Index articole

CLASA 3 “CAPITAL PROPRIU”

Conturile din clasa 3 “Capital propriu” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social si suplimentar, rezervelor, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) si altor elemente de capital propriu.

GRUPA 31 “CAPITAL SOCIAL SI SUPLIMENTAR”

Conturile din grupa 31 “Capital social si suplimentar” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social, suplimentar, nevarsat, neînregistrat si retras. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a capitalului social, suplimentar, nevarsat, neînregistrat si retras sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 311 “Capital social”

Contul 311 “Capital social” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului social al entitatii.

Contul 311 “Capital social” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea capitalului social în corespondenta cu debitul conturilor: 313, 314, 321, 322, 323, 332, 536 etc.

În debitul contului 311 “Capital social” se înregistreaza diminuarea capitalului social în corespondenta cu creditul conturilor: 313, 315, 332 etc.

Soldul contului 311 “Capital social” este creditor si reprezinta marimea capitalului social determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 312 “Capital suplimentar”

Contul 312 “Capital suplimentar” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea primelor de aporturi, diferentelor din anularea sau înstrainarea partilor sociale retrase si altor elemente de capital social.

Contul 312 “Capital suplimentar” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului suplimentar în corespondenta cu debitul conturilor: 313, 315 etc.

În debitul contului 312 “Capital suplimentar” se înregistreaza diminuarea capitalului suplimentar în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 315, 332 etc.

Soldul contului 312 “Capital suplimentar” reprezinta marimea capitalului suplimentar determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 313 “Capital nevarsat”

Contul 313 “Capital nevarsat” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului nevarsat privind partile sociale neachitate de proprietari si acoperirea pierderilor anilor precedenti.

Contul 313 “Capital nevarsat” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului nevarsat în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 312, 314, 332 etc.

În creditul contului 313 “Capital nevarsat” se înregistreaza diminuarea capitalului nevarsat în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 211, 213, 217, 241, 242, 243, 252, 311 etc.

Soldul contului 313 “Capital nevarsat” este debitor si reprezinta marimea capitalului nevarsat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 314 “Capital neînregistrat”

Contul 314 “Capital neînregistrat” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului aferent partilor sociale care nu au trecut înregistrarea în organele abilitate de stat.

Contul 314 “Capital neînregistrat” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului neînregistrat în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 123, 141, 211, 217, 241, 242, 243, 251, 313, 427, 543 etc.

În debitul contului 314 “Capital neînregistrat” se înregistreaza diminuarea capitalului neînregistrat în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 536 etc.

Soldul contului 314 “Capital neînregistrat” este creditor si reprezinta marimea capitalului neînregistrat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 315 “Capital retras”

Contul 315 “Capital retras” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea partilor sociale retrase (achizitionate, rascumparate sau dobîndite) de la proprietarii entitatii.

Contul 315 “Capital retras” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea capitalului retras în corespondenta cu creditul conturilor: 241, 242, 243, 312, 536 etc.

În creditul contului 315 “Capital retras” se înregistreaza diminuarea capitalului retras în corespondenta cu debitul conturilor: 241, 242, 311, 312, 536, 722 etc.

Soldul contului 315 “Capital retras” este debitor si reprezinta marimea capitalului retras determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 32 “REZERVE”

Conturile din grupa 32 “Rezerve” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea capitalului de rezerva, rezervelor statutare si altor rezerve. Componenta, modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a rezervelor sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 321 “Capital de rezerva”

Contul 321 “Capital de rezerva” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor a caror constituire este prevazuta de legislatia în vigoare.

Contul 321 “Capital de rezerva” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea capitalului de rezerva în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 321 “Capital de rezerva” se înregistreaza diminuarea capitalului de rezerva în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332 etc.

Soldul contului 321 “Capital de rezerva” este creditor si reprezinta marimea capitalului de rezerva determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 322 “Rezerve statutare”

Contul 322 “Rezerve statutare” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor constituite în conformitate cu statutul entitatii, cu exceptia capitalului de rezerva.

Contul 322 “Rezerve statutare” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea rezervelor statutare în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 322 “Rezerve statutare” se înregistreaza diminuarea rezervelor statutare în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 322 “Rezerve statutare” este creditor si reprezinta marimea rezervelor statutare determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 323 “Alte rezerve”

Contul 323 “Alte rezerve” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezervelor constituite în conformitate cu decizia organului de conducere împuternicit al entitatii, cu exceptia capitalului de rezerva si rezervelor statutare.

Contul 323 “Alte rezerve” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea altor rezerve în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 334 etc.

În debitul contului 323 “Alte rezerve” se înregistreaza diminuarea altor rezerve în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 332, 536 etc.

Soldul contului 323 “Alte rezerve” este creditor si reprezinta marimea altor rezerve determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

GRUPA 33 “PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITA)”

Conturile din grupa 33 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea corectiilor rezultatelor anilor precedenti, profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti, profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune, profitului utilizat al perioadei de gestiune, rezultatului din tranzitia la noile reglementari contabile. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii”, “Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti”

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului (pierderii) rezultat(e) din corectarea erorilor comise în anii precedenti.

Contul 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza rezultatele corectarilor sub forma de profit al anilor precedenti în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 332, 521, 544 etc.

În debitul contului 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” se înregistreaza rezultatele corectarilor sub forma de pierdere a anilor precedenti în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 113, 124, 126, 131, 132, 133, 211, 221, 231, 234, 332, 541, 544 etc.

Soldul contului 331 “Corectii ale rezultatelor anilor precedenti” reprezinta marimea corectiilor rezultatelor anilor precedenti determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)

al anilor precedenti”

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti.

Contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea profitului nerepartizat al anilor precedenti si acoperirea pierderilor anilor precedenti în corespondenta cu debitul conturilor: 311, 313, 321, 322, 323, 331, 333, 335 etc.

În debitul contului 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” se înregistreaza aparitia/majorarea pierderilor neacoperite ale anilor precedenti si utilizarea profitului anilor precedenti în corespondenta cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 331, 333, 335, 536 etc.

Soldul contului 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti” reprezinta marimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al anilor precedenti determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune”

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.

Contul 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza aparitia/majorarea profitului net si decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

În debitul contului 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” se înregistreaza aparitia/majorarea pierderi nete si utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune” reprezinta marimea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinata în conformitate cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind utilizarea profitului în cursul perioadei de gestiune.

Contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este un cont de activ (rectificativ). În debitul acestui cont se înregistreaza sumele profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune curente în corespondenta cu creditul conturilor: 321, 322, 323, 536 etc.

În creditul contului 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” se înregistreaza decontarea profitului utilizat la reformarea bilantului în corespondenta cu debitul contului 333.

Soldul contului 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune” este debitor si reprezinta marimea profitului utilizat în cursul perioadei de gestiune determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile”

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima data a noilor reglementari contabile.

Contul 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza rezultatele trecerii la noile reglementari contabile sub forma de profit, iar în debit − rezultatele sub forma de pierdere. Corespondenta respectiva a conturilor este stipulata în Recomandarile metodice privind tranzitia la noile standarde nationale de contabilitate.

Soldul contului 335 “Rezultat din tranzitia la noile reglementari contabile” reprezinta marimea rezultatelor financiare provenite din utilizarea pentru prima data a noilor reglementari contabile. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze). La reformarea bilantului soldul acestui cont se deconteaza la contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti”.

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune”

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune al organizatiilor necomerciale.

Contul 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” este un cont de pasiv. În creditul acestuia se înregistreaza aparitia/majorarea excedentului net si decontarea deficitului net al perioadei de gestiune curente în corespondenta cu debitul conturilor: 341, 351 etc.

În debitul contului 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” se înregistreaza aparitia/majorarea deficitului net si decontarea excedentului net al perioadei de gestiune curente în corespondenta cu creditul conturilor: 341, 351 etc.

Soldul contului 336 “Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune” reprezinta marimea excedentului net (deficitului net) al perioadei de gestiune, determinata în conformitate cu Indicatiile metodice privind particularitatile contabilitatii în organizatiile necomerciale. Acest sold poate fi creditor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul plus (fara paranteze) sau debitor – se reflecta în situatiile financiare cu semnul minus (între paranteze).

GRUPA 34 “ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU”

Conturile din grupa 34 “Alte elemente de capital propriu” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si modificarea fondurilor, subventiilor ale entitatilor de stat si altor elemente de capital propriu. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a altor elemente de capital propriu sînt reglementate de SNC “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 341 “Fonduri”

Contul 341 “Fonduri” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea fondurilor organizatiilor necomerciale. Modul de constituire, utilizare si contabilizare a fondurilor este reglementat de Indicatiile metodice privind particularitatile contabilitatii în organizatiile necomerciale.

Contul 341 “Fonduri” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza constituirea/majorarea fondurilor în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 234, 242, 243, 425, 537 etc.

În debitul contului 341 “Fonduri” se înregistreaza utilizarea/diminuarea fondurilor în corespondenta cu creditul conturilor: 112, 113, 122, 123, 124, 521, 531, 533, 544 etc.

Soldul contului 341 “Fonduri” reprezinta marimea fondurilor organizatiei necomerciale determinata în conformitate cu reglementarile contabile nationale.

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica”

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este destinat generalizarii informatiei privind subventiile primite de entitatile de stat, municipale si alte entitati similare, inclusiv institutiile publice cu autonomie financiara de la organele autoritatilor publice.

Contul 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza recunoasterea subventiilor primite de catre entitate în corespondenta cu debitul conturilor: 424, 535 etc.

În debitul contului 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” se înregistreaza suma subventiilor spre restituire sau atribuirea acestora la majorarea capitalului social în corespondenta cu creditul conturilor: 311, 536, 622 etc.

Soldul contului 342 “Subventii entitatilor cu proprietate publica” este creditor si reprezinta marimea subventiilor ale entitatilor de stat determinata în conformitate cu standardele de contabilitate.

Contul 343 “Alte elemente de capital propriu”

Contul 343 “Alte elemente de capital propriu” este destinat generalizarii informatiei privind existenta si modificarea elementelor de capital propriu care nu sînt contabilizate în alte conturi din clasa 3 “Capital propriu”, inclusiv elementelor care rezulta din aplicarea prevederilor IFRS.

GRUPA 35 “REZULTAT FINANCIAR TOTAL”

Contul din grupa 35 “Rezultat financiar total” este destinat generalizarii informatiei privind rezultatul financiar al entitatii în perioada de gestiune. Modul de recunoastere, evaluare si contabilizare a rezultatului financiar total sînt reglementate de SNC “Venituri”, “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 351 “Rezultat financiar total”

Contul 351 “Rezultat financiar total” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile acumulate si cheltuielile suportate de entitate în perioada de gestiune si marimea rezultatului financiar total.

Contul 351 “Rezultat financiar total” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza decontarea veniturilor acumulate si pierderii nete a perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 333, 611, 612, 621, 622, 623 etc.

În debitul contului 351 “Rezultat financiar total” se înregistreaza decontarea cheltuielilor suportate si profitului net al perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 333, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 731 etc.

Contul 351 “Rezultat financiar total” la sfîrsitul perioadei de gestiune nu are sold.

Back to Top