatoriu cu timbru de acciz vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de suvenire cu capacitatea de până la 0,25 litri, de l .5, 3 şi 6 litri, mărfurile supuse accizelor plasate în regimurile vamale de tranzit, depozit vamal, admitere temporară. magazin duty free, precum şi mărfurile supuse accizelor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova şi destinate pentru export.

Pentru mărfurile supuse marcării cu timbru de acciz sunt prevăzute următoarele marcaje:

 • Şampanie, vinuri spumante şi vinuri spumoase;
 • Vinuri;
 • Băuturi alcoolice;
 • Divinuri (coniacuri);
 • Articole de tutun;
 • Articole de tutun provenite din import.

Valoarea timbrelor de acciz nu include accizele datorate bugetului de stat. Achiziţionarea lor de către agenţii economici producători şi importatori, facându-se la un preţ ce reprezintă costul si profitul aferent tipăririi.

Timbrele de acciz procurate nu se vând, nu se transmit altor persoane şi nu se înstrăinează în alt mod, cu excepţia restituirii lor Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS).

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!