În producţia proprie a sectorului de alimentaţie publică, un loc însemnat îl ocupă produsele de cofetărie şi patiserie, producerea acestora având loc în laboratoare sau secţii de producţie organizate separat sau care funcţionează pe lângă restaurante, cafenele şi cofetării.

Activitatea acestora se organizează ca un sector distinct, având ca obiect producerea produselor de cofetărie şi patiserie care sunt destinate vânzării fie prin unităţi specializate de cofetărie şi patiserie sa prin restaurante, baruri, bufete, fie direct clienţilor, dar nu pentru consum pe loc.

Unităţile de alimentaţie publică pot organiza contabilitatea materiilor prime, produselor, mărfurilor, precum şi a preparatelor culinare atât în sistem comercial cât şi în sistem mixt, cu folosirea funcţiei contului 811 „Activităţi de bază”, fapt care este specificat în Politica de contabilitate a unităţii.

Preţurile cu amănuntul în alimentaţia publică au unele particularităţi în raport cu alte subdiviziuni ale comerţului cu influenţe însemnate supra contabilităţii. Modul de formare a preţurilor în unităţile de alimentaţie publică este reglementat de Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, nr. 12 din 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35 din 06.06.1996), precum şi de prevederile S.N.C. 2 Stocurile de mărfuri şi materiale.

Fiind o ramură distinctă, alimentaţia publică vizează organizarea preparării alimentelor şi produselor culinare şi de cofetărie-patiserie, precum şi vânzarea acestora populaţiei în vederea consumului, atât imediat (scopul de bază al activităţii), cât şi la domiciliu (activitate de servicii suplimentară).

Prin activitatea sa şi prin locul pe care îl deţine în circuitul economic al bunurilor, alimentaţia publică înglobează şi parcurge cele trei etape bine cunoscute ale circuitului economic: Aprovizionare - Producţie – Desfacere.

Page 1 of 4

Back to Top