Contabitlitate

Accesări: 50,645 Contabitlitate

Cea mai veche resursă financiară este impozitul. Originile sale aparţin perioadei de statornicire a organizaţiei statale. Iniţial, s-a recurs la prelevări asupra bunurilor private, iar odată cu introducerea monedei se practică impozite în bani.

În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe noţiuni de impozit, însă cele mai frecvent întâlnite sunt următoarele:

Accesări: 7,954 Contabitlitate

Caracteristica generală a impozitului pe bunurile imobiliare

Impozitul este aşezat pe bunurile imobiliare aflate pe teritoriul RM. Contribuabilii ale acestui impozit sunt:

  • întreprinderile, instituţiile (inclusiv băncile şi alte instituţii creditare), organizaţiile indiferent de forma de proprietate, care sunt persoane juridice, rezidenţi şi nerezidenţi ai RM care au în proprietate sau utilizare bunuri imobiliare;
  • persoane fizice proprietari ai imobilului.
Accesări: 5,534 Contabitlitate

Sistemul taxelor locale este compus din următoarele taxe :

Taxa pentru amenajarea teritoriului.

Obiectul impunerii este personalul contribuabilului.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător

Baza de calcul este numărul mediu scriptic trimestrial de salariaţi şi sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştea activează în întreprinderile fondate , însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

Accesări: 31,845 Contabitlitate

Taxele vamale - caracteristică generală

Taxă vamală este plata obligatorie, percepută de autoritatea vamală la introducerea sau la scoaterea mărfurilor de pe teritoriului vamal al Republicii Moldova. Teritoriul vamal este teritoriul asupra căruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de jurisdicţie în domeniul activităţii vamale.

 

Accesări: 23,082 Contabitlitate

Conţinutul sistemului fiscal

Sistemul fiscal reprezintă o strategie unică în sistemul financiar a RM. Conform Codului fiscal (art. 2) sistemul fiscal reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a principiilor, formelor şi metodelor de stabilire, modificare şi anulare a acestora precum şi totalitatea măsuriloe ce asigură achitarea lor.

Unii economişti teoreticieni consideră că sistemul fiscal trebuie privit mai larg şi că el include următoarele elemente:

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!