Caracteristica si modul de aplicare a conturilor contabile


CLASA 1 “ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din clasa 1 “Active imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizarile necorporale, imobilizarile corporale, active biologice imobilizate, investitiile financiare pe termen lung, investitiile imobiliare, creantele si avansurile pe termen lung si alte active imobilizate.

GRUPA 11 “IMOBILIZARI NECORPORALE”

Conturile din grupa 11 “Imobilizari necorporale” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a imobilizarilor necorporale sînt reglementate de SNC “Imobilizari necorporale si corporale”, “Deprecierea activelor” si alte standarde de contabilitate.

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie”

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale procurate sau aflate în proces de creare si de pregatire pentru utilizare dupa destinatie.

Contul 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor necorporale în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor necorporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 111 “Imobilizari necorporale în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 112 “Imobilizari necorporale”

Contul 112 “Imobilizari necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 112 “Imobilizari necorporale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor necorporale transmise în exploatare în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 313, 314, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 112 “Imobilizari necorporale” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor: 113, 114, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 112 “Imobilizari necorporale” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale”

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea imobilizarilor necorporale transmise în exploatare.

Contul 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 331, 341, 712, 713, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii imobilizarilor necorporale în corespondenta cu creditul conturilor 112, 331 etc.

Soldul contului 113 “Amortizarea imobilizarilor necorporale” este creditor si reprezinta suma amortizarii acumulate a imobilizarilor necorporale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale”

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie si transmise în exploatare.

Contul 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea imobilizarilor necorporale în corespondenta cu debitul conturilor 343, 721 etc.

În debitul contului 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea imobilizarilor necorporale în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 343, 621 etc.

Soldul contului 114 “Deprecierea imobilizarilor necorporale” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a imobilizarilor necorporale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 12 “IMOBILIZARI CORPORALE”

Conturile din grupa 12 “Imobilizari corporale” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor corporale. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a imobilizarilor corporale sînt reglementate de SNC “Imobilizari necorporale si corporale”, “Deprecierea activelor”, “Costurile îndatorarii”, “Contracte de leasing” si alte standarde de contabilitate.

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie”

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea imobilizarilor corporale (cu exceptia terenurilor si resurselor minerale) procurate sau aflate în procesul de creare si de pregatire pentru utilizare dupa destinatie.

Contul 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 124, 211, 213, 214, 226, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 511, 512, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 123, 127, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 121 “Imobilizari corporale în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 122 “Terenuri”

Contul 122 “Terenuri” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea terenurilor aflate în curs de pregatire pentru utilizare prestabilita si/sau transmise în exploatare.

Contul 122 “Terenuri” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 537, 543 etc.

În creditul contului 122 “Terenuri” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii terenurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 128, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 122 “Terenuri” este debitor si reprezinta valoarea terenurilor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 123 “Mijloace fixe”

Contul 123 “Mijloace fixe” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea mijloacelor fixe transmise în exploatare, aflate în proprietatea entitatii, primite în leasing financiar si/sau gestiune economica.

Contul 123 “Mijloace fixe” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii mijloacelor fixe în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 313, 314, 421, 422, 424, 425, 427, 521, 522, 537, 543, 612, 621 etc.

În creditul contului 123 “Mijloace fixe” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 124, 129, 213, 215, 216, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 123 “Mijloace fixe” este debitor si reprezinta valoarea mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe”

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea mijloacelor fixe transmise în exploatare.

Contul 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 125, 331, 341, 712, 713, 723, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii mijloacelor fixe iesite în corespondenta cu creditul conturilor: 123, 331 etc.

Soldul contului 124 “Amortizarea mijloacelor fixe” este creditor si reprezinta suma amortizarii acumulate a mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 125 “Resurse minerale”

Contul 125 “Resurse minerale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea resurselor minerale aflate în curs de executie si/sau transmise în extractie.

Contul 125 “Resurse minerale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii resurselor minerale în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 421, 422, 427, 521, 522, 531, 533 etc.

În creditul contului 125 “Resurse minerale” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii resurselor minerale în corespondenta cu debitul conturilor: 126, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 125 “Resurse minerale” este debitor si reprezinta valoarea resurselor minerale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale”

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea resurselor minerale transmise în extractie si deprecierea resurselor minerale aflate în curs de executie.

Contul 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 811, 721 etc.

În debitul contului 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii si deprecierii, precum si reluarea pierderilor din deprecierea resurselor minerale în corespondenta cu creditul conturilor: 125, 331, 621 etc.

Soldul contului 126 “Amortizarea si deprecierea resurselor minerale” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a resurselor minerale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie”

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie.

Contul 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 343, 621 etc.

Soldul contului 127 “Deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a imobilizarilor corporale în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 128 “Deprecierea terenurilor”

Contul 128 “Deprecierea terenurilor” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea terenurilor aflate în curs de pregatire pentru utilizare prestabilita sau transmise în exploatare.

Contul 128 “Deprecierea terenurilor” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 128 “Deprecierea terenurilor” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea terenurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 122, 343, 621 etc.

Soldul contului 128 “Deprecierea terenurilor” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a terenurilor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe”

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este destinat generalizarii informatiei privind deprecierea mijloacelor fixe aflate în exploatare.

Contul 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenta cu debitul conturilor: 343, 721 etc.

În debitul contului 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” se înregistreaza decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea mijloacelor fixe în corespondenta cu creditul conturilor: 123, 343, 621 etc.

Soldul contului 129 “Deprecierea mijloacelor fixe” este creditor si reprezinta suma deprecierii acumulate a mijloacelor fixe determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 13 “ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 13 “Active biologice imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor biologice imobilizate. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a activelor biologice imobilizate sînt reglementate de SNC “Particularitatile contabilitatii în agricultura” si alte standarde de contabilitate.

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie”

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea plantatiilor perene pîna la transferarea pe rod sau pîna la împreunarea coroanelor (pentru fîsiile forestiere de protectie, masivele forestiere), precum si animalelor imature întretinute pentru completarea/înfiintarea cirezii (turmei) de baza.

Contul 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 212, 213, 214, 216, 226, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 531, 533, 537, 543, 612 etc.

În creditul contului 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 133, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 131 “Active biologice imobilizate în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea activelor biologice imobilizate în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 132 “Active biologice imobilizate”

Contul 132 “Active biologice imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor biologice transmise în exploatare.

Contul 132 “Active biologice imobilizate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenta cu creditul conturilor: 131, 212, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 521, 522, 543, 612 etc.

În creditul contului 132 “Active biologice imobilizate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii activelor biologice imobilizate în corespondenta cu debitul conturilor: 133, 212, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 132 “Active biologice imobilizate” este debitor si reprezinta valoarea activelor biologice imobilizate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate”

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea activelor biologice transmise în exploatare si privind deprecierea activelor biologice imobilizate aflate în curs de executie si/sau transmise în exploatare.

Contul 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 343, 713, 721, 811 etc.

În debitul contului 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii, precum si decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea activelor biologice imobilizate în corespondenta cu creditul conturilor: 132, 331, 343, 621 etc.

Soldul contului 133 “Amortizarea si deprecierea activelor biologice imobilizate” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a activelor biologice imobilizate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 14 “INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 14 “Investitii financiare pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor financiare pe termen lung în parti neafiliate si afiliate. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a investitiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate”

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare efectuate în parti neafiliate.

Contul 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare în parti neafiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti neafiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 251, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 141 “Investitii financiare pe termen lung în parti neafiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare în parti neafiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate”

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare efectuate în parti afiliate.

Contul 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare în parti afiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 242, 243, 313, 314, 421, 422, 425, 427, 544, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti afiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 252, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 142 “Investitii financiare pe termen lung în parti afiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare în parti afiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 15 “INVESTItII IMOBILIARE”

Conturile din grupa 15 “Investitii imobiliare” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor imobiliare. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a investitiilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC “Investitii imobiliare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 151 “Investitii imobiliare”

Contul 151 “Investitii imobiliare” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea investitiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operational si altor investitii imobiliare.

Contul 151 “Investitii imobiliare” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor imobiliare în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 123, 313, 314, 421, 422, 521, 522, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 151 “Investitii imobiliare” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor imobiliare în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 152, 217, 714, 721, 722, 723 etc.

Soldul contului 151 “Investitii imobiliare” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor imobiliare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare”

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este destinat generalizarii informatiei privind amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare temporar neutilizate, transmise în leasing operational si altor investitii imobiliare.

Contul 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea amortizarii si recunoasterea pierderilor din deprecierea investitiilor imobiliare în corespondenta cu debitul conturilor: 331, 714, 721, 821 etc.

În debitul contului 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” se înregistreaza decontarea/diminuarea amortizarii, precum si decontarea/reluarea pierderilor din deprecierea investitiilor imobiliare în corespondenta cu creditul conturilor: 151, 331, 621 etc.

Soldul contului 152 “Amortizarea si deprecierea investitiilor imobiliare” este creditor si reprezinta suma amortizarii si deprecierii acumulate a investitiilor imobiliare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 16 “CREANTE SI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 16 “Creante si avansuri acordate pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea creantelor si avansurilor acordate pe termen lung. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a creantelor si avansurilor acordate pe termen lung sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 161 “Creante pe termen lung”

Contul 161 “Creante pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor comerciale pe termen lung, creantelor pe termen lung privind leasingul si altor creante pe termen lung.

Contul 161 “Creante pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 424, 611, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 161 “Creante pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 232, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 161 “Creante pe termen lung” este debitor si reprezinta suma creantelor pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung”

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea avansurilor acordate pe termen lung în tara si în strainatate.

