Index articole

CLASA 1 “ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din clasa 1 “Active imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizarile necorporale, imobilizarile corporale, active biologice imobilizate, investitiile financiare pe termen lung, investitiile imobiliare, creantele si avansurile pe termen lung si alte active imobilizate.

GRUPA 11 “IMOBILIZARI NECORPORALE”

Conturile din grupa 11 “Imobilizari necorporale” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a imobilizarilor necorporale sînt reglementate de SNC “Imobilizari necorporale si corporale”, “Deprecierea activelor” si alte standarde de contabilitate.

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie”

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale procurate sau aflate în proces de creare si de pregatire pentru utilizare dupa destinatie.

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor necorporale în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor necorporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 112 “Imobilizari necorporale”

Contul 112 “Imobilizari necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 112 “Imobilizari necorporale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor necorporale transmise în exploatare în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 112 “Imobilizari necorporale” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor: 113, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 112 “Imobilizari necorporale” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale”

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu creditul conturilor 112, 331 etc.

Soldul contului 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este creditor si reprezinta suma amortizarii acumulate a imobilizarilor necorporale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale”

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie si transmise în exploatare.

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor 343, 721 etc.

În debitul contului 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea imobilizarilor necorporale în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 343, 621 etc.

Soldul contului 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a imobilizarilor necorporale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 12 “IMOBILIZARI CORPORALE”

Conturile din grupa 12 “Imobilizari corporale” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor corporale. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a imobilizarilor corporale sînt reglementate de SNC “Imobilizari necorporale si corporale”, “Deprecierea activelor”, “Costurile îndatorarii”, “Contracte de leasing” si alte standarde de contabilitate.

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie”

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor corporale (cu exceptia terenurilor si resurselor minerale) procurate sau aflate în procesul de creare si de pregatire pentru utilizare dupa destinatie.

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 123, 127, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 122 “Terenuri”

Contul 122 “Terenuri” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea terenurilor aflate în curs de pregatire pentru utilizare prestabilita si/sau transmise în exploatare.

Contul 122 “Terenuri” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 etc.

În creditul contului 122 “Terenuri” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii terenurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 128, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 122 “Terenuri” este debitor si reprezinta valoarea terenurilor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 123 “Mijloace fixe”

Contul 123 “Mijloace fixe” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea mijloacelor fixe transmise în exploatare, aflate în proprietatea entitatii, primite în leasing financiar si/sau gestiune economica.

Contul 123 “Mijloace fixe” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 123 “Mijloace fixe” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 123 “Mijloace fixe” este debitor si reprezinta valoarea mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe”

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea mijloacelor fixe transmise în exploatare.

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 125, 331, 341, 712, 713, 723, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii mijloacelor fixe iesite în corespondenta cu creditul conturilor: 123, 331 etc.

Soldul contului 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este creditor si reprezinta suma amortizarii acumulate a mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 125 “Resurse minerale”

Contul 125 “Resurse minerale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea resurselor minerale aflate în curs de executie si/sau transmise în extractie.

Contul 125 “Resurse minerale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii resurselor minerale în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 etc.

În creditul contului 125 “Resurse minerale” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii resurselor minerale în corespondenta cu debitul conturilor: 126, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 125 “Resurse minerale” este debitor si reprezinta valoarea resurselor minerale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale”

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea resurselor minerale transmise în extractie si deprecierea resurselor minerale aflate în curs de executie.

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 811, 721 etc.

În debitul contului 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii si deprecierii, precum si reluarea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenta cu creditul conturilor: 125, 331, 621 etc.

Soldul contului 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a resurselor minerale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie”

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie.

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 343, 621 etc.

Soldul contului 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a imobilizarilor corporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 128 “Deprecierea terenurilor”

Contul 128 “Deprecierea terenurilor” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea terenurilor aflate în curs de pregatire pentru utilizare prestabilita sau transmise în exploatare.

Contul 128 “Deprecierea terenurilor” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 128 “Deprecierea terenurilor” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 122, 343, 621 etc.

