Evaluarea riscului global de credit

Bancile comerciale se confrunta cu o serie de riscuri legate de operatiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi o expunere inerenta activitatii obisnuite sau o expunere suplimentara, generata de dorinta de a obtine profit mai mare decat cel normal. În cazul primei expuneri este vorba de riscuri pure, iar în cel de-al doilea caz de riscuri speculative.

Conceptul de credit si formele creditului în economia de piata

Relatiile de credit au aparut pe o anumita treapta a dezvoltarii productiei de marfuri, si anume atunci cand aceasta dezvoltare a permis trecerea marfurilor de la vanzator la cumparator, fara ca în acel moment sa aiba loc si un transfer de valoare în sens invers, acest transfer urmand sa se faca ulterior, cu un decalaj de timp.

Esenţa şi formarea relaţiei bancă-client

Totalitatea operaţiunilor pe care le efectuează banca în folosul clienţilor pot fi clasificate în 3 categorii având la bază funcţiile principale ale băncii:

  • Serviciile de finanţare a necesităţilor de resurse ale clienţilor – operaţiuni de creditare;
  • Serviciile de acumulare a resurselor prin acordarea clienţilor a posibilităţilor de economisire a excedentelor de lichidităţi – operaţiuni de depozitare;
  • Serviciile de transfer de fonduri în interesul clienţilor sau interes propriu.

Caracteristica generală a garanţiilor bancare.

Gajul este o garanţie reala în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate fata de alţi creditori, inclusiv faţa de stat, la satisfacerea creanţei garantate.

Conform art.634 şi 635 al Codului Civil al Republicii Moldova, garanţia debitorului constă în obligaţiunea lui la o prestaţie necondiţionată sau la o prestaţie depăşind obiectul propriu-zis al contractului”.

Etapele procesului de creditare:

  • Examinarea cererii de creditare şi interviul cu solicitantul.
  • Evaluarea credibilităţii clientului (aspectele financiare şi nefinanciare) şi aprecierea riscului aferent operaţiunii date.
  • Pregătirea şi încheierea contractului de credit.
  • Acordarea creditului.
  • Controlul privind respectarea condiţiilor contractului şi a rambursării creditului.
  • Lucrul cu creditele problematice

 

Page 1 of 2

Back to Top