Contul 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 612 etc.

În creditul contului 162 “Avansuri acordate pe termen lung” se înregistreaza decontarea/diminuarea avansurilor acordate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 224, 241, 242, 243, 521, 522, 714 etc.

Soldul contului 162 “Avansuri acordate pe termen lung” este debitor si reprezinta suma avansurilor acordate pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 17 “ALTE ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din grupa 17 “Alte active imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea cheltuielilor anticipate pe termen lung si altor active imobilizate. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor anticipate pe termen lung sînt reglementate de SNC “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung”

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea cheltuielilor suportate în perioada de gestiune, dar care se refera la perioadele de gestiune ulterioare si depasesc pragul de semnificatie stabilit în politicile contabile ale entitatii.

Contul 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533 etc.

În creditul contului 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” se înregistreaza decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 261, 714 etc.

Soldul contului 171 “Cheltuieli anticipate pe termen lung” este debitor si reprezinta marimea cheltuielilor anticipate pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 172 “Alte active imobilizate”

Contul 172 “Alte active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor imobilizate care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 1 “Active imobilizate”.


CLASA 2 “ACTIVE CIRCULANTE”

Conturile din clasa 2 “Active circulante” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor circulante care cuprind: stocurile, creantele comerciale si calculate, alte creante curente, investitiile financiare curente, numerarul si alte active circulante.

GRUPA 21 “STOCURI”

Conturile din grupa 21 “Stocuri” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea stocurilor. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a stocurilor sînt reglementate de SNC “Stocuri”, “Particularitatile contabilitatii în agricultura” si alte standarde de contabilitate.

Contul 211 “Materiale”

Contul 211 “Materiale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea materiilor prime, materialelor de baza, pieselor de schimb, combustibilului, ambalajelor, anvelopelor si acumulatoarelor procurate separat de mijloace de transport, materialelor cu destinatia agricola, materialelor transmise temporar tertilor si altor materiale.

Contul 211 “Materiale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii materialelor în corespondenta cu creditul conturilor: 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 623, 812 etc.

În creditul contului 211 “Materiale” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii materialelor în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821, 833 etc.

Soldul contului 211 “Materiale” este debitor si reprezinta valoarea materialelor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 212 “Active biologice circulante”

Contul 212 “Active biologice circulante” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor biologice circulante.

Contul 212 “Active biologice circulante” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii activelor biologice circulante în corespondenta cu creditul conturilor: 131, 132, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 622, 623, 811, 812 etc.

În creditul contului 212 “Active biologice circulante” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii activelor biologice circulante în corespondenta cu debitul conturilor: 131, 132, 711, 712, 714, 722, 723, 811 etc.

Soldul contului 212 “Active biologice circulante” este debitor si reprezinta valoarea activelor biologice circulante determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 213 “Obiecte de mica valoare si scurta durata”

Contul 213 “Obiecte de mica valoare si scurta durata” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea obiectelor de mica valoare si scurta durata aflate în stoc si în exploatare, constructiilor si dispozitivelor provizorii, obiectelor de mica valoare si scurta durata transmise temporar tertilor.

Contul 213 “Obiecte de mica valoare si scurta durata” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii obiectelor de mica valoare si scurta durata în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 123, 226, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 537, 612, 622, 812 etc.

În creditul contului 213 “Obiecte de mica valoare si scurta durata” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii obiectelor de mica valoare si scurta durata în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 211, 214, 712, 713, 714, 721, 723, 811, 812, 821 etc.

Soldul contului 213 “Obiecte de mica valoare si scurta durata” este debitor si reprezinta valoarea obiectelor de mica valoare si scurta durata determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 214 “Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata”

Contul 214 “Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata” este destinat generalizarii informatiei privind uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata transmise în exploatare.

Contul 214 “Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea uzurii obiectelor de mica valoare si scurta durata în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 331, 712, 713, 721, 723, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 214 “Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata” se înregistreaza decontarea/diminuarea uzurii obiectelor de mica valoare si scurta durata iesite în corespondenta cu creditul conturilor: 213, 331 etc.

Soldul contului 214 “Uzura obiectelor de mica valoare si scurta durata” este creditor si reprezinta suma uzurii obiectelor de mica valoare si scurta durata determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 215 “Productia în curs de executie”

Contul 215 “Productia în curs de executie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea produselor, serviciilor si lucrarilor în curs de executie.

Contul 215 “Productia în curs de executie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii productiei în curs de executie în corespondenta cu creditul conturilor: 612, 811, 812 etc.

În creditul contului 215 “Productia în curs de executie” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii productiei în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 511, 512, 714, 722, 723, 811, 812 etc.

Soldul contului 215 “Productia în curs de executie” este debitor si reprezinta valoarea productiei în curs de executie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 216 “Produse”

Contul 216 “Produse” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea produselor finite, semifabricatelor din productie proprie, produselor secundare si produselor transmise temporar tertilor.

Contul 216 “Produse” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii produselor în corespondenta cu creditul conturilor: 612, 811, 812, 833 etc.

În creditul contului 215 “Produse” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii produselor în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 811, 812, 833 etc.

Soldul contului 216 “Produse” este debitor si reprezinta valoarea produselor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 217 “Marfuri”

Contul 217 “Marfuri” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea bunurilor procurate în vederea revînzarii, produselor transmise spre vînzare magazinelor proprii, bunurilor imobiliare detinute pentru vînzare, marfurilor transmise temporar tertilor.

Contul 217 “Marfuri” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii marfurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 151, 313, 314, 521, 522, 531, 532, 533, 612, 831, 833 etc.

În creditul contului 217 “Marfuri” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii marfurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 711, 712, 713, 714, 722, 723, 831, 833 etc.

Soldul contului 217 “Marfuri” este debitor si reprezinta valoarea marfurilor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 22 “CREANTE COMERCIALE SI CALCULATE”

Conturile din grupa 22 “Creante comerciale si calculate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea creantelor comerciale, corectiilor (provizioanelor) privind creantele compromise, avansurilor acordate curente, creantelor ale partilor afiliate, bugetului, personalului. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a creantelor si avansurilor acordate pe termen lung sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare”, “Venituri”, “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 221 “Creante comerciale”

Contul 221 “Creante comerciale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor comerciale curente ale debitorilor neafiliati din tara si din strainatate.

Contul 221 “Creante comerciale” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor comerciale în corespondenta cu creditul conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 221 “Creante comerciale” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor comerciale în corespondenta cu debitul conturilor: 222, 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 etc.

Soldul contului 221 “Creante comerciale” este debitor si reprezinta suma creantelor comerciale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 222 “Corectii (provizioane) privind creantele compromise”

Contul 222 “Corectii (provizioane) privind creantele compromise” este destinat generalizarii informatiei privind constituirea si utilizarea provizionului privind creantele compromise.

Contul 222 “Corectii (provizioane) privind creantele compromise” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea provizionului privind creantele compromise în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 331, 712 etc.

În debitul contului 222 “Corectii (provizioane) privind creantele compromise” se înregistreaza utilizarea/anularea provizionului privind creantele compromise în corespondenta cu creditul conturilor: 221, 331, 612 etc.

Soldul contului 222 “Corectii (provizioane) privind creantele compromise” este creditor si reprezinta suma provizionului privind creantele compromise determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 223 “Creante ale partilor afiliate”

Contul 223 “Creante ale partilor afiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor debitorilor afiliati din tara si din strainatate.

Contul 223 “Creante ale partilor afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor partilor afiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 331, 534, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 223 “Creante ale partilor afiliate” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor partilor afiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 712, 714, 722, 833 etc.

Soldul contului 223 “Creante ale partilor afiliate” este debitor si reprezinta suma creantelor partilor afiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 224 “Avansuri acordate curente”

Contul 224 “Avansuri acordate curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea avansurilor acordate curente în tara si în strainatate.

Contul 224 “Avansuri acordate curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea avansurilor acordate curente în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 612, 622 etc.

În creditul contului 224 “Avansuri acordate curente” se înregistreaza decontarea/diminuarea avansurilor acordate curente în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 542, 544, 714, 722 etc.

Soldul contului 224 “Avansuri acordate curente” este debitor si reprezinta suma avansurilor acordate curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 225 “Creante ale bugetului”

Contul 225 “Creante ale bugetului” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor bugetului fata de entitate.

Contul 225 “Creante ale bugetului” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor bugetului în corespondenta cu creditul conturilor: 232, 241, 242, 534 etc.

În creditul contului 225 “Creante ale bugetului” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor bugetului în corespondenta cu debitul conturilor: 252, 534 etc.

Soldul contului 225 “Creante ale bugetului” este debitor si reprezinta suma creantelor bugetului determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 226 “Creante ale personalului”

Contul 226 “Creante ale personalului” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor personalului fata de entitate.

Contul 226 “Creante ale personalului” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor personalului în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 424, 535, 544, 612, 622 etc.

În creditul contului 226 “Creante ale personalului” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor personalului în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 132, 211, 217, 241, 531, 532, 712, 713, 714, 722 etc.

Soldul contului 226 “Creante ale personalului” este debitor si reprezinta suma creantelor personalului determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 23 “ALTE CREANTE CURENTE”

Conturile din grupa 23 “Alte creante curente” sînt destinate generalizarii informatiei aferente existentei si modificarii creantelor privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii, creantelor preliminate, creantelor curente privind asigurarile si altor creante curente. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a altor creante curente sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 231 “Creante privind veniturile din utilizarea

de catre terti a activelor entitatii”

Contul 231 “Creante privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor privind leasingul, dobînzile, redeventele si dividendele calculate, altor creante privind veniturile.

