Merceologie si comert

Comerţul integrat reprezintă un sistem de organizare a activităţii comerciale, în cadrul căruia întreprinderile cumulează atît funcţiile comerţului cu ridicata, cît şi ale aceluia cu amănuntul. Sistemul respectiv poate îmbrăca diverse forme concrete de materializare: organizarea unor mari magazine, magazine populare, magazine cu sucursale, diverse forme cooperatiste etc.

Formele cooperatiste ale comerţului integrat cunosc şi ele, la rîndul lor, mai multe modalităţi concrete de realizare, structura sistemului cuprinzînd, în principal, comerţul realizat de cooperaţia de consum şi pe cel organizat de către cooperative ale unor întreprinderi sau ale administraţiei.

Conţinutul şi structura acordurilor de franciză.

Din punct de vedere managerial, sistemul reprezintă un compromis între forme de distribuţie şi metode de vînzare. Franciza în sine se prezintă sub forma unui contract încheiat între un "francizor", care acordă anumite drepturi de folosire a unei mari firme sau tehnologii comerciale şi un "franciz", comerciant care cumpăra dreptul respectiv.

Pentru desfăşurarea activităţii sale, comerţul dispune de un anumit potenţial material, uman şi financiar, denumit resursele lui economice. Ele sunt forma de concretizare a capitalului comercial şi a forţei de muncă angajate în comerţ ca factori de producţie.

Mărimea şi structura bazei tehnico-materiale a comerţului cu amănuntul răspund cerinţelor acestei forme de comerţ şi anume de difuzare largă a mărfurilor în toate localităţile ţării, iar în cadrul fiecărei localităţi de apropiere a mărfurilor de consumatori.

Această funcţionalitate este asigurată prin varietatea de tipuri de unităţi ca profil şi mărime care compun reţeaua comercială şi printr-o dotare specifică proceselor operative cerute de vînzarea mărfurilor.

Back to Top