Index articole

CLASA 9 “CONTURI EXTRABILANTIERE”

Conturile din clasa 9 “Conturi extrabilantiere” sînt destinate generalizarii informatiei privind bunurile neînregistrate în bilantul entitatii, dar aflate în gestiunea acesteia; creantele si datoriile contingente; garantiile acordate si primite; pierderile si facilitatile fiscale si alte elemente similare. Modul de contabilizare a elementelor înregistrate în conturi extrabilantiere este reglementat de SNC “Contracte de leasing”, “Creante si investitii financiare”, “Stocuri”, “Capital propriu si datorii” si alte standarde de contabilitate.

Contul 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational”

Contul 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” este destinat generalizarii la locatar a informatiei privind imobilizarile corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational.

În debitul contului 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” se înregistreaza valoarea contractuala a imobilizarilor corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational, iar în credit – valoarea contractuala a acelorasi imobilizari restituite locatorilor.

Soldul contului 911 “Imobilizari corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational” reprezinta valoarea contractuala a imobilizarilor corporale primite în leasing (arenda, locatiune) operational la o anumita data.

Contul 912 “Bunuri primite pentru montare”

Contul 912 “Bunuri primite pentru montare” este destinat generalizarii informatiei privind utilajele, echipamentele si alte bunuri primite pentru montare.

În debitul contului 912 “Bunuri primite pentru montare” se înregistreaza valoarea bunurilor primite pentru montare, iar în credit – valoarea bunurilor montate si transmise beneficiarilor.

Soldul contului 912 “Bunuri primite pentru montare” reprezinta valoarea bunurilor primite pentru montare la o anumita data.

Contul 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar”

Contul 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” este destinat generalizarii informatiei la locator privind imobilizarile corporale transmise în leasing financiar.

În debitul contului 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” se înregistreaza valoarea contractuala a imobilizarilor corporale transmise în leasing financiar, iar în credit – valoarea contractuala a acelorasi imobilizari transmise în proprietatea locatarilor sau restituite de catre acestia.

Soldul contului 913 “Imobilizari corporale transmise în leasing financiar” reprezinta valoarea contractuala a imobilizarilor corporale transmise în leasing financiar la o anumita data.

Contul 914 “Bunuri primite în custodie”

Contul 914 “Bunuri primite în custodie” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile (stocuri, imobilizari corporale etc.) primite în custodie.

În debitul contului 914 “Bunuri primite în custodie” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite în custodie, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor iesite din custodie.

Soldul contului 914 “Bunuri primite în custodie” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite în custodie la o anumita data.

Contul 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare”

Contul 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile (stocuri, imobilizari corporale etc.) primite de la terti pentru prelucrare sau reparare.

În debitul contului 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite de la terti pentru prelucrare sau reparare, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor prelucrate sau reparate si restituite beneficiarilor.

Soldul contului 915 “Bunuri primite spre prelucrare sau reparare” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite pentru prelucrare sau reparare la o anumita data.

Contul 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision”

Contul 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile primite de comisionar în baza contractelor de comision.

În debitul contului 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” se înregistreaza valoarea contractuala a bunurilor primite în baza contractelor de comision, iar în credit – valoarea contractuala a bunurilor iesite (vîndute sau restituite comitentului).

Soldul contului 916 “Bunuri primite în baza contractelor de comision” reprezinta valoarea contractuala a bunurilor primite în baza contractelor de comision la o anumita data.

Contul 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor”

Contul 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” este destinat generalizarii informatiei privind bunurile obtinute din materialele prelucrate ale tertilor.

În debitul contului 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” se înregistreaza valoarea bunurilor obtinute din materialele prelucrate ale tertilor, iar în credit – valoarea bunurilor scoase din evidenta extrabilantiera (transmise tertilor, primite ca plata pentru prelucrare etc.).

Soldul contului 917 “Bunuri obtinute din materialele prelucrate ale tertilor” reprezinta valoarea bunurilor obtinute din materialele prelucrate ale tertilor la o anumita data.

