Contabilitate financiara

Accesări: 4,899 Contabilitate financiara

Activele nemateriale se constată ca active şi, prin urmare, se contabilizează numai în cazul cînd:

 1. există o certitudine întemeiată că întreprinderea va obţine avantaj economic (profit) ca urmare a utilizării activului;
 2. valoarea activului poate fi evaluată cu un grad înalt de certitudine.
Accesări: 7,830 Contabilitate financiara

Contabilitatea intrării activelor nemateriale. Intrările de active nemateriale rezultă din:

 • a) crearea activelor nemateriale de însăşi întreprindere;
 • b) primirea activelor nemateriale de la fondatori pe seama aportului fondatorilor în capitalul statutar;
 • c) procurarea activelor nemateriale de la alte întreprinderi şi persoane fizice;
 • d) intrarea cu titlu gratuit.
Accesări: 11,541 Contabilitate financiara

Fiecare întreprindere ce dispune de active nemateriale trebuie să determine metoda calculării amortizării activelor nemateriale de sine stătător. Metoda de calculare a amortizării activelor nemateriale, aleasă de întreprindere, trebuie să reflecte schema de obţinere a avantajului economic pe parcursul exploatării acestui activ.

Există diferite metode de calculare a amortizării activelor nemateriale:

Accesări: 6,699 Contabilitate financiara

Conform S.N.C. 13 "Contabilitatea activelor nemateriale" casarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale are loc la ieşirea activelor în următoarele cazuri:

 • în urma vînzării altor persoane juridice sau fizice;
 • la transmiterea sub formă de aport în capitalul statutar al altei întreprinderi;
 • casarea la expirarea duratei de exploatare utilă ori dacă nu se prevede obţinerea unui
 • avantaj economic din utilizarea activelor;
 • în alte cazuri (transmiterea cu titlu gratuit, ieşirea în cazul modificării legislaţiei în vigoare, reflectarea lipsurilor constatate la inventariere;
 • trecerea în componenţa proprietăţii investiţionale sau a cheltuielilor anticipate;
 • majorarea (ajustarea) valorii de intrare etc.).

 

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!