Tipuri de structuri organizatorice.

Structura organizatorica – totalitatea de unitatiteritoriale ale unii banci coordonate printr-un sistem unic de gestiune.

Tipuri de structuri organizatorice:

  • Banca cu un singur sediu;
  • Banca cu mai multe sedii: centrala si un numar de sucursale, filiale, agentii;
  • Holdingul bancar.

Esenta managementului personalului bancar.

Managementul personalului presupune un sistem de organizare, instruire si gestionare a resurselor umane în asa mod în care ele sa realizeze strategiile bancare cu cît mai mici posibile cheltuieli.

Aspecte introductive

În scopul mentinerii credibilitatii fata de clienti si comunitatea financiara bancile trebuie sa probeze în permanenta un grad corespunzator de lichiditate. Pentru a raspunde obiectivului de lichiditate, gestionarea intrarilor si a iesirilor de fonduri trebuie realizata asa încît sa existe în permanenta suficiente lichiditati la nivelul institutiei bancare.

Riscul se gaseste astazi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este functia cheie a bancilor moderne axate pe activitatea de piata.

Problemele care apar în sistemele bancare în urma a unei gestionari nereusite a resurselor si plasamentelor se regasesc în toate economiile.

Primul acord de la basel

Acordul de la Basel privind fondurile proprii ale bancilor1, adoptat în 1988, a avut ca origine preocuparile guvernatorilor bancilor centrale din tarile membre ale grupului G 102 care au constatat ca datorita cresterii concurentei între marile banci, nivelul fondurilor proprii ale acestora atinsese un nivel scazut, considerat periculos pentru gradul lor de solvabilitate. Acordul din 1988 vizeaza o gestiune prudenta a capitalurilor de asa maniera încât acestea sa poata face fata eventualelor pierderi.

Page 1 of 2

Back to Top