Managementul resurselor umane

Elemente componente ale comportamentului organizaţional

Comportamentul organizaţional este un termen aplicat studiului sistematic al comportamentului indivizilor în cadrul grupurilor, inclusiv analiza naturii grupurilor, dezvoltării structurilor în cadrul grupului şi între grupuri şi procesul de implementare a schimbării.

Elementele “web”-ului cultural al organizaţiei sunt :

  • Practicile - moduri în care membrii organizaţiei se comportă faţă de ceilalţi, element care corelează diferite părţi ale organizaţiei. “Felul în care se fac lucrurile aici” oferă organizaţiei competenţe distinctive benefice. Acest element al culturii este cel mai dificil de modificat deoarece implică nu numai voinţa managerială, ci şi implicarea tuturor membrilor organizaţiei. Pentru a schimba acest element, managerii pot adopta un comportament participativ, exprimat prin disponibilitatea faţă de subalterni, comunicarea directă cu aceştia şi angajarea unor persoane tinere, al căror mod de gândire nu a fost încă deformat.

Scopul principal al realizării structurii organizaţionale este de a crea o schemă de lucru logică prin care organizaţia să-şi atingă scopurile. Activitatea de realizare a structurii organizaţionale implică următoarele etape:

 Descrierea posturilor  realizarea fiselor posturilor

Grupul este definit ca fiind două sau mai multe persoane interdependente care conlucrează pentru a atinge anumite scopuri. Grupurile formale sunt grupuri de lucru formate de către organizaţie, care au sarcini stabilite.

Grupurile informalesunt formaţii naturale care apar în mediul de lucru ca răspuns la nevoia de contact social. Aceste grupuri tind să se formeze pe prietenii şi interese comune.

Back to Top