Soldul contului 128 “Deprecierea terenurilor” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a terenurilor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe”

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea mijloacelor fixe aflate în exploatare.

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenta cu creditul conturilor: 123, 343, 621 etc.

Soldul contului 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 13 “ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 13 “Active biologice imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor biologice imobilizate. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a activelor biologice imobilizate sînt reglementate de SNC “Particularitatile contabilitatii în agricultura” si alte standarde de contabilitate.

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie”

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea plantatiilor perene pîna la transferarea pe rod sau pîna la împreunarea coroanelor (pentru fîsiile forestiere de protectie, masivele forestiere), precum si animalelor imature întretinute pentru completarea/înfiintarea cirezii (turmei) de baza.

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 133, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea activelor biologice imobilizate în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 132 “Active biologice imobilizate”

Contul 132 “Active biologice imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor biologice transmise în exploatare.

Contul 132 “Active biologice imobilizate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenta cu creditul conturilor: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 543, 612 etc.

În creditul contului 132 “Active biologice imobilizate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenta cu debitul conturilor: 133, 212, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 132 “Active biologice imobilizate” este debitor si reprezinta valoarea activelor biologice imobilizate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate”

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea activelor biologice transmise în exploatare si privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate în curs de executie si/sau transmise în exploatare.

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 343, 713, 721, 811 etc.

În debitul contului 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii, precum si decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenta cu creditul conturilor: 132, 331, 343, 621 etc.

Soldul contului 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 14 “INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 14 “Investitii financiare pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor financiare pe termen lung în parti neafiliate si afiliate. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a investitiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate”

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare efectuate în parti neafiliate.

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare în parti neafiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti neafiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 251, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare în parti neafiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate”

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare efectuate în parti afiliate.

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare în parti afiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti afiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 252, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare în parti afiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 15 “INVESTItII IMOBILIARE”

Conturile din grupa 15 “Investitii imobiliare” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor imobiliare. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a investitiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC “Investitii imobiliare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 151 “Investitii imobiliare”

Contul 151 “Investitii imobiliare” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operational si altor investitii imobiliare.

Contul 151 “Investitii imobiliare” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor imobiliare în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 151 “Investitii imobiliare” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor imobiliare în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 151 “Investitii imobiliare” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor imobiliare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare”

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operational si altor investitii imobiliare.

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea investitiilor imobiliare în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 714, 721, 821 etc.

În debitul contului 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii, precum si decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investitiilor imobiliare în corespondenta cu creditul conturilor: 151, 331, 621 etc.

Soldul contului 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a investitiilor imobiliare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 16 “CREANTE SI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 16 “Creante si avansuri acordate pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea creantelor si avansurilor acordate pe termen lung. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a creantelor si avansurilor acordate pe termen lung sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 161 “Creante pe termen lung”

Contul 161 “Creante pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor comerciale pe termen lung, creantelor pe termen lung privind leasingul si altor creante pe termen lung.

Contul 161 “Creante pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 161 “Creante pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 161 “Creante pe termen lung” este debitor si reprezinta suma creantelor pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung”

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea avansurilor acordate pe termen lung în tara si în strainatate.

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 612 etc.

În creditul contului 162 “Avansuri acordate pe termen lung” se înregistreaza decontarea/diminuarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 etc.

Soldul contului 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este debitor si reprezinta suma avansurilor acordate pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 17 “ALTE ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 17 “Alte active imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea cheltuielilor anticipate pe termen lung si altor active imobilizate. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor anticipate pe termen lung sînt reglementate de SNC “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea cheltuielilor suportate în perioada de gestiune, dar care se refera la perioadele de gestiune ulterioare si depasesc pragul de semnificatie stabilit în politicile contabile ale entitatii.

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533 etc.

În creditul contului 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” se înregistreaza decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 261, 714 etc.

Soldul contului 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este debitor si reprezinta marimea cheltuielilor anticipate pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 172 “Alte active imobilizate”

Contul 172 “Alte active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor imobilizate care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 1 “Active imobilizate”.

Back to Top