Conţinutul şi structura veniturilor

Venitul reprezintă sumele încasate sau de încasat de la alte persoane juridice sau fizice sub formă de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor depuse de proprietarii întreprinderii.

În componenţa venitului nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu, cum sînt taxa pe valoarea adăugată, accizele, încasările globale obţinute de întreprindere din însărcinarea organizaţiilor terţe de la comercializarea produselor sau mărfurilor acestora, deoarece aceste sume nu constituie un avantaj economic al întreprinderii şi nu influenţează capitalul al acesteia.

Taxa pe valoarea adăugată şi accizele nu se consideră ca venituri ale întreprinderii, întrucît acestea sînt încasate în numele organelor de stat şi se varsă în buget.

Sumele încasate la efectuarea operaţiilor de intermediere în numele proprietarului de produse (mărfuri) şi transmise acestuia de asemenea nu constituie venitul intermediarului (agentului). În aceste cazuri, venitul agentului cuprinde numai comisioanele. De exemplu, venitul persoane care organizează licitaţii constă din sumele de comision scăzute din preţul de vînzare, încasate de la cumpărător şi alte comisioane.

În dependenţă de sursele de intrare, veniturile se împart în două grupe:

  • Venituri din activitatea operaţională.
  • Venituri din activitatea neoperaţională.

Veniturile din activitatea operaţională cuprind sumele rezultate din activitatea de bază a întreprinderii, şi anume:

  • veniturile din vînzări – încasările din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor, operaţiile de barter, contractele de construcţie;
  • alte venituri operaţionale – sumele primite sau de primit din ieşirea (vînzarea, schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mărfurilor, arenda curentă, precum şi sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri, recuperări de daune materiale rezultate de modificări ale metodelor de evaluare a activelor curente.

Din veniturile din activitatea neoperaţională fac parte sumele primite sau de primit din alte feluri de activităţi ale întreprinderii:

  • veniturile din activitatea de investiţii, în a căror componenţă intră sumele rezultate din ieşirea şi reevaluarea activelor pe termen lung ale întreprinderii, sumele încasate din vînzarea activelor nemateriale, terenurilor, mijloacelor fixe, dividendele calculate, dobînzile, sumele diferenţelor din reevaluarea activelor pe termen lung ieşite, veniturile din operaţiunile cu părţile legate;
  • veniturile din activitatea financiară, care cuprind sumele rezultate din transmiterea în folosinţa altor persoane juridice şi fizice, pe un termen mai mare de un an, a activelor nemateriale şi materiale pe termen lung, valoarea activelor intrate cu titlu gratuit, venituri sub formă de diferenţe de curs valutar, subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, sume conform contractelor de neincludere în concurenţă etc.;
  • venituri excepţionale la care se referă sumele primite de la organele de stat, companiile de asigurări, persoanele juridice şi fizice sub formă de recuperare a pierderilor din calamităţi, perturbări politice şi alte evenimente excepţionale.

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!