Contabilitate financiara

Accesări: 9,678 Contabilitate financiara

În cazul arendei operaţionale arendatorul transmite activele sale arendaşului pe un termen anumit pentru satisfacerea necesităţilor temporare. La expirarea termenului de arendă activele se restituie arendatorului. Pe durata termenului de arendă operaţională arendaşului i se transmite numai dreptul de folosire a bunurilor arendate, iar drepturile şi obligaţiile de proprietar aparţin arendatorului.

Accesări: 6,251 Contabilitate financiara

În activitatea întreprinderilor pot apărea operaţii de vînzare a activelor pe termen lung cu arendă reversibilă ulterioară a acestora. Aceste operaţii pot fi cauzate de: insuficienţa de mijloace circulante necesare pentru lărgirea activităţii de producţie sau achitarea datoriilor, existenţa unor relaţii specifice dintre părţi etc.

Accesări: 40,055 Contabilitate financiara

Noţiunea şi componenţa capitalului propriu

Capitalul propriu (Cpropriu) - reprezintă diferenţa dintre activele şi datoriile întreprinderii. Capitalul propriu reprezintă sursa proprie de finanţare a activelor întreprinderii. Capitalul propriu cuprinde următoarele elemente:

Capital statutar (Cstatutar) - aporturile fondatorilor întreprinderii sub formă bănească sau nebănească;

Accesări: 17,089 Contabilitate financiara

Capitalul nevărsat reprezintă datoriile fondatorilor (acţionarilor) privind aporturile în capitalul statutar. Aceste datorii apar la înfiinţarea întreprinderii atunci cînd momentul de înregistrare a întreprinderii nu coincide cu momentul de depunere a aporturilor.

Evidenţa analitică a capitalului nevărsat se ţine pe fondatori (acţionari) şi pe termen de achitare a datoriilor.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!