Structura organizatorica a bancii comerciale

Tipuri de structuri organizatorice.

Structura organizatorica – totalitatea de unitatiteritoriale ale unii banci coordonate printr-un sistem unic de gestiune.

Tipuri de structuri organizatorice:

 • Banca cu un singur sediu;
 • Banca cu mai multe sedii: centrala si un numar de sucursale, filiale, agentii;
 • Holdingul bancar.

Mai vezi: Specificul organizarii activitatii bancare

Particularitatile de actiune ale diferitor structuri organizatorice sunt:

1.Banca cu un singur sediu – toate serviciile sunt prestate într-un singur loc.

Pozitiv Negativ
 • Este mult mai rapid circuitul informatiei ce favorizeaza clientul.
 • Concentrarea administratiei bancare si a sectiilor comerciale ale bancii în acelas local presupune verificarea stricta a personalului – optimizarea activitatii lui.
 • Economisirea cheltuielilor de întretinere a administratiei.
 • Numarul limitat de clienti datorita arialului mic pe care-l deserveste banca.
 • Banca nu are diversificarea riscului în teritoriu fiind foarte dependenta de situatia economica a unei regiuni.

2.Banca cu mai multe sedii presupune o structura complexa formata din centrala si o serie de sucursale, filiale, agentii.

Pozitiv Negativ
 • Apropierea bancii de clientela – majorîndu-si numarul clientilor.
 • Posibilitatile de diversificare a riscurilor pe teritoriu.
 • Posibilitatea de a largi sfera de activitate prin implimentarea unor servicii pe teritoriu dat.
 • Cheltuieli duble de administrare.
 • Durata operatiunilor este mai mare.
 • Limitarea sferei decizionale în cadrul filialelor – pierderea clientelei.
 • Îndepartarea în teritoriu a administratiei bancare de sfera comerciala – ineficienta activitatii filialelor.

3. Holdingul bancar presupune ca banca este ocomponenta a unei companii financiare mari ( nu exista baza legislativa). Exista trei tipuri:

 • Holdinguri cu o singura banca;
 • Holdinguri cu o banca care are filiale;
 • Holdinguri cu mai multe banci.
Pozitiv Negativ
 • Posibilitatea de diversificare pe piata financiara a serviciilor.
 • Posibilitatea de a apela la capitalul firmei nebancare la necesitate.
 • Posibilitatea acordarii unui larg spectru de servicii unui si aceluiasi client în acelas loc.
 • Asumarea de catre banca a tturor riscurilor financiare inclusiv acelora din sfera nebancara.
 • Complicarea evaluarii corecte a capitalului la un moment dat – are loc eroarea între coeficientii de performanta a bancii.

Caracteristica gestiunii bancii cu diferite structuri organizatorice.

Exista doua tipuri de gestiune a bancii cu mai multe sedii:

 • Gestiunea centralizata;
 • Gestiunea decentralizata.

Gestiunea centralizata – presupune limitarea absoluta în drepturi de decizie a filialelor cu stabilirea setului de probleme asupra caruia filiala poate actiona desinestator – filiala nu are banii sai, filiala nu are dreptul sa utilizeze de sinestatator resursele acumulate.

Pozitiv:

 • se poate corela repede cu fluxul financiar;
 • excluderea dublarii functiei;
 • posibilitatea de a utiliza un personal mul mai competent si calificat pentru luarea deciziilor la nivel de centrala;
 • micsorarea riscului datorita controlului permanent asupra filialei;
 • economia cheltuielilor pentru prelucrarea documentelor;
 • posibilitatea de a verifica în permanenta activitatea filialelor si de a planifica viitorul ei;
 • posibilitatea de a transfera excesul de mijloace de la o filiala la alta care are necesitati financiare.

Negativ:

 • îngreoneaza transferul informatiei de la filiala la centrala în unele cazuri creind posibilitati de erori;
 • posibilitatea de pierdere a clientului datorita scaderii operativitatii deserviriilui;
 • monopolizarea deciziilor de centrala nu dau posibilitatea de formare a personalului competent la nivel de filiala.

Gestiunea decentralizata – presupune înzestrarea filialelor cu drepturi decizionale asupra unui spectru larg de probleme, lasînd în competenta centralei doar deciziile ce prevad strategia de dezvoltare precum si cele ce implica riscuri financiare majore. În RM astfel sistem nu exista.

Tot ce-i pozitiv la sistemul centralizat este negativ la decentralizat.

Pozitiv:

 • rapiditatea deservirii clientilor;
 • posibilitatea formarii personalului competent la filiale, a unor modele de gestiune separate.

Negativ:

 • expunerea în masura mai mare la riscuri;
 • imposibilitatea transferarii excesului de mijloace banesti de la o filiala la alta.

Deschiderea unitatilor teritoriale a bancii

O banca poate avea urmatoarele tipuri de unitati teritoriale:

 • sucursale;
 • filiale;
 • agentii;

Sucursala – este unitate teritoriala care se formeaza la nivelul unor regiuni sau teritorii mari. Se aseamana centralei, are consiliul de directori. Are un sistem al aparatului administrativ destul de complex, este relativ autonoma în decizii si are dreptul sa efectuieze practic tot spectrul de servicii elaborat de centrala.

Filiala se poate supune atît direct centralei cît si sucursalei. Are un spectru restrîns de servicii si se poate supune sistemului centralizat si decentralizat. Acorda serviciile de creditare, depozitare si decontare.

Agentia este o structura teritoriala care are dreptul sa efectuieze un singur tip de servicii. Nu are director, are un contabil, nu are bilantul propriu.

Share on


Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!