Evidenţa creanţelor privind decontările cu bugetul

Creanţele bugetului faţă de întreprindere apar ca urmare a achitării impozitului pe venit în rate la buget pe parcursul anului conform art. 84 al Codului Fiscal, a achitării impozitului pe venit în cazul plăţii prealabile a dividendelor conform art. 80 al Codului Fiscal, a achitării impozitului pe venit în străinătate pe venitul din investiţii şi pe venitul financiar conform art. 82 al Codului Fiscal, a reţinerii impozitelor la sursa de plată conform art. 90 al Codului Fiscal în cazul în care întreprinderea este beneficiarul plăţii, a depăşirii sumei TVA trecută în cont asupra sumei TVA calculate şi ca urmare a supraplăţilor efectuate în buget.

Modul de reţinere a impozitului pe venit la sursa de plată este stabilită în Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 30 ianuarie 2008 („Contabilitate şi audit”, nr. 2, 2008)

Evidenţa analitică a creanţelor privind decontările cu bugetul se ţine pe feluri de impozite şi plăţi, pe termene de recuperare a acestora din buget.

Pentru evidenţa sintetica este destinat contul de activ 225 “Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. În debitul acestui cont se reflectă avansurile vărsate la buget privind impozitele şi taxele stabilite de legislaţie, iar în credit – sumele trecute în cont pentru stingerea datoriilor aferente decontărilor cu bugetul. Soldul este debitor şi reprezintă datoriile bugetului faţă de întreprinderii la finele perioadei de gestiune.

Apariţia creanţelor privind decontările cu bugetul se reflectă prin următoarele formule contabile:

1. la suma impozitului pe venit achitat în rate:

 • debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”,
 • credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”

2. la suma impozitului pe venit achitat în străinătate din venitul investiţional şi financiar:

 • debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”,
 • credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

3. la suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată:

 • debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”,
 • credit conturile 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale”, 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate”, 229 „Alte creanţe pe termen scurt”

4. la suma depăşirii sumei TVA trecută în cont faţă de suma TVA calculată, precum şi a supraplăţilor la buget privind alte impozite şi taxe:

 • debit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”,
 • credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

La finele anului întreprinderea are dreptul să treacă în cont sumele impozitului pe venit plătite în avans (inclusiv suma impozitului pe venit reţinut la sursa de plată). Acestea se trec la diminuarea datoriilor faţă de buget şi se înregistrează prin formulă contabilă:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”,
 • credit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”

În cazul cînd suma impozitului pe venit calculat este mai mică decît sumă totală plătită în avans, diferenţa rămîne ca sold pe contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul” şi urmează să fie recuperată din buget sau trecută în contul datoriei pe următoarea perioadă de gestiune.

Restituirea din buget a supraplăţilor se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”,
 • credit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”

De cele mai dese ori supraplata se trece în contul achitării impozitelor respective sau a altor impozite si taxe în perioadele următoare. Stingerea datoriei faţă de buget din contul supraplăţii se reflectă prin formula contabilă:

 • debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”,
 • credit contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!