Contul 231 “Creante privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor mentionate în corespondenta cu creditul conturilor: 232, 331, 611, 612, 622 etc.

În creditul contului 231 “Creante privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor mentionate în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 231 “Creante privind veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii” este debitor si reprezinta suma creantelor mentionate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 232 “Creante preliminate”

Contul 232 “Creante preliminate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor care înca nu sînt obligatorii spre stingere sau trecere în cont pîna la îndeplinirea conditiilor prevazute de contract sau de legislatia în vigoare.

Contul 232 “Creante preliminate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor preliminate în corespondenta cu creditul conturilor: 161, 521, 522, 534, 612, 622 etc.

În creditul contului 232 “Creante preliminate” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor preliminate în corespondenta cu debitul conturilor: 225, 231, 242, 534, 714, 722 etc.

Soldul contului 232 “Creante preliminate” este debitor si reprezinta suma creantelor preliminate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 233 “Creante curente privind asigurarile”

Contul 233 “Creante curente privind asigurarile” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor entitatilor si organelor de asigurari.

Contul 233 “Creante curente privind asigurarile” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creantelor curente privind asigurarile în corespondenta cu creditul conturilor: 535, 612, 622 etc.

În creditul contului 233 “Creante curente privind asigurarile” se înregistreaza stingerea/diminuarea creantelor curente privind asigurarile în corespondenta cu debitul conturilor: 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 233 “Creante curente privind asigurarile” este debitor si reprezinta suma creantelor curente privind asigurarile determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 234 “Alte creante curente”

Contul 234 “Alte creante curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creantelor privind iesirea activelor imobilizate, privind reclamatiile înaintate si recunoscute si privind alte operatii.

Contul 234 “Alte creante curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea altor creante curente în corespondenta cu creditul conturilor: 534, 612, 621, 622 etc.

În creditul contului 234 “Alte creante curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea altor creante curente în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 234 “Alte creante curente” este debitor si reprezinta suma altor creante curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 24 “NUMERAR”

Conturile din grupa 24 “Numerar” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea mijloacelor si documentelor banesti. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a numerarului sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 241 “Casa”

Contul 241 “Casa” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea numerarului nelegat si legat în casierie în moneda nationala si valuta straina.

Contul 241 “Casa” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza încasarea numerarului în casierie în corespondenta cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 412, 423, 425, 512, 523, 534, 537, 611, 612, 622, 623, 832 etc.

În creditul contului 241 “Casa” se înregistreaza utilizarea numerarului din casierie în corespondenta cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 315, 412, 423, 512, 523, 531, 532, 536, 544, 712, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 241 “Casa” este debitor si reprezinta suma numerarului în casierie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 242 “Conturi curente în moneda nationala”

Contul 242 “Conturi curente în moneda nationala” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea numerarului nelegat si legat în conturi curente în moneda nationala.

Contul 242 “Conturi curente în moneda nationala” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza încasarea numerarului în conturi curente în moneda nationala în corespondenta cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 523, 537, 543, 622, 623 etc.

În creditul contului 242 “Conturi curente în moneda nationala” se înregistreaza utilizarea numerarului din conturi curente în moneda nationala în corespondenta cu debitul conturilor: 141, 142, 162, 224, 225, 226, 234, 241, 244, 251, 252, 315, 411, 412, 423, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 531, 532, 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 242 “Conturi curente în moneda nationala” este debitor si reprezinta suma numerarului în conturi curente în moneda nationala determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 243 “Conturi curente în valuta straina”

Contul 243 “Conturi curente în valuta straina” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea numerarului nelegat si legat în conturi curente în valuta straina.

Contul 243 “Conturi curente în valuta straina” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza încasarea numerarului în conturi curente în valuta straina în corespondenta cu creditul conturilor: 141, 142, 161, 162, 221, 223, 224, 226, 231, 234, 241, 244, 245, 251, 252, 313, 314, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 523, 537, 622, 623 etc.

În creditul contului 243 “Conturi curente în valuta straina” se înregistreaza utilizarea numerarului din conturi curente în valuta straina în corespondenta cu debitul conturilor: 141, 142, 161, 162, 224, 226, 234, 241, 242, 244, 315, 411, 412, 423, 424, 425, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 542, 544, 713, 714, 722, 723 etc.

Soldul contului 243 “Conturi curente în valuta straina” este debitor si reprezinta suma numerarului în conturi curente în valuta straina determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 244 “Alte conturi bancare”

Contul 244 “Alte conturi bancare” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea numerarului din acreditive, carduri bancare si alte conturi bancare.

Contul 244 “Alte conturi bancare” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza încasarea numerarului în alte conturi bancare în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 411, 425, 511, 537, 622 etc.

În creditul contului 244 “Alte conturi bancare” se înregistreaza utilizarea numerarului din alte conturi bancare în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 521, 522, 523, 544, 722, 723 etc.

Soldul contului 244 “Alte conturi bancare” este debitor si reprezinta suma numerarului în alte conturi bancare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 245 “Transferuri de numerar în expeditie”

Contul 245 “Transferuri de numerar în expeditie” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea numerarului depus în casieriile bancilor, oficiilor postale sau transmis încasatorilor pentru înregistrarea ulterioara în conturi curente sau în alte conturi ale entitatii sau pentru transferarea catre beneficiari.

Contul 245 “Transferuri de numerar în expeditie” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza transferurile (transmiterea) numerarului în expeditie în corespondenta cu creditul conturilor: 226, 234, 241, 532, 612 etc.

În creditul contului 245 “Transferuri de numerar în expeditie” se înregistreaza decontarea transferurilor numerarului în expeditie în corespondenta cu debitul conturilor: 242, 243, 244, 714 etc.

Soldul contului 245 “Transferuri de numerar în expeditie” este debitor si reprezinta suma transferurilor numerarului în expeditie determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 246 “Documente banesti”

Contul 246 “Documente banesti” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea documentelor banesti (timbrelor, taxelor de stat, marcilor postale, biletelor de calatorie achitate, biletelor de tratament si odihna, formularelor cu regim special etc.) aflate în casieria entitatii.

Contul 246 “Documente banesti” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii documentelor banesti în corespondenta cu creditul conturilor: 226, 532, 544, 612 etc.

În creditul contului 246 “Documente banesti” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii documentelor banesti în corespondenta cu debitul conturilor: 226, 712, 713, 714 etc.

Soldul contului 246 “Documente banesti” este debitor si reprezinta valoarea documentelor banesti determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 25 “INVESTITII FINANCIARE CURENTE”

Conturile din grupa 25 “Investitii financiare curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea investitiilor financiare curente în parti neafiliate si afiliate. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a investitiilor financiare curente sînt reglementate de SNC “Creante si investitii financiare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 251 “Investitii financiare curente în parti neafiliate”

Contul 251 “Investitii financiare curente în parti neafiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare curente efectuate în parti neafiliate.

Contul 251 “Investitii financiare curente în parti neafiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare curente în parti neafiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 141, 242, 243, 313, 314, 521, 612, 622 etc.

În creditul contului 251 “Investitii financiare curente în parti neafiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti neafiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 251 “Investitii financiare curente în parti neafiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare curente în parti neafiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 252 “Investitii financiare curente în parti afiliate”

Contul 252 “Investitii financiare curente în parti afiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea valorilor mobiliare, cotelor de participatie, depozitelor, împrumuturilor acordate si altor investitii financiare curente efectuate în parti afiliate.

Contul 252 “Investitii financiare curente în parti afiliate” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza intrarea/majorarea valorii investitiilor financiare curente în parti afiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 142, 242, 243, 313, 314, 522, 612, 622 etc.

În creditul contului 252 “Investitii financiare curente în parti afiliate” se înregistreaza iesirea/diminuarea valorii investitiilor financiare în parti afiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 231, 241, 242, 243, 714, 722 etc.

Soldul contului 252 “Investitii financiare curente în parti afiliate” este debitor si reprezinta valoarea investitiilor financiare curente în parti afiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 26 “ALTE ACTIVE CIRCULANTE”

Conturile din grupa 26 “Alte active circulante” sînt destinate generalizarii informatiei aferente existentei si modificarii cheltuielilor anticipate curente si altor active circulante. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor anticipate curente sînt reglementate de SNC “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 261 “Cheltuieli anticipate curente”

Contul 261 “Cheltuieli anticipate curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea cheltuielilor suportate în perioada de gestiune curenta si care urmeaza a fi trecute la costurile si cheltuielile perioadelor viitoare în decurs de pîna la un an.

Contul 261 “Cheltuieli anticipate curente” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea cheltuielilor anticipate curente în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 171, 211, 213, 214, 226, 531, 532, 533, 544 etc.

În creditul contului 261 “Cheltuieli anticipate curente” se înregistreaza decontarea/diminuarea cheltuielilor anticipate curente în corespondenta cu debitul conturilor: 712, 713, 714, 721, 811, 812, 821 etc.

Soldul contului 261 “Cheltuieli anticipate curente” este debitor si reprezinta marimea cheltuielilor anticipate curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 262 “Alte active circulante”

Contul 262 “Alte active circulante” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor circulante care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 2 “Active circulante”.


CLASA 3 “CAPITAL PROPRIU”

Conturile din clasa 3 “Capital propriu” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social si suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) si altor elemente de capital propriu.

