Activitatea Bancara

Accesări: 14,018 Activitatea Bancara

Caracteristica operaţiunilor bancare

Banca efectuiează 3 tipuri de operaţiuni active :

  • Operaţiuni de trezorerie – care se referă la formarea şi menţinerea lichidităţilor bancare;
  • Operaţiuni de plasament cele mai importante active ale băncii generatoare de profit. Ele sunt de două tipuri: - de creditare care duc la formarea portofoliului de credite bancare; investiţionale- formează portofoliul de VM.
  • Operaţiuni de creare a imobilizărilor - necesare pentru desfăşurarea normală curentă a bănci.
Accesări: 42,703 Activitatea Bancara

Caracteristica generală a garanţiilor bancare.

Gajul este o garanţie reala în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate fata de alţi creditori, inclusiv faţa de stat, la satisfacerea creanţei garantate.

Conform art.634 şi 635 al Codului Civil al Republicii Moldova, garanţia debitorului constă în obligaţiunea lui la o prestaţie necondiţionată sau la o prestaţie depăşind obiectul propriu-zis al contractului”.

Accesări: 14,492 Activitatea Bancara

Etapele procesului de creditare:

  • Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul.
  • Evaluarea credibilităţii clientului (aspectele financiare şi nefinanciare) şi aprecierea riscului aferent operaţiunii date.
  • Pregătirea şi încheierea contractului de credit.
  • Acordarea creditului.
  • Controlul privind respectarea condiţiilor contractului şi a rambursării creditului.
  • Lucrul cu creditele problematice

 

Accesări: 7,647 Activitatea Bancara

Conceptul de credit si formele creditului în economia de piata

Relatiile de credit au aparut pe o anumita treapta a dezvoltarii productiei de marfuri, si anume atunci cand aceasta dezvoltare a permis trecerea marfurilor de la vanzator la cumparator, fara ca în acel moment sa aiba loc si un transfer de valoare în sens invers, acest transfer urmand sa se faca ulterior, cu un decalaj de timp.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!