CLASA 1 “ACTIVE IMOBILIZATE”

Conturile din clasa 1 “Active imobilizate” sînt destinate generalizarii informatiei privind existenta si miscarea activelor imobilizate care cuprind: imobilizarile necorporale, imobilizarile corporale, active biologice imobilizate, investitiile financiare pe termen lung, investitiile imobiliare, creantele si avansurile pe termen lung si alte active imobilizate.

Planul general de conturi contabile este elaborat în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate (SNC) şi a altor acte normative contabile, ţinînd cont de cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare şi necesităţile informaţionale ale entităţii.

 

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

 1. Active imobilizate
 2. Active circulante
 3. Capital propriu
 4. Datorii pe termen lung
 5. Datorii curente
 6. Venituri
 7. Cheltuieli
 8. Conturi de gestiune
 9. Conturi extrabilanţiere

 

Taxele rutiere au o destinaţie specială, fiind utilizat pentru finanţarea:

 • intreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale şi locale;
 • Proiectări de drumuri;
 • Dezvoltării bazei de producţie şi unităţilor care deservesc drumurile;
 • Producerii de materiale de construcţie rutieră;
 • Procurării de tehnică şi utilaj pentru intreţinerea drumurilor;
 • Lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proprietate şi construcţie in domeniu;
 • Administrării gospodăriei drumurilor.

Sistemul taxelor locale este compus din următoarele taxe :

Taxa pentru amenajarea teritoriului.

Obiectul impunerii este personalul contribuabilului.

Subiecţii impunerii – persoanele juridice şi fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător

Baza de calcul este numărul mediu scriptic trimestrial de salariaţi şi sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştea activează în întreprinderile fondate , însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.

Subcategories

Back to Top