GRUPA 31 “CAPITAL SOCIAL SI SUPLIMENTAR”

Conturile din grupa 31 “Capital social si suplimentar” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social, suplimentar, nevarsat, neînregistrat si retras. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a capitalului social, suplimentar, nevarsat, neînregistrat si retras sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 311 “Capital social”

Contul 311 “Capital social” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social al entitatii.

Contul 311 “Capital social” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea capitalului social în corespondenta cu debitul conturilor: 313, 314, 321, 322, 323, 332, 536 etc.

În debitul contului 311 “Capital social” se înregistreaza diminuarea capitalului social în corespondenta cu creditul conturilor: 313, 315, 332 etc.

Soldul contului 311 “Capital social” este creditor si reprezinta marimea capitalului social determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 312 “Capital suplimentar”

Contul 312 “Capital suplimentar” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea primelor de aporturi, diferentelor din anularea sau înstrainarea partilor sociale retrase si altor elemente de capital social.

Contul 312 “Capital suplimentar” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului suplimentar în corespondenta cu debitul conturilor: 313, 315 etc.

În debitul contului 312 “Capital suplimentar” se înregistreaza diminuarea capitalului suplimentar în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 315, 332 etc.

Soldul contului 312 “Capital suplimentar” reprezinta marimea capitalului suplimentar determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 313 “Capital nevarsat”

Contul 313 “Capital nevarsat” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului nevarsat privind partile sociale neachitate de proprietari si acoperirea pierderilor anilor precedenti.

Contul 313 “Capital nevarsat” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului nevarsat în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 312, 314, 332 etc.

În creditul contului 313 “Capital nevarsat” se înregistreaza diminuarea capitalului nevarsat în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217, 241, 242, 243, 252, 311 etc.

Soldul contului 313 “Capital nevarsat” este debitor si reprezinta marimea capitalului nevarsat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 314 “Capital neînregistrat”

Contul 314 “Capital neînregistrat” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului aferent partilor sociale care nu au trecut înregistrarea în organele abilitate de stat.

Contul 314 “Capital neînregistrat” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului neînregistrat în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 313, 427, 543 etc.

În debitul contului 314 “Capital neînregistrat” se înregistreaza diminuarea capitalului neînregistrat în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 536 etc.

Soldul contului 314 “Capital neînregistrat” este creditor si reprezinta marimea capitalului neînregistrat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 315 “Capital retras”

Contul 315 “Capital retras” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea partilor sociale retrase (achizitionate, rascumparate sau dobîndite) de la proprietarii entitatii.

Contul 315 “Capital retras” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului retras în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 312, 536 etc.

În creditul contului 315 “Capital retras” se înregistreaza diminuarea capitalului retras în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 311, 312, 536, 722 etc.

Soldul contului 315 “Capital retras” este debitor si reprezinta marimea capitalului retras determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 32 “REZERVE”

Conturile din grupa 32 “Rezerve” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului de rezerva, rezervelor statutare si altor rezerve. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a rezervelor sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 321 “Capital de rezerva”

Contul 321 “Capital de rezerva” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor a caror constituire este prevazuta de legislatia în vigoare.

Contul 321 “Capital de rezerva” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea capitalului de rezerva în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 321 “Capital de rezerva” se înregistreaza diminuarea capitalului de rezerva în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332 etc.

Soldul contului 321 “Capital de rezerva” este creditor si reprezinta marimea capitalului de rezerva determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 322 “Rezerve statutare”

Contul 322 “Rezerve statutare” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor constituite în conformitate cu statutul entitatii, cu exceptia capitalului de rezerva.

Contul 322 “Rezerve statutare” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea rezervelor statutare în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 322 “Rezerve statutare” se înregistreaza diminuarea rezervelor statutare în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 322 “Rezerve statutare” este creditor si reprezinta marimea rezervelor statutare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 323 “Alte rezerve”

Contul 323 “Alte rezerve” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor constituite în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entitatii, cu exceptia capitalului de rezerva si rezervelor statutare.

Contul 323 “Alte rezerve” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea altor rezerve în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 323 “Alte rezerve” se înregistreaza diminuarea altor rezerve în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 323 “Alte rezerve” este creditor si reprezinta marimea altor rezerve determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 33 “PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITA)”

Conturile din grupa 33 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea corectiilor rezultatelor anilor precedenti, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului din tranzitia la noile reglementari contabile. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti”

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenti.

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza rezultatele corectarilor sub forma de profit al anilor precedenti în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc.

În debitul contului 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” se înregistreaza rezultatele corectarilor sub forma de pierdere a anilor precedenti în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.

Soldul contului 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” reprezinta marimea corectiilor rezultatelor anilor precedenti determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)

al anilor precedenti”

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti.

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenti si acoperirea pierderilor anilor precedenti în corespondenta cu debitul conturilor: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.

În debitul contului 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” se înregistreaza aparitia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedenti si utilizarea profitului anilor precedenti în corespondenta cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

Soldul contului 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” reprezinta marimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune”

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea profitului net si decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

În debitul contului 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” se înregistreaza aparitia/majorarea pierderi nete si utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” reprezinta marimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind utilizarea profitului în cursul perioadei de gestiune.

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza sumele profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune curente în corespondenta cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.

În creditul contului 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se înregistreaza decontarea profitului utilizat la reformarea bilantului în corespondenta cu debitul contului 333.

Soldul contului 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este debitor si reprezinta marimea profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile”

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima data a noilor reglementari contabile.

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza rezultatele trecerii la noile reglementari contabile sub forma de profit, iar în debit − rezultatele sub forma de pierdere. Corespondenta respectiva a conturilor este stipulata în Recomandarile metodice privind tranzitia la noile standarde nationale de contabilitate.

Soldul contului 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” reprezinta marimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima data a noilor reglementari contabile. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze). La reformarea bilantului soldul acestui cont se deconteaza la contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti”.

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune”

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune al organizatiilor necomerciale.

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv. În creditul acestuia se înregistreaza aparitia/majorarea excedentului net si decontarea deficitului net al perioadei de gestiune curente în corespondenta cu debitul conturilor: 341, 351 etc.

În debitul contului 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” se înregistreaza aparitia/majorarea deficitului net si decontarea excedentului net al perioadei de gestiune curente în corespondenta cu creditul conturilor: 341, 351 etc.

Soldul contului 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” reprezinta marimea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune, determinata în conformitate cu Indicatiile metodice privind particularitatile contabilitatii în organizatiile necomerciale. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

GRUPA 34 “ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU”

Conturile din grupa 34 “Alte elemente de capital propriu” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea fondurilor, subventiilor ale entitatilor de stat si altor elemente de capital propriu. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a altor elemente de capital propriu sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 341 “Fonduri”

Contul 341 “Fonduri” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea fondurilor organizatiilor necomerciale. Modul de constituire, utilizare si contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicatiile metodice privind particularitatile contabilitatii în organizatiile necomerciale.

Contul 341 “Fonduri” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea fondurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 234, 242, 243, 425, 537 etc.

În debitul contului 341 “Fonduri” se înregistreaza utilizarea/diminuarea fondurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc.

Soldul contului 341 “Fonduri” reprezinta marimea fondurilor organizatiei necomerciale determinata în conformitate cu reglementarile contabile nationale.

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica”

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este destinat generalizarii informatiei privind subventiile primite de entitatile de stat, municipale si alte entitati similare, inclusiv institutiile publice cu autonomie financiara de la organele autoritatilor publice.

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea subventiilor primite de catre entitate în corespondenta cu debitul conturilor: 424, 535 etc.

În debitul contului 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” se înregistreaza suma subventiilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 536, 622 etc.

Soldul contului 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este creditor si reprezinta marimea subventiilor ale entitatilor de stat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 343 “Alte elemente de capital propriu”

Contul 343 “Alte elemente de capital propriu” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea elementelor de capital propriu care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 3 “Capital propriu”, inclusiv elementelor care rezulta din aplicarea prevederilor IFRS.

GRUPA 35 “REZULTAT FINANCIAR TOTAL”

Contul din grupa 35 “Rezultat financiar total” este destinat generalizarii informatiei privind rezultatul financiar al entitatii în perioada de gestiune. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a rezultatului financiar total sînt reglementate de SNC “Venituri”, “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 351 “Rezultat financiar total”

Contul 351 “Rezultat financiar total” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile acumulate si cheltuielile suportate de entitate în perioada de gestiune si marimea rezultatului financiar total.

Contul 351 “Rezultat financiar total” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza decontarea veniturilor acumulate si pierderii nete a perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 333, 611, 612, 621, 622, 623 etc.

În debitul contului 351 “Rezultat financiar total” se înregistreaza decontarea cheltuielilor suportate si profitului net al perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 333, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 etc.

Contul 351 “Rezultat financiar total” la sfîrsitul perioadei de gestiune nu are sold.


CLASA 4 “DATORII PE TERMEN LUNG”

Conturile din clasa 4 “Datorii pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor pe termen lung ale entitatii care cuprind: datoriile financiare pe termen lung si alte datorii pe termen lung.

GRUPA 41 “DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 41 “Datorii financiare pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor financiare pe termen lung ale entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a datoriilor financiare pe termen lung sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Contracte de leasing” si alte standarde de contabilitate.

Contul 411 “Credite bancare pe termen lung”

Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creditelor bancare pe termen lung în moneda nationala si valuta straina.

Contul 411 “Credite bancare pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creditelor pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 428, 521, 522, 714, 722 etc.

