Index articole

CLASA 8 “CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din clasa 8 “Conturi de gestiune” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile de productie, adaosul comercial, încasarile din vînzarea bunurilor în numerar, costurile refacturate etc. care cuprind: conturi de calculatie, conturi de repartizare si alte conturi de gestiune.

La data raportarii conturile de gestiune se închid cu conturile de bilant si/sau de rezultate.

GRUPA 81 “CONTURI DE CALCULAtIE”

Conturile din grupa 81 “Conturi de calculatie” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile de productie si calculatia costului. Componenta, modul de contabilizare a costurilor de productie si de calculatie a costului produselor fabricate/serviciilor prestate sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Stocuri” si alte standarde de contabilitate.

Contul 811 “Activitati de baza”

Contul 811 “Activitati de baza” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de productie si costul produselor fabricate/serviciilor prestate.

Contul 811 “Activitati de baza” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 126, 133, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 812, 821 etc.

În creditul contului 811 “Activitati de baza” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, precum si soldul final al productiei în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 212, 215, 216, 711, 714, 723 etc.

Contul 812 “Activitati auxiliare”

Contul 812 “Activitati auxiliare” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de productie si costul produselor fabricate/serviciilor prestate aferente activitatilor auxiliare.

Contul 812 “Activitati auxiliare” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 821 etc.

În creditul contului 812 “Activitati auxiliare” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, soldul final al productiei în curs de executie în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 711, 712, 713, 714, 721, 723 etc.

GRUPA 82 “CONTURI DE REPARTIZARE”

Conturile din grupa 82 “Conturi de repartizare” sînt destinate generalizarii informatiei privind costurile indirecte de productie, costurile indirecte aferente contractelor de constructie, costurilor de regie aferente contractelor de constructie si alte costuri de productie repartizabile. Componenta, modul de contabilizare si de repartizare a acestor costuri sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Stocuri” si alte standarde de contabilitate.

Contul 821 “Costuri indirecte de productie”

Contul 821 “Costuri indirecte de productie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile aferente gestiunii si deservirii subdiviziunilor de productie ale entitatii.

Contul 821 “Costuri indirecte de productie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza majorarea costurilor indirecte de productie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 133, 211, 213, 214, 226, 261, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 821 “Costuri indirecte de productie” se înregistreaza repartizarea costurilor indirecte de productie în corespondenta cu debitul conturilor: 714, 811, 812 etc.

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie”

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile indirecte aferente contractelor de constructie.

Contul 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza majorarea costurilor indirecte aferente contractelor de constructie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 822 “Costuri indirecte aferente contractelor de constructie” se înregistreaza repartizarea costurilor indirecte aferente contractelor de constructie în corespondenta cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie”

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” este destinat generalizarii informatiei privind costurile de regie aferente contractelor de constructie.

Contul 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza costurile de regie aferente contractelor de constructie în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 823 “Costuri de regie aferente contractelor de constructie” se înregistreaza repartizarea costurilor de regie aferente contractelor de constructii în corespondenta cu debitul conturilor: 215, 216, 714, 811, 812 etc.

Contul 824 “Alte costuri repartizabile”

Contul 824 “Alte costuri repartizabile” generalizarii informatiei privind alte costuri repartizabile ale entitatii.

Contul 824 “Alte costuri repartizabile” este un cont de colectare – repartizare. În debitul acestui cont se înregistreaza alte costuri repartizabile în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 226, 521, 522, 531, 532, 533, 538, 544 etc.

În creditul contului 824 “Alte costuri repartizabile” se înregistreaza repartizarea/decontarea altor costuri repartizabile în corespondenta cu debitul conturilor: 111, 121, 215, 216, 714, 811, 812 etc.

