Esenta si tendinta dezvoltarii managementului bancar

Conceptul, continutul si principii ale managementului bancar

Managementul este cîmpul în care se interpatrund politicile, oamenii si administrarea, care iau decizii si exercita controlul necesar pentru a implimenta obiectivele optime în scopul de a asigura dezvoltare, stabilitate si crestere în afacere.(Goodmean)

Managementul bancar are urmatoarele particularitati:

 • patrimoniul – reprezinta un capital pe care-l are banca la un moment dat si care în marea sa parte nu este în proprietatea deplina a bancii.
 • produsul pe care îl formeaza banca – cumpara bani si vinde bani – formarea corecta a pretului, dobînzile.
 • personalul – de înalta calificare si de fiecare salariat în parte depinde banca – gestiunea corecta a personalului.
 • mijloacele tehnice pe care le utilizeaza banca.

Atributiile managementului bancar:

 • administrarea patrimoniului ce presupune exercitarea dreptului de a utiliza acest patrimoniu;
 • organizarea proceselor de gestiune a patrimoniului;
 • dirijarea – explicarea lucratorilor ce au de facut;
 • control – trebuie sa fie permanent (personal si procesual), auditul intern.

Managementul bancar este organizat dupa urmatoarele principii:

 • precesul de gestionare în banca este un proces complex, fiecare activitate a bancii presupune legatura strînsa atît între diverse domenii cît si-n timp;
 • trebuie sa fie extemporal;
 • toate atributiile managementului trebuie corelate între ele ca sa formeze un mecanism integru.

Managementul bancar ca stiinta formeaza recomandari la modul general, iar fiecare banca este libera sa le utilizeze si sa le dezvolte în conformitate cu specificul activitatii sale.

Particularitati si scopul managementului bancar

Scopul fiecarui gestionar a unei activitati este maximizarea profitului. Dat fiind faptul în activitatea bancara acest scop se complica prin necesitatea diminuarii riscurilor.

Particularitatile managementului bancar în vederea realizarii scopului sunt urmatoarele:

 • capitalul împrumutat este de la persoane fizice – activitatea bancara este strict reglementata de autoritatile monetare;
 • sistemul de formare a costurilor si încasarilor bancare;
 • banca este societate privata formata de obicei ca SA – scopul managementului bancar apare c maximizarea profitului pentru o actiune.

Scopul managementului bancar este maximizarea profitului bancii, inclusiv pentru o actiune în conditiile expunerii minime la risc si respectînd restrictiile impuse de organele de reglementare.

Ca strategie globala scopul managementului bancar este mentinerea viabilitatii bancii, crearea conditiilorde activitate a ei atît în prezent cît si pe viitor.

În realizarea scopului sau managementul bancar este influentat de urmatorii factori:

Factori de ordin intern:

 • marimea bancii, structura organizatorica;
 • politica promovata de banca si impusa de actionari (pol. extensiva si defensiva);
 • sistemele de administrare a bancii.

Factori d ordin extern:

 • politica de reglementare pe care o duce Banca Centrala;
 • situatia economica în tara;
 • nisa pe care banca o ocupa pe piata serviciilor bancare.

Pentru atingerea scopurilor sale managementul bancar activeaza în doua directii:

 • managementul financiar: a) managementul performantelor (mg. global); b) managementul riscurilor
 • managementul personalului

Managementul financiar presupune gestionarea corecta a patrimoniului bancii si evidenta lui – se mai numeste managementul bilantului bancar.

Activitatea managementului financiar presupune crearea conditiilor de atragere si gestionarea clientilor, vînzarea serviciilor bancare – sfera de productie.

Managementul personalului presupune gestionarea angajatilor prin formarea colectivului de munca, organizarea lui, dirijarea si controlul.

În mg. financiar se utilizeaza metode matematico-financiare, pe cînd mg. personalului presupune abilitati din domeniul psihologiei.

Pentru mg. personalului se utilizeaza urmatoarele metode:

 • formarea unui contract de munca în care se vor stipula toate drepturile si obligatiile angajatilor;
 • crearea unui sistem de reciclare a cadrelor, activitatea bancara se bazeaza pe inovatii;
 • crearea unui sistem de stimulente pentru personal;
 • crearea unei structuri clare de atributii a fiecarui angajat;
 • minimizarea factorului de dublare a functiilor.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!