În debitul contului 411 “Credite bancare pe termen lung” se înregistreaza rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 511, 622 etc.

Soldul contului 411 “Credite bancare pe termen lung” reprezinta suma creditelor pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 412 “Împrumuturi pe termen lung”

Contul 412 “Împrumuturi pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea împrumuturilor pe termen lung.

Contul 412 “Împrumuturi pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea împrumuturilor pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 241, 242, 243, 244, 331, 428, 521, 522, 714, 722 etc.

În debitul contului 412 “Împrumuturi pe termen lung” se înregistreaza rambursarea/diminuarea împrumuturilor pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331, 512, 622 etc.

Soldul contului 412 “Împrumuturi pe termen lung” reprezinta suma împrumuturilor pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”

Contul 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar.

Contul 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 161, 261, 331, 722 etc.

În debitul contului 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 331, 541, 622 etc.

Soldul contului 413 “Datorii pe termen lung privind leasingul financiar” reprezinta suma datoriilor pe termen lung privind leasingul financiar determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 42 “ALTE DATORII PE TERMEN LUNG”

Conturile din grupa 42 “Alte datorii pe termen lung” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea altor datorii pe termen lung a entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a altor datorii pe termen lung sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Parti afiliate si contracte de societate civila” si alte standarde de contabilitate.

Contul 421 “Datorii comerciale pe termen lung”

Contul 421 “Datorii comerciale pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor comerciale pe termen lung.

Contul 421 “Datorii comerciale pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor comerciale pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121,122, 123, 125, 151, 211, 213, 217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.

În debitul contului 421 “Datorii comerciale pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor comerciale pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 224, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 521, 612, 622 etc.

Soldul contului 421 “Datorii comerciale pe termen lung” reprezinta suma datoriilor comerciale pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 422 “Datorii fata de partile afiliate pe termen lung”

Contul 422 “Datorii fata de partile afiliate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor fata de partile afiliate pe termen lung.

Contul 422 “Datorii fata de partile afiliate pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor fata de partile afiliate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 125, 151, 211, 217, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 821 etc.

În debitul contului 422 “Datorii fata de partile afiliate pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor fata de partile afiliate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 522, 612, 622 etc.

Soldul contului 422 “Datorii fata de partile afiliate pe termen lung” reprezinta suma datoriilor fata de partile afiliate pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 423 “Avansuri primite pe termen lung”

Contul 423 “Avansuri primite pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea avansurilor primite pe termen lung.

Contul 423 “Avansuri primite pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea avansurilor primite pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 714, 722 etc.

În debitul contului 423 “Avansuri primite pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea avansurilor primite pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 523, 612, 622 etc.

Soldul contului 423 “Avansuri primite pe termen lung” reprezinta suma avansurilor primite pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 424 “Venituri anticipate pe termen lung”

Contul 424 “Venituri anticipate pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea veniturilor anticipate pe termen lung.

Contul 424 “Venituri anticipate pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea veniturilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 424 “Venituri anticipate pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea veniturilor anticipate pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 161, 234, 331, 535, 544, 611, 612 etc.

Soldul contului 424 “Venituri anticipate pe termen lung” reprezinta suma veniturilor anticipate pe termen lung determinate în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 425 “Finantari si încasari cu destinatie speciala pe termen lung”

Contul 425 “Finantari si încasari cu destinatie speciala pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala.

Contul 425 “Finantari si încasari cu destinatie speciala pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 131, 132, 161, 211, 213, 217, 234, 241, 242, 243, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 425 “Finantari si încasari cu destinatie speciala pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 121, 122, 123, 161, 211, 213, 217, 234, 331, 341, 537, 544, 612 etc.

Soldul contului 425 “Finantari si încasari cu destinatie speciala pe termen lung” reprezinta suma finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 426 “Provizioane pe termen lung”

Contul 426 “Provizioane pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea provizioanelor pe termen lung.

Contul 426 “Provizioane pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea provizioanelor pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 331, 712, 713, 714, 721, 811, 812 etc.

În debitul contului 426 “Provizioane pe termen lung” se înregistreaza utilizarea/anularea provizioanelor pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 331, 521, 538, 544, 612 etc.

Soldul contului 426 “Provizioane pe termen lung” reprezinta suma provizioanelor pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 427 “Datorii pe termen lung privind bunurile primite

în gestiune economica”

Contul 427 “Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica.

Contul 427 “Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 133, 242, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 427 “Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 241, 242, 244, 314, 331, 541, 543, 544, 612 etc.

Soldul contului 427 “Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica” reprezinta suma datoriilor pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economica determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 428 “Alte datorii pe termen lung”

Contul 428 “Alte datorii pe termen lung” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea altor datorii pe termen lung.

Contul 428 “Alte datorii pe termen lung” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea altor datorii pe termen lung în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 171, 261, 331, 714, 722 etc.

În debitul contului 428 “Alte datorii pe termen lung” se înregistreaza stingerea/diminuarea altor datoriilor pe termen lung în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 331, 544, 612, 622 etc.

Soldul contului 428 “Alte datorii pe termen lung” reprezinta suma altor datorii pe termen lung determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.


CLASA 5 “DATORII CURENTE”

Conturile din clasa 5 “Datorii curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor curente care cuprind: datoriile financiare, comerciale, calculate si alte datorii curente.

GRUPA 51 “DATORII FINANCIARE CURENTE”

Conturile din grupa 51 “Datorii financiare curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor financiare curente ale entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a datoriilor financiare curente sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 511 “Credite bancare pe termen scurt”

Contul 511 “Credite bancare pe termen scurt” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea creditelor bancare pe termen scurt în moneda nationala si valuta straina.

Contul 511 “Credite bancare pe termen scurt” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea creditelor pe termen scurt în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 131, 215, 242, 243, 411, 521, 522, 544, 714, 722 etc.

În debitul contului 511 “Credite bancare pe termen scurt” se înregistreaza rambursarea/diminuarea creditelor bancare pe termen scurt în corespondenta cu creditul conturilor: 242, 243, 244, 612, 622 etc.

Soldul contului 511 “Credite bancare pe termen scurt” reprezinta suma creditelor bancare pe termen scurt determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 512 “Împrumuturi pe termen scurt”

Contul 512 “Împrumuturi pe termen scurt” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea împrumuturilor pe termen scurt.

Contul 512 “Împrumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea împrumuturilor pe termen scurt în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 131, 215, 241, 242, 243, 412, 521, 522, 544, 714, 722 etc.

În debitul contului 512 “Împrumuturi pe termen scurt” se înregistreaza rambursarea/diminuarea împrumuturilor în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 244, 612, 622 etc.

Soldul contului 512 “Împrumuturi pe termen scurt” reprezinta suma împrumuturilor pe termen scurt determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 52 “DATORII COMERCIALE CURENTE”

Conturile din grupa 52 “Datorii comerciale curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor comerciale curente ale entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a datoriilor comerciale curente sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Contracte de leasing”, “Parti afiliate si contracte de societate civila”, “Diferente de curs valutar si de suma” si alte standarde de contabilitate.

Contul 521 “Datorii comerciale curente”

Contul 521 “Datorii comerciale curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor comerciale curente.

Contul 521 “Datorii comerciale curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor comerciale curente în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 221, 331, 421, 712, 713, 714, 721, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 521 “Datorii comerciale curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor comerciale curente în corespondenta cu creditul conturilor: 221, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.

Soldul contului 521 “Datorii comerciale curente” reprezinta suma datoriilor comerciale curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 522 “Datorii curente fata de partile afiliate”

Contul 522 “Datorii curente fata de partile afiliate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor curente fata de partile afiliate.

Contul 522 “Datorii curente fata de partile afiliate” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor curente fata de partile afiliate în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 211, 212, 213, 217, 223, 331, 422, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 522 “Datorii curente fata de partile afiliate” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor curente fata de partile afiliate în corespondenta cu creditul conturilor: 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 411, 412, 511, 512, 612, 622 etc.

Soldul contului 522 “Datorii curente fata de partile afiliate” reprezinta suma datoriilor curente fata de partile afiliate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 523 “Avansuri primite curente”

Contul 523 “Avansuri primite curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea avansurilor primite curente.

Contul 523 “Avansuri primite curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea avansurilor primite curente în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 243, 331, 423, 714, 722 etc.

În debitul contului 523 “Avansuri primite curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea avansurilor primite curente în corespondenta cu creditul conturilor: 221, 223, 224, 234, 241, 242, 243, 331, 612, 622 etc.

Soldul contului 523 “Avansuri primite curente” reprezinta suma avansurilor primite curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 53 “DATORII CALCULATE CURENTE”

Conturile din grupa 53 “Datorii calculate curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor calculate curente ale entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a datoriilor calculate curente sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, ”Contracte de leasing” si alte standarde de contabilitate.

Contul 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii”

Contul 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor fata de personal privind retribuirea muncii.

Contul 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor fata de personal privind retribuirea muncii în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.

În debitul contului 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor fata de personal privind retribuirea muncii în corespondenta cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 533, 534, 612 etc.

Soldul contului 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” reprezinta suma datoriilor fata de personal privind retribuirea muncii determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii”

Contul 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor fata de personal privind alte operatii.

Contul 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor fata de personal privind alte operatii în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 211, 213, 226, 261, 712, 713, 714, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor fata de personal privind alte operatii în corespondenta cu creditul conturilor: 226, 241, 242, 243, 612 etc.

