Merceologie si comert

Pe plan mondial, actuala etapă de dezvoltare a diverselor societăţi se caracterizează printr-o puternică interferenţă produs-serviciu în sistemul de satisfacere a diverselor nevoi, serviciile şi îndeosebi inovaţia în cadrul acestora tinzînd să determine raportul, respectiv să cîştige noi domenii.

Unul dintre cele mai importante aspecte privind activitatea comercială o constituie astăzi asigurarea unor relaţii corespunzătoare cu consumatorii - ca potenţiali cumpărători. Exigenţele mereu crescînde ale lumii contemporane, cît şi o serie de fenomene specifice economiei de piaţă, fac ca mizele comerţului, sau mai spus ale schimbărilor şi modernizării acestuia să aducă în prim plan o serie de noi precepte care să contribuie la redimensionarea relaţiilor sale cu publicul.

Sistemul de relaţii ale comerţului cu consumatorii poate fi descompus în trei domenii principale: organizarea unui cadru propice de dialogare cu consumatorii, crearea unei ambianţe favorabile realizării actului de vînzare-cumpărare şi asigurarea unor raporturi corespunzătoare între personalul comercial şi consumatori.

Orientarea şi buna organizare a sistemului de relaţii comerţ-consumatori implică, alături de identificarea interlocutorului cu preferenţele, aspiraţiile, exigenţele şi reprezentările sale, şi o bună cunoaştere a comportamentului consumatorilor, a evoluţiei în timp a acestuia şi a factorilor săi de influenţă.

Problematica protecţiei consumatorilor priveşte îndeosebi, aspecte referitoare la sistemul de relaţii creat în cadrul pieţei, generat de confruntarea consumului cu obiectul său, respectiv cu produsul oferit de producător, la care se adaugă cadrul de desfăşurare a relaţiilor ofertant - consumator, respectiv gradul de libertate în care are loc derularea fenomenelor de piaţă - jocul ofertei şi cererii, liberalizarea preţurilor, publicitatea comercială, comportamentul personalului comercial, calitatea produselor etc.

Back to Top