Finantele Intreprinderii

Accesări: 61,918 Finantele Intreprinderii

Profitul reprezintă rezultatul pozitiv al unui agent economic şi poate fi de mai multe feluri:

 • profit pînă la impozitare
 • profit brut
 • profit net

Profitul are destinaţia de a determina necesitatea remunerării capitalului propriu, constituirii fondurilor pentru autofinanţare şi cointeresării salariaţilor. întreprinderile stabilesc profitul pe produs, pe grupe de produse, pe întreprinderi- fiice sau pe alte elemente.

Accesări: 10,842 Finantele Intreprinderii

Constatarea activelor materiale pe termen lung

Unitatea (obiectul) activelor materiale se constată ca activ în cazul în care:

 1. există o certitudine întemeiată că în urma utilizării acestuia întreprinderea va obţine un avantaj (profit) economic;
 2. valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine. Dacă aceste două condiţii nu pot fi satisfăcute, activul se consideră drept cheltuială a perioadei de gestiune.
Accesări: 51,244 Finantele Intreprinderii

Rolul şi destinaţia amortizării

Amortizarea poate fi privită sub următoarele aspecte:

 • ca proces - care înseamnă o detaşare şi transmitere de valoare din activele fixe asupra producţiei;
 • ca cheltuială - care urmează a se include în costuri;
 • ca fond sau resurse financiare - care trebuie să asigure recuperarea valorii activelor fixe şi finanţarea înlocuirii acestora.
Accesări: 17,557 Finantele Intreprinderii

Sursele de finanţare a mijloacelor fixe

Sursele de finanţare ale mijloacelor fixe:

1) mijloace proprii şi anume:

 • sursele din fondul statutar cea mai mare parte a căruia se întrebuinţează pentru procurarea mijloacelor fixe. La fel în aceste scopuri în continuare, se întrebuinţează acumulările ce sunt formate la întreprinderi în procesul de producţie mijloace împrumutate şi anume:
 • credite bancare
 • credite ale altor creditori care se furnizează sub forma cambiilor şi alte creanţe.
 • mijloace primite de la realizarea împrumuturilor obligatoare.
Accesări: 15,463 Finantele Intreprinderii

Necesitatea deţinerii de numerar

Desfăşurarea proceselor economico-financiare din întreprinedere presupune existenţa a două categorii de fluxuri: fluxuri reale şi fluxuri financiareFluxurile reale se referă la transformările materiale pe care capitalul sub formă de cative fizice le înregistrează în procesul utilizării lui, de la stocurile de materie primă pînă la cele de produse finite.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!