Soldul contului 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii” reprezinta suma datoriilor fata de personal privind alte operatii determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 533 “Datorii privind asigurarile sociale si medicale”

Contul 533 “Datorii privind asigurarile sociale si medicale” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor aferente contributiilor de asigurare sociala de stat obligatorii si primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala.

Contul 533 “Datorii privind asigurarile sociale si medicale” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor calculate privind asigurarile sociale si medicale în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 122, 125, 131, 226, 233, 531, 712, 713, 714, 811, 812, 821, 823 etc.

În debitul contului 533 “Datorii privind asigurarile sociale si medicale” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurarile sociale si medicale în corespondenta cu creditul conturilor: 233, 241, 242, 531, 612 etc.

Soldul contului 533 “Datorii privind asigurarile sociale si medicale” reprezinta suma datoriilor privind asigurarile sociale si medicale determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 534 “Datorii fata de buget”

Contul 534 “Datorii fata de buget” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor cu bugetul.

Contul 534 “Datorii fata de buget” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor fata de buget în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 225, 231, 234, 241, 242, 244, 531, 541, 713, 714, 832 etc.

În debitul contului 534 “Datorii fata de buget” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor fata de buget în corespondenta cu creditul conturilor: 225, 232, 241, 242, 244 etc.

Soldul contului 534 “Datorii fata de buget” reprezinta suma datoriilor fata de buget determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 535 “Venituri anticipate curente”

Contul 535 “Venituri anticipate curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea veniturilor anticipate curente.

Contul 535 “Venituri anticipate curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea veniturilor anticipate curente în corespondenta cu debitul conturilor: 211, 212, 213, 221, 223, 226, 241, 242, 243, 331, 424 etc.

În debitul contului 535 “Venituri anticipate curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea veniturilor anticipate curente în corespondenta cu creditul conturilor: 331, 544, 611, 612 etc.

Soldul contului 535 “Venituri anticipate curente” reprezinta suma veniturilor anticipate curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 536 “Datorii fata de proprietari”

Contul 536 “Datorii fata de proprietari” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor fata de proprietari privind dividendele si alte operatii.

Contul 536 “Datorii fata de proprietari” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor fata de proprietari în corespondenta cu debitul conturilor: 315, 321, 322, 323, 332, 334 etc.

În debitul contului 536 “Datorii fata de proprietari” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor fata de proprietari în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 311, 315, 534 etc.

Soldul contului 536 “Datorii fata de proprietari” reprezinta suma datoriilor fata de proprietari determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 537 “Finantari si încasari cu destinatie speciala curente”

Contul 537 “Finantari si încasari cu destinatie speciala curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala curente.

Contul 537 “Finantari si încasari cu destinatie speciala curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala curente în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 211, 213, 234, 241, 242, 243, 331, 425, 714 etc.

În debitul contului 537 “Finantari si încasari cu destinatie speciala curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 241, 242, 243, 341, 535, 612 etc.

Soldul contului 537 “Finantari si încasari cu destinatie speciala curente” reprezinta suma finantarilor si încasarilor cu destinatie speciala curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 538 “Provizioane curente”

Contul 538 “Provizioane curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea provizioanelor curente.

Contul 538 “Provizioane curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea provizioanelor curente în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 261, 426, 544, 712, 714, 811, 812 etc.

În debitul contului 538 “Provizioane curente” se înregistreaza utilizarea/anularea acestora în corespondenta cu creditul conturilor: 521, 522, 531, 533, 544, 612, 812, 833 etc.

Soldul contului 538 “Provizioane curente” reprezinta suma provizioanelor curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 54 “ALTE DATORII CURENTE”

Conturile din grupa 54 “Alte datorii curente” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea altor datorii curente ale entitatii. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a altor datorii curente sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Contracte de leasing” si alte standarde de contabilitate.

Contul 541 “Datorii preliminate”

Contul 541 “Datorii preliminate” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor preliminate.

Contul 541 “Datorii preliminate” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor preliminate calculate în corespondenta cu debitul conturilor: 161, 221, 223, 533, 534 etc.

În debitul contului 541 “Datorii preliminate” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor preliminate în corespondenta cu creditul conturilor: 533, 534, 612 etc.

Soldul contului 541 “Datorii preliminate” reprezinta suma datoriilor preliminate determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 542 “Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor”

Contul 542 “Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor privind asigurarea bunurilor si a persoanelor.

Contul 542 “Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor privind asigurarea bunurilor si a persoanelor în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 131, 211, 213, 217, 233, 331, 712, 713, 714, 722, 811, 812, 821 etc.

În debitul contului 542 “Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor privind asigurarea bunurilor si a persoanelor în corespondenta cu creditul conturilor: 226, 233, 241, 242, 243, 244, 331, 532, 612, 622 etc.

Soldul contului 542 “Datorii privind asigurarea bunurilor si a persoanelor” reprezinta suma datoriilor privind asigurarea bunurilor si a persoanelor determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economica”

Contul 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economica” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economica.

Contul 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economica” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economica în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 244, 331, 714 etc.

În debitul contului 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economica” se înregistreaza stingerea/diminuarea datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economica în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 122, 123, 125, 131, 132, 242, 314, 331, 541, 544, 612 etc.

Soldul contului 543 “Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economica” reprezinta suma datoriilor curente privind bunurile primite în gestiune economica determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 544 “Alte datorii curente”

Contul 544 “Alte datorii curente” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea altor datorii curente.

Contul 544 “Alte datorii curente” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea altor datorii curente în corespondenta cu debitul conturilor: 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 224, 234, 331, 544, 712, 713, 714, 722 etc.

În debitul contului 544 “Alte datorii curente” se înregistreaza stingerea/diminuarea altor datorii curente în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 331, 541, 612, 622 etc.

Soldul contului 544 “Alte datorii curente” reprezinta suma altor datorii curente determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.


CLASA 6 “VENITURI”

Conturile din clasa 6 “Venituri” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile curente ale entitatii care cuprind veniturile din activitatea operationala si veniturile din alte activitati.

Conturile din clasa 6 “Venituri” sînt conturi de pasiv. În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistreaza cu total cumulativ de la începutul perioadei veniturile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în debit – decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în debitul conturilor clasei 6 “Venituri” ajustarea veniturilor prin întocmirea înregistrarilor contabile inverse.

GRUPA 61 “VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA”

Conturile din grupa 61 “Venituri din activitatea operationala” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile din activitatea operationala a entitatii care cuprind veniturile din vînzari si alte venituri operationale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a veniturilor din activitatea operationala sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Venituri”, “Contracte de leasing”, “Contracte de constructie”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 611 “Venituri din vînzari”

Contul 611 “Venituri din vînzari” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile din vînzarea produselor marfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrarilor aferente activitatii operationale a entitatii.

În creditul contului 611 “Venituri din vînzari” se înregistreaza recunoasterea veniturilor din vînzari pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 832 etc.

În debitul contului 611 “Venituri din vînzari” se înregistreaza decontarea veniturilor din vînzari la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 612 “Alte venituri din activitatea operationala”

Contul 612 “Alte venituri din activitatea operationala” este destinat generalizarii informatiei privind alte venituri care apar în cadrul desfasurarii activitatii operationale, dar nu pot fi atribuite la veniturile din vînzari.

În creditul contului 612 “Alte venituri din activitatea operationala” se înregistreaza recunoasterea altor venituri din activitatea operationala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544 etc.

În debitul contului 612 “Alte venituri din activitatea operationala” se înregistreaza decontarea altor venituri din activitatea operationala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala”

Contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile organizatiilor necomerciale sub forma de granturi, donatii, alocatii, asistenta financiara sau tehnica, alte finantari si încasari a caror utilizare este conditionata de realizarea unor misiuni speciale aferente activitatii statutare.

În creditul contului 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza recunoasterea veniturilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 425, 535, 537 etc.

În debitul contului 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza decontarea veniturilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)”

Contul 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile aferente mijloacelor nepredestinate ale organizatiilor necomerciale, a caror utilizare nu este conditionata initial de realizarea unor misiuni speciale si care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.

În creditul contului 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)” se înregistreaza recunoasterea altor venituri, cu exceptia celor din activitatea economica, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 211, 213, 216, 226, 231, 234, 241, 242, 521, 531, 532, 535, 544 etc.

În debitul contului 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica” se înregistreaza decontarea altor venituri la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 618 “Venituri din activitatea economica”

Contul 618 “Venituri din activitatea economica” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile din activitatea economica a organizatiilor necomerciale.

În creditul contului 618 “Venituri din activitatea economica” se înregistreaza recunoasterea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatii economice pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 226, 231, 234, 241, 243, 521, 523, 542, 544 etc.

În debitul contului 618 “Venituri din activitatea economica” se înregistreaza decontarea veniturilor din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

GRUPA 62 “VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI”

Conturile din grupa 62 “Venituri din alte activitati” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile din alte activitati care cuprind veniturile din operatiuni cu active imobilizate, veniturile financiare si veniturile exceptionale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a veniturilor din alte activitati sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Venituri”, “Imobilizari necorporale si corporale”, “Creante si investitii financiare”, “Diferente” de curs valutar si de suma”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate”

Contul 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute din iesirea si reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate cu exceptia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere.

În creditul contului 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” se înregistreaza recunoasterea veniturilor din operatiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223, 234, 535 etc.

În debitul contului 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” se înregistreaza decontarea veniturilor din operatiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 622 “Venituri financiare”

Contul 622 “Venituri financiare” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute din operatiunile financiare ale entitati.

