Evidenţa materialelor

În cadrul întreprinderilor au loc numeroase operaţii, care se petrec în procesul de aprovizionare şi eliberare de la depozite în producţie. Aceste operaţii trebuie să fie efectuate în baza documentelor primare, reflectate în registrele analitice de grupare a operaţiilor şi pe conturile contabile.

Intrarea materialelor

La intrarea materialelor întreprinderea-cumpărător primeşte documentele de însoţire a partidei de materiale (factura fiscală (Slide 7) sau facturii (Slide 8), Actul de achiziţie (Slide 9), certificate de calitate ş.a.).

Recepţionînd materialele magazionerul întocmeşte Bonul de primire (Slide 10). În cazul devierilor de la condiţiile contractului în ce priveşte lipsurile de materiale, nerespectarea preţurilor, calităţii şi altor condiţii contractuale de către furnizor, cumpărătorul formează o comisie de recepţie a materialelor, care întocmeşte un proces-verbal de recepţie a materialelor, în care se indică devierile stabilite.

Pentru evidenţa sintetică a materialelor este destinat contul de activ 211 “Materiale”, la care se deschid subconturile necesare: 2111 “Materii prime şi materiale de bază”, 2112 “Semifabricate cumpărate şi articole de completare”, 2113 “Combustibil” ş.a. Evidenţa analitică a SMM se ţine cu ajutorul Fişei de magazie (Slide 11).

Intrarea materialelor se reflectă în contabilitate prin întocmirea formulelor contabile (Slide 12):

a) cumpărate de la furnizori:

 • debit contul 211 “Materiale” - la valoarea de procurare a materialelor fără TVA - 1 000 lei,
 • debit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” - la suma TVA trecută în cont - 200 lei,
 • credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 1 200 lei;

b) primite din producţie proprie, la cost efectiv:

 • debit contul 211 “Materiale”,
 • credit conturile 811 “Activităţi de bază”, 812 “Activităţi auxiliare”;

c) provenite din scoaterea din uz a mijloacelor fixe (deşeuri utile, piese de schimb ş.a.):

 • debit contul 211 “Materiale” - la valoarea de intrare;
 • credit contul 123 “Mijloace fixe” – în limitele valorii probabile rămase a mijloacelor fixe stabilită la punerea lor în funcţiune,
 • credit contul 621 “Venituri din activitatea de investiţii” – în cazul cînd valoarea materialelor obţinute depăşeşte valoarea probabilă rămasă;

d) intrate de la alte persoane fizice sau juridice :

 • debit contul 211 “Materiale” – valoarea totală a materialelor,
 • credit contul 313 “Capital nevărsat” – valoarea materialelor primite ca cotă-parte în capitalul statutar,
 • credit contul 622 “Venituri din activitatea financiară” – valoarea materialelor primite cu titlu gratuit;

e) intrate prin intermediul titularilor de avans:

 • debit contul 211 “Materiale” - la valoarea de procurare conform datelor din decontul de avans, aprobat de către conducătorul întreprinderii,
 • credit contul 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului” – dacă titularul anterior a primit avans,
 • credit contul 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” – fără primirea avansului;

f) intrate din trecerea la deşeuri a producţiei rebutate, la valoarea realizabilă netă:

 • debit contul 211 “Materiale”,
 • credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”;

g) constatate ca plusuri în urma inventarierii, la valoarea lor de piaţă:

 • debit contul 211 “Materiale”,
 • credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”;

h) obţinute din lichidarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, la valoarea utilă:

 • debit contul 211 “Materiale”,
 • credit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” - în limitele valorii probabile rămase a OMVSD stabilită la transmiterea lor în folosinţă;
 • credit contul 612 “Alte venituri operaţionale” - în cazul cînd valoarea materialelor obţinute depăşeşte valoarea probabilă rămasă a OMVSD .

Cheltuielile, aferente procurării materialelor se înregistrează în debitul contului 211 “Materiale”, în corespondenţă cu creditul conturilor:

 • 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” - la cheltuielile de transport efectuate de terţi,

 • 812 “Activităţi auxiliare” – la serviciile secţiei de transport a întreprinderii,

 • 242 “Conturi curente în valută naţională”, 229 “Alte datorii pe termen scurt” – la suma taxelor vamale referitoare la materialele importate,

 • 533 “Datorii privind asigurările” – la suma cheltuielilor de asigurare a materialelor,

 • 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, 533 “Datorii privind asigurările”, 812 “Activităţi auxiliare” – la salariile muncitorilor antrenaţi la încărcarea-descărcarea materialelor,

 • 227 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”, 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţii” – la suma cheltuielilor de transport-aprovizionare, efectuate prin intermediul titularilor de avans.

 

Ieşirea materialelor

Materialele se eliberează de la depozit pentru:

 1. necesităţile de producţie a întreprinderii;
 2. transmiterea altor întreprinderi prin realizarea contra mijloace băneşti, prin schimb cu alte active, sau predare cu titlu gratuit.

Eliberarea materialelor de la depozit pentru necesităţile interne se efectuează în baza dispoziţiei de livrare a materialelor, fişei-limită de consum (Slide 13), iar în afara întreprinderii – în baza facturii (daca întreprinderea nu este înregistrată ca plătitor de TVA) sau în baza facturii fiscale (dacă întreprinderea este înregistrată ca plătitor de TVA).

Operaţiile de eliberare a materialelor se reflectă în contabilitate prin întocmirea formulelor contabile:

1) decontarea costului materialelor consumate în cadrul întreprinderii:

a) pentru necesităţile de producţie:

 • debit conturile 811 “Activităţi de bază”, 812 “Activităţi auxiliare”, 813 “Consumuri indirecte de producţie”
 • credit contul 211 “Materiale”

b) pentru necesităţile comerciale:

 • debit contul 712 “Cheltuieli comerciale”
 • credit contul 211 “Materiale”

c) pentru necesităţile generale ale întreprinderii:

 • debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative”
 • credit contul 211 “Materiale”

2) decontarea costului materialelor eliberate în afara întreprinderii:

a) în cazul vînzării lor:

 • debit contul 714 “Alte cheltuieli operaţionale”
 • credit contul 211 “Materiale”

b) în cazul transmiterii cu titlu gratuit:

 • debit contul 722 “Cheltuieli ale activităţii financiare”,
 • credit contul 211 “Materiale”.

Materialele constatate ca lipsuri în urma inventarierii sau nimicite în urma calamităţilor naturale se reflectă în contabilitate:

 • debit conturile 714 “Alte cheltuieli operaţionale”, 723 “Pierderi excepţionale”,
 • credit contul 211 “Materiale”.

Inventarierea materialelor se efectuează de către comisia de inventariere prin întocmirea Listei de inventariere (Slide 18, 19). În cazul depistării divergenţelor dintre datele reale şi cele înregistrate în contabilitate se întocmesc Balanţe de verificare în care se determină plusurile, lipsurile şi pierderile din deteriorarea bunurilor.

Rezultatele inventarierii se examinează la şedinţa comisiei de inventariere şi se perfectează printr-un proces-verbal, iar decizia finală privind reglementarea discordanţelor constatate se ia de către conducătorul întreprinderii.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!