Transformările contemporane radicale, ce au loc în ţările dezvoltate, sunt o dovadă a tranziţiei societăţii la un stadiu principial nou, care nu are analogii istorice. De regulă, apariţia unor astfel de situaţii este legată de schimbarea bazei material-tehnologice de producţie şi de formarea "noii economii".

Expresia "noua economie" a apărut în lexiconul ştiinţific şi jurnalistic relativ recent – acum zece ani.

Diversitatea sistemelor sociale Criteriile de bază ale tipologiei sistemelor

În modelarea activităţii economice, datorită complexităţii şi multitudinii abordărilor metodologice, este inevitabilă o diferenţiere esenţială. În cadrul evaluării activităţii practice se utilizează astfel de parametri ca: social-economici (de conţinut), structurali, dinamici, de volum.

Criterii de clasificare de bază ale sistemelor economice sunt:

Proprietatea ca institut social

" ... economia politică califică proprietatea doar drept unul dintre cele mai puternice stimulente în vederea majorării avuţiilor ... " (J. B. Say)

În viziunea maselor, "proprietatea" este concepută drept ceva raportat la altceva sau la altcineva. Adică, indică posesia (apartamentul meu, ruda mea). De aici, reiese şi unele drepturi, şi posibilităţi. Din copilărie (începând cu o jucărie, o bomboană), înţelegem bine sensul dilemei "al meu" – "străin". Pe parcursul vieţii, tindem să înmulţim proprietatea noastră.

Esenţa şi componentele sistemului economic Abordarea sistemică a activităţii sociale

Sistemul economic reprezintă o totalitate de elemente care se află în interacţiune şi formează o unitate distinctă. Imaginea sistemului este pe larg utilizată în diferite domenii: în fizică şi mecanică (sistemul de transport, sistemul de ore), biologie (toate fiinţele vii sunt sisteme specifice "fine"). De asemenea, poate fi utilizată şi în cazul mediului ambiant (sistemul ecologic). Abordarea sistemică este valabilă şi pentru caracterizarea vieţii sociale.

Activitatea socială reală nu se reproduce "pe părţi", ci ca un tot întreg, ce constă din diferite procese contradictorii, legături şi elemente.

"Oricare ar fi maniera de abordare a economiei, întotdeauna va fi necesară o cunoaştere generală a mecanismelor şi problemelor economice constante, prin intermediul conceptelor şi al "limbajului ştiinţei economice" (Michel Didier).

Problema alegerii economice.

"Triada" întrebărilor fundamentale "Resurse limitate – nevoi nelimitate"

Subcategories

Back to Top