În creditul contului 622 “Venituri financiare” se înregistreaza recunoasterea veniturilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 421, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 544 etc.

În debitul contului 622 “Venituri financiare” se înregistreaza decontarea veniturilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 623 “Venituri exceptionale”

Contul 623 “Venituri exceptionale” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute pentru compensarea pierderilor din evenimente exceptionale (calamitati naturale, perturbari politice, modificari ale legislatiei etc.).

În creditul contului 623 “Venituri exceptionale” se înregistreaza recunoasterea veniturilor exceptionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 246, 262 etc.

În debitul contului 623 “Venituri exceptionale” se înregistreaza decontarea veniturilor exceptionale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.


CLASA 7 “CHELTUIELI”

Conturile din clasa 7 “Cheltuieli” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile curente ale entitatii care cuprind cheltuielile activitatii operationale, cheltuielile altor activitati si cheltuielile privind impozitul pe venit.

Conturile din clasa 7 “Cheltuieli” sînt conturi de activ. În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistreaza cu total cumulativ de la începutul perioadei cheltuielile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în credit – decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în creditul conturilor clasei 7 “Cheltuieli” ajustarea cheltuielilor prin întocmirea înregistrarilor contabile inverse.

GRUPA 71 “CHELTUIELI ALE ACTIVITATII OPERATIONALE”

Conturile din grupa 71 “Cheltuieli ale activitatii operationale” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile ale activitatii operationale a entitatii care cuprind costul vînzarilor, cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative si alte cheltuieli ale activitatii operationale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor activitatii operationale sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Cheltuieli”, “Diferente de curs valutar si de suma”, “Contracte de leasing”, “Contracte de constructie”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 711 “Costul vînzarilor”

Contul 711 “Costul vînzarilor” este destinat generalizarii informatiei privind valoarea contabila a produselor finite/marfurilor vîndute, costurilor serviciilor prestate/lucrarilor executate în cadrul activitatii operationale a entitatii si alte costuri corelate cu veniturile din vînzari.

În debitul contului 711 “Costul vînzarilor” se înregistreaza costul vînzarilor recunoscut pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 216, 217, 261, 811, 812 etc.

În creditul contului 711 “Costul vînzarilor” se înregistreaza decontarea costului vînzarilor la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 712 “Cheltuieli de distribuire”

Contul 712 “Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente promovarii si comercializarii produselor finite/marfurilor si serviciilor/lucrarilor.

În debitul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistreaza decontarea cheltuielilor de distribuire la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 713 “Cheltuieli administrative”

Contul 713 “Cheltuieli administrative” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente deservirii si gestionarii entitatii în ansamblu.

În debitul contului 713 “Cheltuieli administrative” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 713 “Cheltuieli administrative” se înregistreaza decontarea cheltuielilor administrative la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala”

Contul 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile legate de desfasurarea activitatii operationale care nu pot fi atribuite la costul vînzarilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.

În debitul contului 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” se înregistreaza recunoasterea altor cheltuieli ale activitatii operationale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 etc.

În creditul contului 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” se înregistreaza decontarea altor cheltuieli ale activitatii operationale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala”

Contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile organizatiilor necomerciale suportate din contul mijloacelor cu destinatie speciala.

În debitul contului 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor suportate din contul mijloacelor cu destinatie speciala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 521, 531, 532, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza decontarea cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)”

Contul 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” este destinat generalizarii informatiei privind alte cheltuieli suportate, cu exceptia celor din activitatea economica a organizatiei necomerciale si care nu pot fi atribuite la cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala.

În debitul contului 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” se înregistreaza recunoasterea altor cheltuieli suportate cu exceptia celor din activitatea economica, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 123, 211, 212, 213, 216, 226, 231, 234, 521, 531, 532, 533, 542, 544 etc.

În creditul contului 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” se înregistreaza decontarea altor cheltuieli cu exceptia celor din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 718 “Cheltuieli din activitatea economica”

Contul 718 “Cheltuieli din activitatea economica” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile din activitatea economica a organizatiilor necomerciale, inclusiv costul vînzarilor si alte cheltuieli ale activitatii economice.

În debitul contului 718 “Cheltuieli din activitatea economica” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor suportate pentru obtinerea veniturilor din activitatea economica pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 141, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 224, 226, 231, 233, 234, 242, 261, 521, 531, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 718 “Cheltuieli din activitatea economica” se înregistreaza decontarea cheltuielilor suportate din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

GRUPA 72 “CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITATI”

Conturile din grupa 72 “Cheltuieli ale altor activitati” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile din alte activitati care cuprind cheltuielile cu active imobilizate, cheltuielile financiare si cheltuielile exceptionale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor din alte activitati sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Cheltuieli”, “Imobilizari necorporale si corporale”, “Creante si investitii financiare”, “Diferente” de curs valutar si de suma”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”

Contul 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente iesirii si pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu exceptia cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere.

În debitul contului 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 542, 543, 812 etc.

În creditul contului 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistreaza decontarea cheltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 722 “Cheltuieli financiare”

Contul 722 “Cheltuieli financiare” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente operatiunilor financiare ale entitatii.

În debitul contului 722 “Cheltuieli financiare” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535, 536, 544 etc.

În creditul contului 722 “Cheltuieli financiare” se înregistreaza decontarea cheltuielilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 723 “Cheltuieli exceptionale”

Contul 723 “Cheltuieli exceptionale” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile conditionate de evenimente exceptionale (calamitati naturale, perturbari politice, modificari ale legislatiei etc.).

În debitul contului 723 “Cheltuieli exceptionale” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor exceptionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 811, 812 etc.

În creditul contului 723 “Cheltuieli exceptionale” se înregistreaza decontarea cheltuielilor exceptionale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

GRUPA 73 “CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT”

Contul din grupa 73 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit luate în calcul la determinarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Modul de determinare si contabilizare a cheltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil si/sau impozitului pe venitul din activitatea operationala a entitati.

În debitul contului 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 428, 534 etc.

În creditul contului 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistreaza decontarea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 172, 351 etc.


CLASA 8 “CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din clasa 8 “Conturi de gestiune” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile de productie, adaosul comercial, încasarile din vînzarea bunurilor în numerar, costurile refacturate etc. care cuprind: conturi de calculatie, conturi de repartizare si alte conturi de gestiune.

La data raportarii conturile de gestiune se închid cu conturile de bilant si/sau de rezultate.

GRUPA 81 “CONTURI DE CALCULAtIE”

Conturile din grupa 81 “Conturi de calculatie” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile de productie si calculatia costului. Componenta, modul de contabilizare a costurilor de productie si de calculatie a costului produselor fabricate/serviciilor prestate sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Stocuri” si alte standarde de contabilitate.

Contul 811 “Activitati de baza”

Contul 811 “Activitati de baza” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de productie si costul produselor fabricate/serviciilor prestate.

Contul 811 “Activitati de baza” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 126, 133, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 etc.

În creditul contului 811 “Activitati de baza” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, precum si soldul final al productiei în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 212, 215, 216, 711, 714, 723 etc.

Contul 812 “Activitati auxiliare”

Contul 812 “Activitati auxiliare” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de productie si costul produselor fabricate/serviciilor prestate aferente activitatilor auxiliare.

Contul 812 “Activitati auxiliare” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 etc.

În creditul contului 812 “Activitati auxiliare” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, soldul final al productiei în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 etc.

GRUPA 82 “CONTURI DE REPARTIZARE”

Conturile din grupa 82 “Conturi de repartizare” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile indirecte de productie, costurile indirecte aferente contractelor de constructie, costurilor de regie aferente contractelor de constructie si alte costuri de productie repartizabile. Componenta, modul de contabilizare si de repartizare a acestor costuri sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Stocuri” si alte standarde de contabilitate.

Contul 821 “Costuri indirecte de productie”

Contul 821 “Costuri indirecte de productie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile aferente gestiunii si deservirii subdiviziunilor de productie ale entitatii.

Contul 821 “Costuri indirecte de productie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza majorarea costurilor indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 133, 211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 821 “Costuri indirecte de productie” se înregistreaza repartizarea costurilor indirecte de productie în corespondenta cu debitul conturilor: 714, 811, 812 etc.

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie”

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile indirecte aferente contractelor de constructie.

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza majorarea costurilor indirecte aferente contractelor de constructie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” se înregistreaza repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de constructie în corespondenta cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie”

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de regie aferente contractelor de constructie.

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza costurile de regie aferente contractelor de constructie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” se înregistreaza repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de constructii în corespondenta cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 824 “Alte costuri repartizabile”

Contul 824 “Alte costuri repartizabile” generalizarii informatiei privind alte costuri repartizabile ale entitatii.

Contul 824 “Alte costuri repartizabile” este un cont de colectare – repartizare. În debitul acestui cont se înregistreaza alte costuri repartizabile în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 824 “Alte costuri repartizabile” se înregistreaza repartizarea/decontarea altor costuri repartizabile în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 215, 216, 714, 811, 812 etc.

GRUPA 83 “ALTE CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din grupa 83 “Alte conturi de gestiune” sînt destinate generalizarii informatiei privind adaosul comercial, încasarile din vînzarea bunurilor în numerar, returnarea si reducerea preturilor la bunurilor vîndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor, productiile si unitatile de deservire, costurile refacturate etc. Componenta, modul de contabilizare a acestor conturi sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Venituri”, “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 831 “Adaos comercial”

Contul 831 “Adaos comercial” este destinat generalizarii informatiei privind adaosul comercial.