GRUPA 83 “ALTE CONTURI DE GESTIUNE”

Conturile din grupa 83 “Alte conturi de gestiune” sînt destinate generalizarii informatiei privind adaosul comercial, încasarile din vînzarea bunurilor în numerar, returnarea si reducerea preturilor la bunurilor vîndute, costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor, productiile si unitatile de deservire, costurile refacturate etc. Componenta, modul de contabilizare a acestor conturi sînt reglementate de Indicatiile metodice privind contabilitatea costurilor de productie si calculatia costului produselor si serviciilor, SNC “Contracte de constructie”, “Cheltuieli”, “Venituri”, “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 831 “Adaos comercial”

Contul 831 “Adaos comercial” este destinat generalizarii informatiei privind adaosul comercial.

Contul 831 “Adaos comercial” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistreaza calcularea/majorarea adaosului comercial în corespondenta cu debitul contului 217.

În debitul contului 831 “Adaos comercial” se înregistreaza decontarea adaosului comercial aferent marfurilor vîndute în corespondenta cu creditul contului 217.

La data raportarii diferenta dintre rulajul creditor si cel debitor al contului 831 se storneaza în corespondenta cu debitul contului 217.

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar”

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” este destinat generalizarii informatiei privind încasarile din vînzarea bunurilor în numerar.

Contul 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistreaza încasarile din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenta cu debitul contului 241 etc.

În debitul contului 832 “Încasari din vînzarea bunurilor în numerar” se înregistreaza decontarea încasarilor din vînzarea bunurilor în numerar în corespondenta cu creditul conturilor: 534, 544, 611, 612 etc.

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute”

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” este destinat generalizarii informatiei privind returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute.

Contul 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza valoarea bunurilor returnate si reducerile de preturi la bunurile vîndute în corespondenta cu creditul conturilor: 221, 223, 226, 544, 812 etc.

În creditul contului 833 “Returnarea si reducerea preturilor la bunurile vîndute” se înregistreaza decontarea pierderilor din returnarea si reducerea preturilor precum si valoarea bunurilor returnate în corespondenta cu debitul conturilor: 216, 217, 538, 712 etc.

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor”

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” este destinat generalizarii informatiei privind costurile legate de bunurilor transmise spre prelucrare tertilor.

Contul 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” este un cont de activ. În debitul acestui cont se înregistreaza costurile aferente bunurilor transmise spre prelucrare, în corespondenta cu creditul conturilor: 211, 213, 226, 521, 531, 532, 533, 812 etc.

În creditul contului 834 “Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor” se înregistreaza decontarea costurilor aferente bunurilor transmise spre prelucrare tertilor în corespondenta cu debitul conturilor: 211, 215, 216 etc.

Contul 835 “Productii si unitati de deservire”

Contul 835 “Productii si unitati de deservire” este destinat generalizarii informatiei privind costurile privind productiile si unitatile de deservire.

Contul 835 “Productii si unitati de deservire” este un cont de activ (calculatie). În debitul acestui cont se înregistreaza soldul initial al productiei în curs de executie si costurile directe si indirecte aferente productiilor si unitatilor de deservire în corespondenta cu creditul conturilor: 113, 124, 211, 213, 214, 215, 521, 522, 531, 533, 812 etc.

În creditul contului 835 “Productii si unitati de deservire” se înregistreaza costul efectiv al produselor fabricate/serviciilor prestate, rebutului definitiv, deseurilor recuperabile, soldul final al productiei în curs de executie aferenta productiilor si unitatilor de deservire în corespondenta cu debitul conturilor: 211, 215, 216, 712, 713, 714 etc.

Contul 836 “Costuri refacturate”

Contul 836 “Costuri refacturate” este destinat generalizarii informatiei privind costurile refacturate aferente contractelor de leasing (locatiune, arenda).

Contul 836 “Costuri refacturate” este un cont de activ (colectare – repartizare). În debitul acestui cont se înregistreaza costurile refacturate în corespondenta cu creditul conturilor: 521, 522, 544 etc.

În creditul contului 836 “Costuri refacturate” se înregistreaza decontarea costurilor refacturate în corespondenta cu debitul conturilor: 221, 223, 234 etc.

Back to Top