Microeconomie

Accesări: 8,418 Microeconomie

Cantitatea oferită este cantitatea pe care ofertanţii sunt dispuşi şi capabili să o ofere la un moment dat, la un anumit preţ al pieţei, in condiţiile in care ceilalţi factori sunt constanţi. Cantitatea dintr-un anumit bun oferită spre vanzare pe o anumită piaţă depinde de un număr mare de factori.

Cei mai importanţi dintre aceştia sunt:

Accesări: 39,494 Microeconomie

Scopul in care se studiază cererea şi oferta pieţei il reprezintă crearea unui cadru de analiză a comportamentului cumpărătorilor şi ofertanţilor. Curbele cererii arată cum reacţionează consumatorii la modificarea preţului, iar curbele ofertei arată care este reacţia ofertanţilor la acelaşi fenomen. Atat cererea, cat şi oferta sunt mulţimi de valori corespunzătoare unui număr mare de preţuri.

Care dintre aceste preţuri vor domina piaţa? Care va fi cantitatea de bunuri care va fi vandută şi cumpărată pe piaţă? Răspunsurile la aceste intrebări depind de modul in care interacţionează ofertanţii şi cumpărătorii pe piaţă. Această interacţiune a consumatorilor şi ofertanţilor va conduce la echilibrul pieţei.

Accesări: 16,508 Microeconomie

Mărimea economică a producţiei organizaţiei (MEP)

Analiza relaţiei dintre costul mediu şi volumul producţiei se poate realiza utilizand conceptul de mărime economică a producţiei organizaţiei (MEP), care se poate defini ca fiind nivelul producţiei obţinut cu valoarea cea mai scăzută a costului mediu (figura 6.14).

Accesări: 8,287 Microeconomie

Metoda normativă de calculaţie a costurilor vizează stabilirea cu anticipaţie a costurilor de producţie, ţinand seama de normele existente, urmărirea periodică a abaterilor şi modificărilor de la norme şi calculul costului efectiv al produselor. Antecalculaţiile pe produse sunt denumite, potrivit acestei metode, costuri normative (sau costuri etalon).

Purtătorul de costuri in cazul metodei normative diferă de la o organizaţie economică la alta şi este influenţat de o serie de factori care depind de modul de organizare şi de caracteristicile tehnologiei producţiei. Astfel, calculaţiile pot fi pe fiecare piesă, subansamble şi produse (in industria constructoare de maşini); direct pe produs (in industria uşoară şi alimentară), pe semifabricate sau produs finit (in industria chimică).

Accesări: 6,830 Microeconomie

La nivel microeconomic, cheltuielile de producţie şi costurile reprezintă informaţii necesare oricărui cadru de conducere. Pentru a fi utile procesului de management, informaţiile menţionate necesită:

  • organizarea evidenţei cheltuielilor de producţie pe obiecte de calculaţie (faze, comenzi, produse etc.), pe feluri de activitate şi mai ales pe categorii de cheltuieli;
  • calcularea costului unitar al produsului.
Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!