Contul 831 “Adaos comercial” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea adaosului comercial în corespondenta cu debitul contului 217.

În debitul contului 831 “Adaos comercial” se înregistreaza decontarea adaosului comercial aferent marfurilor vîndute în corespondenta cu creditul contului 217.

La data raportarii diferenta dintre rulajul creditor si cel debitor al contului 831 se storneaza în corespondenta cu debitul contului 217.

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar”

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” este destinat generalizarii informatiei privind încasarile din vînzarea bunurilor în numerar.

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza încasarile din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenta cu debitul contului 241 etc.

În debitul contului 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” se înregistreaza decontarea încasarilor din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenta cu creditul conturilor: 534, 544, 611, 612 etc.

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute”

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” este destinat generalizarii informatiei privind returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute.

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza valoarea bunurilor returnate si reducerile de preturi la bunurile vîndute în corespondenta cu creditul conturilor: 221, 223, 226, 544, 812 etc.

În creditul contului 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” se înregistreaza decontarea pierderilor din returnarea si reducerea preturilor precum si valoarea bunurilor returnate în corespondenta cu debitul conturilor: 216, 217, 538, 712 etc.

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor”

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” este destinat generalizarii informatiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare tertilor.

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare, în corespondenta cu creditul conturilor: 211, 213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 etc.

În creditul contului 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” se înregistreaza decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor în corespondenta cu debitul conturilor: 211, 215, 216 etc.

Contul 835 “Productii si unitati de deservire”

Contul 835 “Productii si unitati de deservire” este destinat generalizarii informatiei privind costurile privind productiile si unitatile de deservire.

Contul 835 “Productii si unitati de deservire” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte aferente productiilor si unitatilor de deservire în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 etc.

În creditul contului 835 “Productii si unitati de deservire” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, soldul final al productiei în curs de executie aferenta productiilor si unitatilor de deservire în corespondenta cu debitul conturilor: 211, 215, 216, 712, 713, 714 etc.

Contul 836 “Costuri refacturate”

Contul 836 “Costuri refacturate” este destinat generalizarii informatiei privind costurile refacturate aferente contractelor de leasing (locatiune, arenda).

Contul 836 “Costuri refacturate” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza costurile refacturate în corespondenta cu creditul conturilor: 521, 522, 544 etc.

În creditul contului 836 “Costuri refacturate” se înregistreaza decontarea costurilor refacturate în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 234 etc.


CLASA 9 “CONTURI EXTRABILANTIERE”

Conturile din clasa 9 “Conturi extrabilantiere” sînt destinate generalizarii informatiei privind bunurile neînregistrate în bilantul entitatii, dar aflate în gestiunea acesteia; creantele si datoriile contingente; garantiile acordate si primite; pierderile si facilitatile fiscale si alte elemente similare. Modul de contabilizare a elementelor înregistrate în conturi extrabilantiere este reglementat de SNC “Contracte de leasing”, “Creante si investitii financiare”, “Stocuri”, “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational”

Contul 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” este destinat generalizarii la locatar a informatiei privind imobilizarile corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational.

În debitul contului 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” se înregistreaza valoarea contractuala a imobilizarilor corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational, iar în credit – valoarea contractuala a acelorasi imobilizari restituite locatorilor.

Soldul contului 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” reprezinta valoarea contractuala a imobilizarilor corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational la o anumita data.

Contul 912 “Bunuri primite pentru montare”

Contul 912 “Bunuri primite pentru montare” este destinat generalizarii informatiei privind utilajele, echipamentele si alte bunuri primite pentru montare.

În debitul contului 912 “Bunuri primite pentru montare” se înregistreaza valoarea bunurilor primite pentru montare, iar în credit – valoarea bunurilor montate si transmise beneficiarilor.

Soldul contului 912 “Bunuri primite pentru montare” reprezinta valoarea bunurilor primite pentru montare la o anumita data.

Contul 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar”

Contul 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” este destinat generalizarii informatiei la locator privind imobilizarile corporale transmise în leasing financiar.

În debitul contului 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” se înregistreaza valoarea contractuala a imobilizarilor corporale transmise în leasing financiar, iar în credit – valoarea contractuala a acelorasi imobilizari transmise în proprietatea locatarilor sau restituite de catre acestia.

Soldul contului 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” reprezinta valoarea contractuala a imobilizarilor corporale transmise în leasing financiar la o anumita data.

Contul 914 “Bunuri primite în custodie”

Contul 914 “Bunuri primite în custodie” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile (stocuri, imobilizari corporale etc.) primite în custodie.

În debitul contului 914 “Bunuri primite în custodie” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite în custodie, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor iesite din custodie.

Soldul contului 914 “Bunuri primite în custodie” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite în custodie la o anumita data.

Contul 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare”

Contul 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile (stocuri, imobilizari corporale etc.) primite de la terti pentru prelucrare sau reparare.

În debitul contului 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite de la terti pentru prelucrare sau reparare, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor prelucrate sau reparate si restituite beneficiarilor.

Soldul contului 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumita data.

Contul 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”

Contul 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile primite de comisionar în baza contractelor de comision.

În debitul contului 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite în baza contractelor de comision, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor iesite (vîndute sau restituite comitentului).

Soldul contului 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite în baza contractelor de comision la o anumita data.

Contul 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor”

Contul 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile obtinute din materialele prelucrate ale tertilor.

În debitul contului 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” se înregistreaza valoarea bunurilor obtinute din materialele prelucrate ale tertilor, iar în credit – valoarea bunurilor scoase din evidenta extrabilantiera (transmise tertilor, primite ca plata pentru prelucrare etc.).

Soldul contului 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” reprezinta valoarea bunurilor obtinute din materialele prelucrate ale tertilor la o anumita data.

Contul 918 “Formulare cu regim special”

Contul 918 “Formulare cu regim special” este destinat generalizarii informatiei privind formularele cu regim special intrate si utilizate de catre entitate.

În debitul contului 918 “Formulare cu regim special” se înregistreaza valoarea formularelor cu regim special intrate, iar în credit – valoarea formularelor cu regim special iesite.

Soldul contului 918 “Formulare cu regim special” reprezinta valoarea formularelor cu regim special la o anumita data.

Contul 919 “Creante compromise decontate”

Contul 919 “Creante compromise decontate” este destinat generalizarii informatiei privind creantele compromise decontate.

În debitul contului 919 “Creante compromise decontate” se înregistreaza suma creantelor compromise decontate, iar în credit – suma creantelor compromise restabilite sau anulate la expirarea termenului stabilit de entitate (de regula, 5 ani).

Soldul contului 919 “Creante compromise decontate” reprezinta suma creantelor compromise decontate ale entitatii la o anumita data.

Contul 920 “Creante contingente”

Contul 920 “Active contingente” este destinat generalizarii informatiei privind creantele contingente care cuprind creantele aferente prejudiciului material, sanctiunilor si altor reclamatii înaintate de catre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate.

În debitul contului 920 “Active contingente” se înregistreaza suma creantelor contingente aparute, iar în credit – suma creantelor contingente decontate si/sau anulate.

Soldul contului 920 “Active contingente” reprezinta suma creantelor contingente ale entitatii la o anumita data.

Contul 921 “Datorii contingente”

Contul 921 “Datorii contingente” este destinat generalizarii informatiei privind datoriile contingente care cuprind datoriile aferente sanctiunilor si altor reclamatii înaintate de catre creditori, dar nerecunoscute de entitate.

În debitul contului 921 “Datorii contingente” se înregistreaza suma datoriilor contingente aparute, iar în credit – suma datoriilor contingente decontate si/sau anulate.

Soldul contului 921 “Datorii contingente” reprezinta suma datoriilor contingente ale entitatii la o anumita data.

Contul 922 “Garantii acordate”

Contul 922 “Garantii acordate” este destinat generalizarii informatiei privind garantiile acordate de catre entitate tertilor.

În debitul contului 922 “Garantii acordate” se înregistreaza valoarea garantiilor acordate, iar în credit – valoarea garantiilor decontate.

Soldul contului 922 “Garantii acordate” reprezinta valoarea garantiilor acordate la o anumita data.

Contul 923 “Garantii primite”

Contul 923 “Garantii primite” este destinat generalizarii informatiei privind garantiile primite de catre entitate de la terti.

În debitul contului 923 “Garantii primite” se înregistreaza valoarea garantiilor primite, iar în credit – valoarea garantiilor decontate.

Soldul contului 923 “Garantii primite” reprezinta valoarea garantiilor primite la o anumita data.

Contul 924 “Pierderi fiscale”

Contul 924 “Pierderi fiscale” este destinat generalizarii informatiei privind pierderile fiscale ce urmeaza a fi raportate în perioadele fiscale viitoare.

În debitul contului 924 “Pierderi fiscale” se înregistreaza suma pierderilor fiscale calculate, iar în credit – suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate.

Soldul contului 924 “Pierderi fiscale” reprezinta suma pierderilor fiscale ale entitatii la o anumita data.

Contul 925 “Facilitati fiscale”

Contul 925 “Facilitati fiscale” este destinat generalizarii informatiei privind facilitatile fiscale prevazute de legislatie.

În debitul contului 925 “Facilitati fiscale” se înregistreaza suma facilitatilor fiscale acordate, iar în credit – suma facilitatilor fiscale decontate la expirarea termenului de acordare sau anulate în cazul nerespectarii conditiilor stabilite de legislatia în vigoare.

Soldul contului 925 “Facilitati fiscale” reprezinta suma facilitatilor fiscale ale entitatii la o anumita data.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!