Managementul personalului bancar

Esenta managementului personalului bancar.

Managementul personalului presupune un sistem de organizare, instruire si gestionare a resurselor umane în asa mod în care ele sa realizeze strategiile bancare cu cît mai mici posibile cheltuieli.

Scopul managementului bancar – de a optimiza structura personalului bancar si de a majora gradul de calificare a personalului pentru a crea un mediu eficient de activitate a bancii.

Pentru a realiza scopul managementului personalului vom raspunde la urmatoarele probleme:

 • numarul optim de persoane necesare unei banci pentru acivitate;
 • gradul de calificare al acestui personal.

Atributiile managementului bancarpentru optimizarea personalului sau:

 • organizarea procesului de lucru în mod optimal pentru banca. Se analizeaza structura organizatorica a bancii pentru a calcula numarul de persoane dupa posturi precum si gradul minim de calificare necesar pentru fiecare post. Tot odata se stabileste structura ierarhica;
 • optimizarea calitatii posturilor pentru a evita dublarea personalului si determinarea gradului de abilitate;
 • formarea abilitatilor angajatilor în domeniul eticii bancare;
 • verificarea si dirijarea personalului atît pe verticala cît si pe orizontala.

Corelarea tuturor atributiilor va forma un management a personalului eficient si va diminua cheltuielile de deservire a angajatlor.

Creînd anumite obligatii fata de personalul banca va crea si conditii de munca eficiente care vor presupune atît dotarea cu tot necesarul a locului de munca cît si stimularea personalului si remunerarea lui.

Organele de conducere a bancii. Organiograma bancara.

Toate atributiile managementului personalului se vor executa absolut de toate agentiile de conducere ale bancii de la cele mai mari la cele mai mici. Toti angajatii se vor supune acestor atributii.

Fiecare banca este organizata ca o SA, de aceasta depinde structura managementului bancar si a organelor de conducere în special.

În cadrul bancii identificam 7 posturi de management dintre care 4 pe orizontala si 3 pe verticala.

Adunare generala a actionarilor este organul suprem de decizie la care contribuie toti actsionarii care au participat la capitalul social a bancii. Are în viziune urmatoarele probleme:

 • formarea strategiei de dezvoltare a bancii;
 • stabilirea sferilor prioritare de dezvoltare a bancii;
 • adoptare statutului si a planurilor strategice ale bancii;
 • adoptarea bilantului anual si repartizarea profitului;
 • decizii de majorare a capitalului;
 • numirea consiliului de administratie.

Consiliul de administrare este format de actionari majoritari (min 3, max 21)

Consiliul de directori – blocul general de management (angajatii bancii) – poarta responsabilitatea integrala inclusiv fata de actionari, de administratia bancii, de profitabilitatea si stabilitatea bancii. În CD intra conducerea bancii, presedintele CD este si presedintele bancii.

Sefii de directie – blocul activitatii comerciale – toata activitatea bancii care aduce profit.

Finantele – se include gestiunea bancii ca oricare alta întreprindere. Intra: contabilitatea, casieriele, sectia decontarilor interbancare.

Automatizarea – raspunde de retelele informationale ale bancii. Intra:sectia de constituire a programelor informatice, mentinerea retelei de transfer de imformatie.

Administrarea bancii – sectia de juristi, sectia de cadre, sectia de aprovizionare.

Totii sefii de directie formeza managementul mijlociu sau managementul curent.

Comitetele sunt întrunite pentru a verifica activitatea bancii pe anumite domenii (comitet de creditare, comitet de active si pasive).

Consiliul de cenzori – auditul intern.

Politica de cadre a bancii comerciale.

Politica de cadre a unei banci este totalitatea actiunilor prescrise într-un regulament specific pe care le poate întreprinde managementul bancar în vederea optimizarii structurii organizatorice a bancii.

Functiile politicii de cadre sunt:

 • optimizarea fiecarii posturi în cadrul bancii si excluderea dublarii posturilor;
 • decentralizarea primirii deciziilor si stabilirea pentru fiecare postura ce decizii poate lua;
 • prescrierea clara a tuturor atributiilor pentru fiecare post.

Atributiile politicii de cadre:

1. Angajarea presupune stabilirea abilitatilor minime fata de fiecare candidat:

 • abilitatea profesionista;
 • abilitatea de ordin tehnic;
 • abilitatea de ordin intelectual general;
 • abilitatea de cunoastere a situatiei economice în tara.

2. Instruirea se face cu scopul ridicarii calificatiei personalului din urmatoarele cauze:

 • dorinta de a propune persoanei un alt post în alt domeniu de lucru;
 • ridicarea calificarii în urma introducerii unor inovatii;
 • pentru a dota personalul cu mai multe cunostinte din domeniile conexe;

Instruirea se poate face cu forte proprii sau prin reciclare la institutii si organizatii specifice.

3. Stimularea prevede 2 tipuri de remunerari:

 • materiala – prin salarii si prime
 • morala – prin sistemul de reitinguri si alte elemente de ordin psihologic.

Politica de cadre va stabili raportul dintre stimularea morala si stimularea materiala.

4. Concedierea se face din doua motive:

 • reducerea postului în cadrul bancii;
 • în urma unor încalcari.

Pollitica de cadre stabileste clar pentru ce persoana va fi imediat concediata.

Ponderea personalului calificat la banca.

Nr. Pers. Stud. superioare

K1= ---------------------------- * 100%

Nr. Tot. de pers.

Ponderea personalului tînar.

Pers. tînar

K2 = ------------ *100%

Nr. total

Ponderea cheltuielilor salariale.

Suma tot. salarii

K3 = ----------------------------- *100%

Ch. operationale (fara dob.)

Ponderea organelor de conducere.

Suma ch. pentru top mg. (CD), mg. curent, CA

K4 = --------------------------------------------------

Ch. totale salariale

 

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!