Contabilitatea intrării mijloacelor fixe

Organizarea evidenţei intrării mijloacelor fixe este condiţionată de sursa de procurare (primire) a acestora. În unităţile economice intrarea mijloacelor fixe are loc în urma:

 • investiţiilor capitale,
 • cumpărării de la persoane fizice şi juridice,
 • primirii cu titlu gratuit,
 • primirii ca cotă în capitalul statutar,
 • schimbului cu alte active,
 • primirii în arendă finanţată,
 • înregistrării plusurilor de mijloace fixe stabilite în urma inventarierii.

 

Momentul includerii în componenţa mijloacelor fixe se consideră data punerii în funcţiune a obiectului. De la această dată se începe calcularea uzurii mijloacelor fixe.

La intrarea (punerea în funcţiune) mijloacelor fixe se întocmeşte “Procesul-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe” (MF-1). Acest document se completează de către o comisie numită de către conducătorul întreprinderii. Procesul-verbal se semnează de către toţi membrii comisiei şi se transmite în contabilitate împreună cu documentaţia tehnică. În contabilitate în baza acestui document se efectuează înregistrările contabile respective.

Evidenţa analitică se ţine pe fiecare obiect sau pe grupa de obiecte omogene în fişele de inventar (MF-6), în care se reflectă caracteristicile tehnice, data intrării, norma uzurii etc.Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de activ 123 “Mijloace fixe”. În debitul acestui cont se înregistrează valoarea de intrare a mijloacelor fixe intrate, iar în credit – valoarea de bilanţ şi suma uzurii calculate a mijloacelor fixe ieşite. Soldul contului este debitor şi reprezintă valoarea mijloacelor fixe la o dată anumită şi se reflectă în capitolul I al Bilanţului contabil.

1) La intrarea mijloacelor fixe se întocmesc următoarele formule contabile:

 • debit contul 123 “Mijloace fixe” – la valoarea iniţială a mijloacelor fixe intrate,
 • credit contul 121 “Active materiale în curs de execuţie” – la costul efectiv a mijloacelor fixe create nemijlocit la întreprindere,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” – la valoarea mijloacelor fixe cumpărate de la alte întreprinderi,
 • credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară” – la valoarea venală a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit,
 • credit contul 313 “Capital nevărsat ” – la valoarea mijloacelor fixe intrate de la fondatori (asociaţi) ca cotă-parte în capitalul statutar,
 • credit contul 134 “Creanţe pe termen lung”, 223 “Creanţe pe termen scurt ale părţilor legate”, 229 “Alte creanţe pe termen scurt” – la valoarea venală a mijloacelor fixe primite prin schimb cu alte active,
 • credit contul 421 “Datorii de arendă pe termen lung” – la valoarea mijloacelor fixe primite în arendă finanţată,
 • credit contul 621 “Venituri din activitatea de investiţii” – la valoarea mijloacelor fixe constatate ca plusuri cu ocazia inventarierii.

 

2) La suma cheltuielilor aferente intrării mijloacelor fixe se întocmesc următoarele formulele contabile:

 • debit contul 123 “Mijloace fixe” – la suma totală a cheltuielilor legate de intrarea mijloacelor fixe,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”, 539 “Alte datorii pe termen scurt” – la suma cheltuielilor de transport, încărcare-descărcare prestate de terţi,
 • credit contul 812 “Activităţi auxiliare” – la cheltuielile de procurare suportate de serviciile auxiliare proprii (transport, etc.),
 • credit contul 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – la suma salariului calculat muncitorilor antrenaţi la încărcarea-descărcarea obiectelor procurate,
 • credit contul 533 “Datorii privind asigurările” – la suma defalcărilor pentru asigurările sociale aferente salariilor calculate,
 • credit contul 535 “Datorii preliminate” – a suma defalcărilor pentru asigurările medicale aferente salariilor calculate
 • credit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului” – la sumele cheltuite de angajaţi, aferente intrării mijloacelor fixe.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!