Index articole

CLASA 7 “CHELTUIELI”

Conturile din clasa 7 “Cheltuieli” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile curente ale entitatii care cuprind cheltuielile activitatii operationale, cheltuielile altor activitati si cheltuielile privind impozitul pe venit.

Conturile din clasa 7 “Cheltuieli” sînt conturi de activ. În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se înregistreaza cu total cumulativ de la începutul perioadei cheltuielile recunoscute în conformitate cu standardele de contabilitate, iar în credit – decontarea la finele perioadei de gestiune a cheltuielilor acumulate la rezultatul financiar total. Conform politicilor contabile entitatea poate înregistra pe parcursul perioadei de gestiune în creditul conturilor clasei 7 “Cheltuieli” ajustarea cheltuielilor prin întocmirea înregistrarilor contabile inverse.

GRUPA 71 “CHELTUIELI ALE ACTIVITATII OPERATIONALE”

Conturile din grupa 71 “Cheltuieli ale activitatii operationale” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile ale activitatii operationale a entitatii care cuprind costul vînzarilor, cheltuielile de distribuire, cheltuielile administrative si alte cheltuieli ale activitatii operationale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor activitatii operationale sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Cheltuieli”, “Diferente de curs valutar si de suma”, “Contracte de leasing”, “Contracte de constructie”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 711 “Costul vînzarilor”

Contul 711 “Costul vînzarilor” este destinat generalizarii informatiei privind valoarea contabila a produselor finite/marfurilor vîndute, costurilor serviciilor prestate/lucrarilor executate în cadrul activitatii operationale a entitatii si alte costuri corelate cu veniturile din vînzari.

În debitul contului 711 “Costul vînzarilor” se înregistreaza costul vînzarilor recunoscut pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 216, 217, 261, 811, 812 etc.

În creditul contului 711 “Costul vînzarilor” se înregistreaza decontarea costului vînzarilor la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 712 “Cheltuieli de distribuire”

Contul 712 “Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente promovarii si comercializarii produselor finite/marfurilor si serviciilor/lucrarilor.

În debitul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 223, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistreaza decontarea cheltuielilor de distribuire la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 713 “Cheltuieli administrative”

Contul 713 “Cheltuieli administrative” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente deservirii si gestionarii entitatii în ansamblu.

În debitul contului 713 “Cheltuieli administrative” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 216, 217, 226, 242, 244, 246, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 538, 542, 543, 544, 812 etc.

În creditul contului 713 “Cheltuieli administrative” se înregistreaza decontarea cheltuielilor administrative la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala”

Contul 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile legate de desfasurarea activitatii operationale care nu pot fi atribuite la costul vînzarilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.

În debitul contului 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” se înregistreaza recunoasterea altor cheltuieli ale activitatii operationale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142, 151, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 231, 233, 234, 241, 242, 244, 245, 246, 251, 252, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 536, 538, 542, 543, 544, 811, 812 etc.

În creditul contului 714 “Alte cheltuieli din activitatea operationala” se înregistreaza decontarea altor cheltuieli ale activitatii operationale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala”

Contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile organizatiilor necomerciale suportate din contul mijloacelor cu destinatie speciala.

În debitul contului 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor suportate din contul mijloacelor cu destinatie speciala pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 211, 212, 213, 214, 215, 216, 226, 521, 531, 532, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala” se înregistreaza decontarea cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinatie speciala la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)”

Contul 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” este destinat generalizarii informatiei privind alte cheltuieli suportate, cu exceptia celor din activitatea economica a organizatiei necomerciale si care nu pot fi atribuite la cheltuieli aferente mijloacelor cu destinatie speciala.

În debitul contului 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” se înregistreaza recunoasterea altor cheltuieli suportate cu exceptia celor din activitatea economica, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 121, 123, 211, 212, 213, 216, 226, 231, 234, 521, 531, 532, 533, 542, 544 etc.

În creditul contului 717 “Alte cheltuieli (cu exceptia cheltuielilor din activitatea economica)” se înregistreaza decontarea altor cheltuieli cu exceptia celor din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 718 “Cheltuieli din activitatea economica”

Contul 718 “Cheltuieli din activitatea economica” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile din activitatea economica a organizatiilor necomerciale, inclusiv costul vînzarilor si alte cheltuieli ale activitatii economice.

În debitul contului 718 “Cheltuieli din activitatea economica” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor suportate pentru obtinerea veniturilor din activitatea economica pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 141, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 224, 226, 231, 233, 234, 242, 261, 521, 531, 533, 534, 542, 544 etc.

În creditul contului 718 “Cheltuieli din activitatea economica” se înregistreaza decontarea cheltuielilor suportate din activitatea economica la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

GRUPA 72 “CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITATI”

Conturile din grupa 72 “Cheltuieli ale altor activitati” sînt destinate generalizarii informatiei privind cheltuielile din alte activitati care cuprind cheltuielile cu active imobilizate, cheltuielile financiare si cheltuielile exceptionale. Componenta si regulile generale de recunoastere, evaluare si contabilizare a cheltuielilor din alte activitati sînt reglementate de SNC “Prezentarea situatiilor financiare”, “Cheltuieli”, “Imobilizari necorporale si corporale”, “Creante si investitii financiare”, “Diferente” de curs valutar si de suma”, “Politici contabile, modificari ale estimarile contabile, erori si evenimente ulterioare” si alte standarde de contabilitate.

Contul 721 “Cheltuieli cu active imobilizate”

Contul 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente iesirii si pierderile din deprecierea activelor imobilizate, cu exceptia cheltuielilor aferente lipsurilor de active imobilizate constatate la inventariere.

În debitul contului 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor cu active imobilizate pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 213, 261, 262, 426, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 542, 543, 812 etc.

În creditul contului 721 “Cheltuieli cu active imobilizate” se înregistreaza decontarea cheltuielilor cu active imobilizate la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 722 “Cheltuieli financiare”

Contul 722 “Cheltuieli financiare” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente operatiunilor financiare ale entitatii.

În debitul contului 722 “Cheltuieli financiare” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor financiare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 141, 142, 151, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 221, 223, 226, 231, 232, 233, 234, 241, 242, 243, 244, 251, 252, 262, 421, 422, 423, 511, 512, 521, 522, 523, 535, 536, 544 etc.

În creditul contului 722 “Cheltuieli financiare” se înregistreaza decontarea cheltuielilor financiare la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

Contul 723 “Cheltuieli exceptionale”

Contul 723 “Cheltuieli exceptionale” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile conditionate de evenimente exceptionale (calamitati naturale, perturbari politice, modificari ale legislatiei etc.).

În debitul contului 723 “Cheltuieli exceptionale” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor exceptionale pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 125, 131, 132, 141, 142, 151, 152, 172, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 226, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 251, 252, 261, 262, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 811, 812 etc.

În creditul contului 723 “Cheltuieli exceptionale” se înregistreaza decontarea cheltuielilor exceptionale la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul contului 351.

GRUPA 73 “CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT”

Contul din grupa 73 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit luate în calcul la determinarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Modul de determinare si contabilizare a cheltuielilor privind impozitul pe venit este reglementat de SNC “Cheltuieli” si alte standarde de contabilitate.

Contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venitul impozabil si/sau impozitului pe venitul din activitatea operationala a entitati.

În debitul contului 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistreaza recunoasterea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu creditul conturilor: 428, 534 etc.

În creditul contului 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” se înregistreaza decontarea cheltuielilor privind impozitul pe venit la finele perioadei de gestiune în corespondenta cu debitul conturilor: 172, 351 etc.

Back to Top