Securitatea în domeniul bancar

Riscul de frauda

Frauda este însusirea unui bun material sau nematerial aflat în custodie sau gestiune a unei persoane. Frauda este echivalata cu furtul.

Sursa aparitiei fraudei:

 • frauda bancara interna:
 • frauda intentionata – cel care o comite are rea intentie;
 • frauda neintentionata – prin eroare, nu intentioneaza de buna vointa;
 • frauda bancara externa:
 • frauda cu acces fizic – spargerea bancii;
 • frauda cu acces electronic – hakerii.

La frauda interna se mai adauga si coruptia.

Cauzele aparitiei fraudei interne:

 1. gîndirea nelogica a personalului;
 2. controlul slab al personalului din partea bancii;
 3. vointa slaba a individului poate fi cauzata de:
 • dorinta de a trai peste posibilitatile financiare;
 • întretinerea amantilor;
 • abuzul cu jocuri de noroc.

Coruptia - efectuarea unui serviciu suplimentar contra unei plati din partea clientului. 3 tipuri de coruptie:

 • coruptie prin autoritate, nu presupune încalcarea normei bancare pentru plata, ci pentru semnatura;
 • coruptie prin eroare, clientul plateste pentru ca angajatii bancii sa comita ntentionat o greseala în favoarea clientului;
 • coruptie prin relatii de subaltern sau rubedenie, nu se plateste, angajatul comite greseala pentru ca este ruda sau subaltern.

Fraudele interne se pot efectua ca crime ascunse si neascunse.

Crimele ascunse presupun acoperirea sumei extrase printr-un set de documente de obicei falsificat.

Crimele neascunse presupun extrageri de sume prin asumarea nelegitima a lor fara a fi documentate ( se efectuiaza în contabilitatea bancara cînd se comite o eroare la transfer din cont în cont în contabilitate sau prin asumarea unor venituri generate de anumite operatiuni bancare).

Frauda externa este comisa de un neangajat a bancii.

Cauzele fraudei externe:

 • sistemul slab de securitate bancara;
 • atîrnarea ostila catre banca data a fostilor angajati;
 • nivelul jos de protectie a retelelor informationale;
 • nerespectarea codului de etica bancara la compartimentul acces la informatie

Cauza cea mai importanta de aparitie a fraudei bncare este gestiunea incorecta a personalului. 

Riscul de frauda are mecanisme de eliminare (caile de lupta cu frauda bancara):

 • depistarea viciilor (financiare) ale personalului la momentele oportune;
 • crearea unui climat psihologic în colectivul bancar favorabil prin imtermediul caruia fiecare angajat sa se simta atît protejat cît si verificat;
 • cearea unui sistem de rotatie a cadrelor;
 • existenta unui serviciu psihologic;
 • testarea si verificarea sistemelor informationale ale bancii, introducerea inovatiilor în aceste sisteme cu acuratetie;
 • crearea unui sistem de verificare a personalului si a oficiilor în care se presteaza servicii.

Etica bancara

Etica bancara presupune un sistem de reguli si norme de conduita personalului bancar atît vizavi de colectivul de munca cît si fata de clienti.

În primul rînd setul de norme este oformat printr-un document numit „Codul de etica morala” . Scopurile existentii acestui cod sunt:

 • acordarea serviciilor clientilor în mod corect si cu o amabilitate maxima pentru a mentine fiecare client;
 • actiunile fata de clientela trebuie sa fie corecte si rezonabile, ceea ce presupune accesul clientului la toate serviciile oferite de banca doar în masura în care el corespunde ncerintelor înaintate de banca pentru fiecare din acest serviciu;
 • acordarea aasistentei clientului privitor la functionarea conturilor lui, ceea ce presupune gestionarea clientului si informarea lui pe tot timpul relatiilor lui cu banca;
 • mentinerea integritatii si a securitatii mijloacelor aflate în custodia sau gestiunea bancii. În cadrul mentinerii integritatii si siguritatii apare problema divulgarii informatiilor, pe de o parte clientul are dreptul la toata informatia din conturile sale, pe de alta parte el are dreptul ca aceasta informatie sa fie confidentiala pentru alte persoane.

Banca va divulga informatia cu referire la clientii sai doar în cazurile cînd este impusa de legislatie. Înformatia va fi divulgata doar la cererea organelor fiscale sau judiciare si doar la existenta prescriptiei care acorda dreptul verificarii clientului în cauza.

În vederea relatiilor intracolective codul de etica presupune urmatoarele:

 • relatiile între personal vor fi strict de serviciu doar în masura necesara de conlucrare, toate problemele fiind rezolvate pe cale amabiala;
 • se vor respecta strict relatiile între organele de conducere si subalterni;
 • transmiterea de informatie în colectiv va fi limitata de necesarul de lucru.

Securitatea bancara

Securitatea bancara presupune sistemul de protectie a informatiilor bancare si a mijloacelor financiare aflate în gestiunea bancii.

Existenta unui sistem de securitate sanatos în banca este cauzat de urmatoarele:

 • majoritatea resurselor financiare ale bancii sunt împrumutate, pastrarea integritatii lor presupune pastrarea stabilitatii bancii;
 • un sistem de securitate slab conditioneaza fraudele bancare, informatia despre fraude comise în cadrul bancii va submina autoritatea bancii pe piata precum si în fata clientilor sai;
 • existenta unui sistem de securitate presupune posibilitatea bancii de a majora si diversifica serviciile. Un sistem de securitate slab în schimb cauzeaza cheltuieli adaugatoare pentru banca pentru finantarea fraudei sau înbunatatirea sistemului de securitate existent.

Sisteme dde siguranta pot fi:

 • securitatea fizica – pastrarea integritatii fizice a bunurilor materiale a bancii, banilor;
 • securitate informationala – pastrarea integritatii informatiei bancare.

Pentru înbunatatirea sistemului de securitate se vor utiliza urmatoarele caii:

 • se va verifica sistemul de paza externa a bancii pentru a depista persoanele suspecte si ale îndeparta de caile de acces în banca;
 • se va verifica identitatea clientelei;
 • se vor implementa sisteme de protectie moderne în special pentru retelele de calculatoare;
 • se va crea un sistem de lupta contra riscului de frauda (vezi mai sus).

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!