Contabilitate financiara

Accesări: 16,898 Contabilitate financiara

Evidenţa contabilă este un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile (active, capitalul propriu, datorii, consumuri, cheltuieli, venituri, rezultate financiare) şi de raportare financiară prin reflectarea documentară, integrală şi neîntreruptă a tuturor faptelor economice ale întreprinderii.

Particularităţile evidenţei contabile sînt:

Accesări: 16,360 Contabilitate financiara

Politica de contabilitate reprezintă totalitatea principiilor, convenţiilor, regulilor şi procedurilor, adoptate de către conducerea întreprinderii pentru ţinerea contabilităţii şi întocmirea rapoartelor financiare.

Politica de contabilitate se elaborează în conformitate cu S.N.C. 1 “Politica de contabilitate”.

Conform acestui standard, elaborarea politicii de contabilitate se bazează pe următoarele convenţii (principii) ale contabilităţii:

Accesări: 13,264 Contabilitate financiara

Caracteristica, componenţa şi clasificarea activelor materiale pe termen lung

Activele materiale pe termen lung (AMTL) reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală cu durata de funcţionare utilă mai mare de un an, care sînt destinate utilizării în activitatea întreprinderii, predării în arendă sau se află în proces de creare şi nu sînt destinate vînzării.

Accesări: 10,024 Contabilitate financiara

Activele materiale în curs de execuţie cuprind:

  • cheltuielile legate de construirea de construcţia clădirilor, construcţiilor speciale (drumurilor, podurilor, fîntînilor etc.);
  • valoarea utilajului care necesită montaj;
  • investiţiile capitale ulterioare, valoarea lucrărilor de modernizare, care duc la sporirea capacităţilor de producţie, îmbunătăţirea calităţii acesteia.
Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!