Contabilitea în comerţ

Accesări: 6,461 Contabilitea în comerţ

Vânzările de mărfuri cu plată integrală în numerar pot fi efectuate prin următoarele forme:

  • vânzarea pe bază de bonuri emise de vânzător
  • vânzarea pe bază de tichete eliberate de casier cu ajutorul maşinilor de casă şi control
  • vânzarea cu plata directă la vânzător
  • vânzarea prin autoservire, vânzarea prin automate, vânzarea la domiciliu
  • televânzarea, internet-vânzarea, etc.
Accesări: 9,462 Contabilitea în comerţ

Vânzările de mărfuri , ambalaje şi prestări de servicii specifice activităţii de comerţ, generează venituri din activitatea operaţională. Acestea sunt reprezentate de sumele sau valorile încasate sau de încasat din operaţiuni de livrări – vânzări de mărfuri sau de prestări de servicii, executări de lucrări. În concepţia contabilă actuală înregistrarea veniturilor se realizează în momentul angajării lor şi nu în momentul încasării efective ale acestuia.

Din aceste considerente vânzările brute (globale) sunt alcătuite din:

Accesări: 6,866 Contabilitea în comerţ

Răspunderea materială – constă în obligaţia oricărui salariat de a repara, în limitele prevăzute de lege, prejudiciul pe care l-a cauzat unităţii din vina sa şi în legătură cu munca sa. Răspunderea materială este o instituţie proprie dreptului muncii., şi este reglementată de art. 336-340 din Codul muncii şi Hotărârea Guvernului RM nr. 449 din 29.04.2004 despre Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor – tip cu privire la răspunderea materială deplină (MO nr. 073 din 07.05.2004, art.nr.586).

Accesări: 5,141 Contabilitea în comerţ

Formele de vânzare a mărfurilor se pot împărţi în două categorii şi anume:

  • vânzarea către consumatori colectivi sau terţi (cu ridicată – se referă la vânzarea mărfurilor de către terţi în partizi mari);
  • vânzarea către consumatori individuali (cu amănuntul – se referă la desfacerea mărfurilor către populaţie).
Accesări: 7,274 Contabilitea în comerţ

Unităţile de alimentaţie publică pot organiza contabilitatea materiilor prime, produselor, mărfurilor, precum şi a preparatelor culinare atât în sistem comercial cât şi în sistem mixt, cu folosirea funcţiei contului 811 „Activităţi de bază”, fapt care este specificat în Politica de contabilitate a unităţii.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!