Contul 918 “Formulare cu regim special”

Contul 918 “Formulare cu regim special” este destinat generalizarii informatiei privind formularele cu regim special intrate si utilizate de catre entitate.

În debitul contului 918 “Formulare cu regim special” se înregistreaza valoarea formularelor cu regim special intrate, iar în credit – valoarea formularelor cu regim special iesite.

Soldul contului 918 “Formulare cu regim special” reprezinta valoarea formularelor cu regim special la o anumita data.

Contul 919 “Creante compromise decontate”

Contul 919 “Creante compromise decontate” este destinat generalizarii informatiei privind creantele compromise decontate.

În debitul contului 919 “Creante compromise decontate” se înregistreaza suma creantelor compromise decontate, iar în credit – suma creantelor compromise restabilite sau anulate la expirarea termenului stabilit de entitate (de regula, 5 ani).

Soldul contului 919 “Creante compromise decontate” reprezinta suma creantelor compromise decontate ale entitatii la o anumita data.

Contul 920 “Creante contingente”

Contul 920 “Active contingente” este destinat generalizarii informatiei privind creantele contingente care cuprind creantele aferente prejudiciului material, sanctiunilor si altor reclamatii înaintate de catre subiect, dar nerecunoscute de persoanele vinovate.

În debitul contului 920 “Active contingente” se înregistreaza suma creantelor contingente aparute, iar în credit – suma creantelor contingente decontate si/sau anulate.

Soldul contului 920 “Active contingente” reprezinta suma creantelor contingente ale entitatii la o anumita data.

Contul 921 “Datorii contingente”

Contul 921 “Datorii contingente” este destinat generalizarii informatiei privind datoriile contingente care cuprind datoriile aferente sanctiunilor si altor reclamatii înaintate de catre creditori, dar nerecunoscute de entitate.

În debitul contului 921 “Datorii contingente” se înregistreaza suma datoriilor contingente aparute, iar în credit – suma datoriilor contingente decontate si/sau anulate.

Soldul contului 921 “Datorii contingente” reprezinta suma datoriilor contingente ale entitatii la o anumita data.

Contul 922 “Garantii acordate”

Contul 922 “Garantii acordate” este destinat generalizarii informatiei privind garantiile acordate de catre entitate tertilor.

În debitul contului 922 “Garantii acordate” se înregistreaza valoarea garantiilor acordate, iar în credit – valoarea garantiilor decontate.

Soldul contului 922 “Garantii acordate” reprezinta valoarea garantiilor acordate la o anumita data.

Contul 923 “Garantii primite”

Contul 923 “Garantii primite” este destinat generalizarii informatiei privind garantiile primite de catre entitate de la terti.

În debitul contului 923 “Garantii primite” se înregistreaza valoarea garantiilor primite, iar în credit – valoarea garantiilor decontate.

Soldul contului 923 “Garantii primite” reprezinta valoarea garantiilor primite la o anumita data.

Contul 924 “Pierderi fiscale”

Contul 924 “Pierderi fiscale” este destinat generalizarii informatiei privind pierderile fiscale ce urmeaza a fi raportate în perioadele fiscale viitoare.

În debitul contului 924 “Pierderi fiscale” se înregistreaza suma pierderilor fiscale calculate, iar în credit – suma pierderilor fiscale raportate la rezultatul fiscal sau anulate.

Soldul contului 924 “Pierderi fiscale” reprezinta suma pierderilor fiscale ale entitatii la o anumita data.

Contul 925 “Facilitati fiscale”

Contul 925 “Facilitati fiscale” este destinat generalizarii informatiei privind facilitatile fiscale prevazute de legislatie.

În debitul contului 925 “Facilitati fiscale” se înregistreaza suma facilitatilor fiscale acordate, iar în credit – suma facilitatilor fiscale decontate la expirarea termenului de acordare sau anulate în cazul nerespectarii conditiilor stabilite de legislatia în vigoare.

Soldul contului 925 “Facilitati fiscale” reprezinta suma facilitatilor fiscale ale entitatii la o anumita data.

Pin It

Back to Top