Evidenţa cheltuielilor privind impozitul pe venit

Cheltuielile privind impozitul pe venit includ plăţile impozitului pe venit efectuate în decursul (sub formă de avansuri) şi la sfîrşitul anului de gestiune. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

În condiţiile aplicării cotei „zero” la impozitul pe venit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” nu se aplică.

Pînă la introducerea acesteia în conformitate cu articolul 84 din Codului Fiscal contribuabilii ale căror obligaţii în anul precedent depăşeau 400 lei erau obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie ale anului curent sume egale cu 1/4 din:

 • suma calculată drept impozit se urmează a fi plătit pentru anul respectiv; sau
 • impozitul ce urma a fi plătit pentru anul precedent

Metoda de achitare a impozitului pe venit în rate se alege de fiecare întreprindere în mod independent. Totodată, în cazul achitării impozitului pe venit în rate după prima metodă, întreprinderea, în conformitate cu prevederile alin. (6) art. 261 din Codul fiscal , în termenele menţionate anterior trebuia să achite 80 % din suma definitivă a impozitului pe venit din anul curent, scăzîndu-se trecerile în cont.

Cheltuielile efective privind impozitul pe venit se determinau la sfîrşitul anului prin întocmirea: "Declaraţiei persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit".

Achitarea impozitului pe venit în rate pe parcursul anului se reflectă prin formulele contabile:

 • debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”
 • credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională

şi

 • debit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”
 • credit contul 535 „Datorii preliminate”,

La sfîrşitul anului, după determinarea sumei efective a impozitului pe venit ce urma a fi achitată în buget se întocmeau următoarele formule contabile:

la suma efectivă a impozitului pe venit ce urmează a fi achitată în buget

 • debit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

stornarea cheltuielilor privind impozitul pe venit achitat în rate:

 • debit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”
 • credit contul 535 „Datorii preliminate”,

trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în rate:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”
 • credit contul 225 „Creanţe privind decontările cu bugetul”

achitarea datoriilor privind decontările cu bugetul

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”
 • credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”.

La sfîrşitul perioadei de gestiune suma efectivă a impozitului pe venit din debitul contului 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 140 a Raportului de profit şi pierdere. 

Conturile de cheltuieli se închid la sfîrşitul anului prin întocmirea formulei contabile:

 • debit contul 351 „Rezultat financiar total”
 • credit contul 711 „Costul vînzărilor”
 • credit contul 712 „Cheltuieli comerciale”
 • credit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative”
 • credit contul 714 „Cheltuieli generale şi administrative”
 • credit contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”
 • credit contul 722 „Cheltuielile activităţii financiare”
 • credit contul 723 „Pierderi excepţionale”
 • credit contul 731 „Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit”.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!