Index articole

CLASA 6 “VENITURI”

Conturile din clasa 6 “Venituri” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile curente ale entitatii care cuprind veniturile din activitatea operationala si veniturile din alte activitati.

Conturile din clasa 6 “Venituri” sînt conturi de pasiv. În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistreaza cu total cumulativ de la începutul perioadei veniturile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în debit – decontarea la finele perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în debitul conturilor clasei 6 “Venituri” ajustarea veniturilor prin întocmirea înregistrarilor contabile inverse.

GRUPA 61 “VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA”

Conturile din grupa 61 “Venituri din activitatea operationala” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile din activitatea operationala a entitatii care cuprind veniturile din vînzari si alte venituri operationale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a veniturilor din activitatea operationala sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Venituri”, “Contracte de leasing”, “Contracte de constructie”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 611 “Venituri din vînzari”

Contul 611 “Venituri din vînzari” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile din vînzarea produselor marfurilor, prestarea serviciilor/executarea lucrarilor aferente activitatii operationale a entitatii.

În creditul contului 611 “Venituri din vînzari” se înregistreaza recunoasterea veniturilor din vînzari pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 231, 241, 535, 537, 832 etc.

În debitul contului 611 “Venituri din vînzari” se înregistreaza decontarea veniturilor din vînzari la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 612 “Alte venituri din activitatea operationala”

Contul 612 “Alte venituri din activitatea operationala” este destinat generalizarii informatiei privind alte venituri care apar în cadrul desfasurarii activitatii operationale, dar nu pot fi atribuite la veniturile din vînzari.

În creditul contului 612 “Alte venituri din activitatea operationala” se înregistreaza recunoasterea altor venituri din activitatea operationala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, 544 etc.

În debitul contului 612 “Alte venituri din activitatea operationala” se înregistreaza decontarea altor venituri din activitatea operationala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala”

Contul 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile organizatiilor necomerciale sub forma de granturi, donatii, alocatii, asistenta financiara sau tehnica, alte finantari si încasari a caror utilizare este conditionata de realizarea unor misiuni speciale aferente activitatii statutare.

În creditul contului 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza recunoasterea veniturilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 425, 535, 537 etc.

În debitul contului 616 “Venituri aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza decontarea veniturilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)”

Contul 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile aferente mijloacelor nepredestinate ale organizatiilor necomerciale, a caror utilizare nu este conditionata initial de realizarea unor misiuni speciale si care nu pot fi atribuite la venituri aferente mijloacelor speciale.

În creditul contului 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica)” se înregistreaza recunoasterea altor venituri, cu exceptia celor din activitatea economica, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 121, 123, 211, 213, 216, 226, 231, 234, 241, 242, 521, 531, 532, 535, 544 etc.

În debitul contului 617 “Alte venituri (cu exceptia veniturilor din activitatea economica” se înregistreaza decontarea altor venituri la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 618 “Venituri din activitatea economica”

Contul 618 “Venituri din activitatea economica” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile din activitatea economica a organizatiilor necomerciale.

În creditul contului 618 “Venituri din activitatea economica” se înregistreaza recunoasterea veniturilor obtinute din desfasurarea activitatii economice pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 226, 231, 234, 241, 243, 521, 523, 542, 544 etc.

În debitul contului 618 “Venituri din activitatea economica” se înregistreaza decontarea veniturilor din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

GRUPA 62 “VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI”

Conturile din grupa 62 “Venituri din alte activitati” sînt destinate generalizarii informatiei privind veniturile din alte activitati care cuprind veniturile din operatiuni cu active imobilizate, veniturile financiare si veniturile exceptionale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a veniturilor din alte activitati sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Venituri”, “Imobilizari necorporale si corporale”, “Creante si investitii financiare”, “Diferente” de curs valutar si de suma”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate”

Contul 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute din iesirea si reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate cu exceptia veniturilor din plusurile de active imobilizate constatate la inventariere.

În creditul contului 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” se înregistreaza recunoasterea veniturilor din operatiuni cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 114, 126, 127, 128, 129, 133, 152, 211, 213, 221, 223, 234, 535 etc.

În debitul contului 621 “Venituri din operatiuni cu active imobilizate” se înregistreaza decontarea veniturilor din operatiuni cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 622 “Venituri financiare”

Contul 622 “Venituri financiare” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute din operatiunile financiare ale entitati.

În creditul contului 622 “Venituri financiare” se înregistreaza recunoasterea veniturilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 251, 252, 262, 421, 423, 422, 421, 511, 512, 521, 522, 523, 536, 544 etc.

În debitul contului 622 “Venituri financiare” se înregistreaza decontarea veniturilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Contul 623 “Venituri exceptionale”

Contul 623 “Venituri exceptionale” este destinat generalizarii informatiei privind veniturile obtinute pentru compensarea pierderilor din evenimente exceptionale (calamitati naturale, perturbari politice, modificari ale legislatiei etc.).

În creditul contului 623 “Venituri exceptionale” se înregistreaza recunoasterea veniturilor exceptionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 161, 162, 172, 211, 212, 213, 217, 221, 223, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 246, 262 etc.

În debitul contului 623 “Venituri exceptionale” se înregistreaza decontarea veniturilor exceptionale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul contului 351.

Back to Top