Merceologie si comert

Caracteristicile comerţului cu ridicata şi, în primul rînd, vehicularea mărfurilor în partizi mari se răsfrînge şi asupra structurii bazei sale tehnico-materiale.

Clădirile pentru depozite, instalaţiile, mobilierul şi utilajele din depozit sunt dimensionate în raport cu cerinţele activităţii economice a acestora, respectiv primirii şi păstrării mărfurilor, pregătirii comenzilor şi expedierii produselor către beneficiari, în principal în sistem mecanizat, adică folosind conteinere, palete şi mijloace de transport adaptate vehiculării fiecărui tip de produse.

Ca resursă economică, baza tehnico-materială a societăţilor comerciale se corelează cu volumul activităţii economice a acestora, între ele existînd un raport de intercondiţionare;

Baza tehnico-materială este determinată de volumul activităţii economice, dar, la rîndul său, pe o piaţă concurenţială, nivelul de dezvoltare şi modernizare a ei este o condiţie a prosperităţii oricărei firme.

Baza tehnico-materială a comerţului se perfecţionează continuu ca urmare a progresului tehnic din economie. Acesta se extinde din sfera producţiei, unde găseşte cîmpul cel mai larg de afirmare, în toate sectoarele care asigură pregătirea şi realizarea producţiei, datorită interdependenţei dintre ramurile economiei naţionale.

Agenţii economici utilizează pentru desfăşurarea activităţii comerciale un important potenţial de forţă de muncă denumit resursele umane ale comerţului. Conceptul nu trebuie privit însă simplist, reducînd munca doar la condiţia de factor de producţie, depersonalizat.

Societăţile comerciale folosesc în activitatea lor, pe lîngă baza tehnico- materială şi personal comercial, un important volum de mijloace băneşti, pentru înfăptuirea circuitului economic bani-marfă-bani din cadrul schimbului, precum şi a celorlalte relaţii băneşti ale societăţilor comerciale cu mediul extern. Aceste resurse băneşti sunt denumite generic resursele financiare ale comerţului, iar relaţiile de constituire şi utilizare a lor formează sfera finanţelor comerţului.

Utilizarea lor raţională, prin încorporarea în valori lucrative şi prin mărirea numărului de circuite la care ele participă în cursul unei perioade, determină creşterea activităţii economice şi sporirea eficienţei capitalului comercial.

Back to Top