Contabitlitate

Accesări: 6,245 Contabitlitate

Taxele rutiere au o destinaţie specială, fiind utilizat pentru finanţarea:

 • intreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale şi locale;
 • Proiectări de drumuri;
 • Dezvoltării bazei de producţie şi unităţilor care deservesc drumurile;
 • Producerii de materiale de construcţie rutieră;
 • Procurării de tehnică şi utilaj pentru intreţinerea drumurilor;
 • Lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proprietate şi construcţie in domeniu;
 • Administrării gospodăriei drumurilor.
Accesări: 6,643 Contabitlitate

 

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

 1. Active imobilizate
 2. Active circulante
 3. Capital propriu
 4. Datorii pe termen lung
 5. Datorii curente
 6. Venituri
 7. Cheltuieli
 8. Conturi de gestiune
 9. Conturi extrabilanţiere

 

Accesări: 13,242 Contabitlitate

Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!