Impozite si taxe

image

Taxa pe valoare adăugată TVA

Taxa pe valoare adăugată T.V.A. - noţiuni generale

Taxa pe valoarea adăugată (T.V.A) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri. În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul T.V.A se colectează la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în republică sau importate.

Read more→
image

Accizele

Accizele — caracteristica generală

Accizele reprezintă taxele de consumaţie pe produs. De obicei ele sunt aşezate asupra produselor cu cerere neelastică. Tipurile de produse cu aşa o cerere sunt foarte diverse şi diferă de la o ţară la alta. În RM sunt supuse accizului o gamă largă de produse şi mărfuri: băuturile spirtoase tari, vinurile, tutunul, metalele preţioase, blănurile de lux, parfumeria, audio şi video aparatura, autoturismele ş.a.

Read more→
image

Accizele şi taxele locale

Aspecte fiscale privind accizele armonizate şi nearmonizate

Accizele armonizate sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse:

 • a) alcool şi băuturi alcoolice;
 • b) tutun prelucrat;
 • c) produse energetice şi electricitate.
Read more→
image

Aspecte fiscale privind impozitul pe profit

 Categorii de plătitori

Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili 1 :

 1. persoanele juridice române, cu excepţiile prevăzute de Codul Fiscal;
 2. persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;
 3. persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 4. persoanele juridice străine care realizează venituri din:
Read more→
image

Impozitarea veniturilor salariale

Componentele veniturilor salariale

Salariul este elementul esenţial al contractului individual de muncă încheiat între angajator şi lucrător. “Contractul individual de muncă este contractul în baza căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, de regulă persoană juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu” 1 . Acest contract se încheie în formă scrisă, în limba română, în baza consimţământului părţilor, obligaţia încheierii contractului individual de muncă revenind angajatorului.

Read more→
image

Aspecte fiscale privind taxa pe valoare adăugată

Delimitări conceptuale privind taxa pe valoare adăugată

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect plătit la bugetul statului de către toate persoanele juridice care adaugă valoare nouă bunurilor fabricate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate.

Read more→
image

Principalele obligaţii fiscale ale persoanelor juridice

Obligaţiile fiscale care pot cădea în sarcina unei persoane juridice sunt de natura impozitelor, taxelor şi contribuţiilor. Cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii, care constituie venituri la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este stabilit prin Codul fiscal. Contribuţiile sociale şi taxele sunt reglementate şi prin legi speciale.

Read more→
image

Impozit pe venit, particularităţile impunerii veniturilor agenţilor economici

Noţiunile principale privind impozitul pe venitul agenţilor economici.

Subiecţii şi obiectul impunerii

Subiecţi ai impunerii fiscale se consideră:

 • Agenţii economici-rezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova şi din străinătate;
 • Agenţii economici-nerezidenţi ce obţin venituri din Republica Moldova. (art. 13).

La impozitul pe venit pentru persoane juridice obiectul impunerii fiscale îl constituie venitul brut, care cuprinde: (art. 14)

Read more→
image

Impozitul pe venit

Impozit pe venit – noţiuni generale

Subiecţii impozitului pe venit sînt persoanele fizice rezidente şi nerezidente care obţin venituri din categoria celor impozabile. Persoana fizică este considerata:

 • cetăţean al Republicii Moldova
 • cetăţean străin
 • apatrid
 • întreprindere cu statut de persoană fizică (întreprinderi individuale(I.I.) şi gospodăriile ţărăneşti (G.T.).
Read more→
image

Evidenţa cheltuielilor privind impozitul pe venit

Cheltuielile privind impozitul pe venit includ plăţile impozitului pe venit efectuate în decursul (sub formă de avansuri) şi la sfîrşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

În condiţiile aplicării cotei „zero” la impozitul pe venit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” nu se aplică.

Read more→
Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!