Evidenţa cheltuielilor activităţii de investiţii 

Cheltuielile activităţii de investiţii cuprind cheltuielile legate de ieşirea activelor pe termen lung. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuielile activităţii de investiţii”.

Pe parcursul perioadei de gestiune efectuarea acestor cheltuieli se reflectă prin formula contabilă:

Pentru evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale sînt destinate conturile: 711 „Costul vînzărilor”, 712 „Cheltuieli comerciale”, 713 „Cheltuieli generale şi administrative”, 714 „Alte cheltuieli operaţionale”. Acestea sînt conturi de activ, în debitul lor se reflectă cheltuielile suportate (cu total cumulativ de la începutul anului), iar în credit – trecerea cheltuielilor acumulate la sfîrşitul anului la contul 351 „Rezultat financiar total”. Aceste conturi nu au sold la sfîrşitul anului, deoarece rulajul debitor, la sfîrşitul perioadei de gestiune, este trecut în sumă totală la contul 351 „Rezultat financiar total”.

Pentru evidenţa consumurilor sînt destinate conturile de clasa 8 „Conturi ale contabilităţii de gestiune”, şi anume – 811 „Activităţi de bază”, 812 „Activităţi auxiliare” şi 813 „Consumuri indirecte de producţie”.

După destinaţia sa conturile 811 şi 812 sînt conturi de calculaţie şi au aceeaşi structură (vezi schema 1).

La contabilizarea cheltuielilor apar două probleme principale:

  • determinarea (evaluarea) cheltuielilor, adică calcularea sumei acestora care urmează să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare;
  • constatarea cheltuielilor, adică stabilirea perioadei de gestiune în care acestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare.

Componenţa, caracteristica şi clasificarea consumurilor 

Consumurile reprezintă resurse consumate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii de venit. Consumurile sînt nemijlocit legate de procesul de producţie, se includ în costul producţiei fabricate, la sfîrşitul perioadei de gestiune se raportează la producţia finită şi producţia în curs de execuţie şi nu se iau în vedere la determinarea rezultatului financiar.

Componenţa, modul de constatare şi determinare a consumurilor şi cheltuielilor sînt reglementate de S.N.C. 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”.

Consumurile şi cheltuielile se constată în contabilitate în baza principiilor specializării exerciţiului şi prudenţei.

Back to Top