Geoeconomia

Accesări: 7,465 Geoeconomia

Atata timp cat Statul constituie o entitate care incarnează puterea publică, in condiţiile proprietăţii private şi ale democraţiei, el exercită funcţii specifice, toate subordonate interesului general al societăţii civile.

Funcţia economică a Statului necesită elaborarea unei politici adecvate, a cărei orientare porneşte de la asigurarea supravegherii, cand Statul are un rol pasiv, lăsand piaţa să-şi joace rolul său regulator in mod spontan şi poate ajunge pană la căutarea conştientă a echilibrului, cand Statul capătă un rol activ.

Accesări: 21,626 Geoeconomia

Structurile Sistemului Naţiunilor Unite

Reţeaua largă de organizaţii internaţionale permite şi stimulează desfăşurarea unor activităţi multiple şi variate. Sintetizate, aceste activităţi se concentrează pe prezentarea poziţiei statelor in problemele internaţionale, negocierile pentru armonizarea acestor poziţii, convenirea de măsuri şi programe de acţiune pentru intărirea păcii şi colaborării internaţionale.

Accesări: 13,384 Geoeconomia

Spre deosebire de organizaţiile interguvernamentale, organizaţiile internaţionale neguvernamentale (ONG) „se prezintă ca grupuri private formate din persoane fizice şi morale aparţinand unor ţări diferite şi care se grupează pentru a urmări anumite obiective”.28 ONG-urile sunt considerate organizaţii non-profit.

Accesări: 6,657 Geoeconomia

Fenomenele demo-economice in ansamblu şi, in particular, ale forţei de muncă şi ocupării acesteia devin, la inceputul mileniului III, de o complexitate nemaiintalnită. Evoluţiile demografice naturale, crearea şi ocuparea forţei de muncă pe plan mondial se află din ce in ce mai mult sub impactul unei multitudini de factori economici, sociali şi politici, care introduc elemente noi in definiţiile tradiţionale ale unor concepte, ca şi in metodele de cercetare ale acestora.

Accesări: 15,242 Geoeconomia

Fondul Monetar Internaţional

Fondul Monetar Internaţional a fost conceput in iulie 1944 la Conferinţa Naţiunilor Unite de la Bretton-Woods, SUA, la care au participat 44 de ţări. Incă din timpul celui de-al doilea război mondial, au apărut preocupări pe plan internaţional privind organizarea relaţiilor valutar – financiare internaţionale.

Prin acordurile incheiate, Conferinţa monetară a prevăzut infiinţarea a două organisme: Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.). Rolul principal in cadrul sistemului monetar internaţional este deţinut de F.M.I., prevăzandu-se că o ţară nu poate deveni membru B.I.R.D. , atata timp cat nu este membru al F.M.I.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!