Contabilitea în comerţ

Accesări: 9,824 Contabilitea în comerţ

În funcţie de natura circulaţiei mărfurilor, aceasta poate fi:

  • circulaţia cu ridicata a mărfurilor constă în achiziţionarea de mărfuri în cantităţi mari de la producători sau alţi furnizori în scopul revânzării lor către alte unităţi comerciale;
  • circulaţia cu amănuntul a mărfurilor , constă în vânzarea mărfurilor cumpărătorilor individuali pentru nevoile personale, precum şi unor unităţi pentru consumul lor propriu.
Accesări: 29,857 Contabilitea în comerţ

Evaluarea corectă a patrimoniului prezintă importanţă deosebită pentru exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le conţine bilanţul contabil referitoare la situaţia patrimoniului şi a rezultatelor obţinute în perioada financiară încheiată, comparativ cu perioada financiară precedentă.Pentru ca prin evaluare să se dea o imagine fidelă patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor, la efectuarea evaluării trebuie să se respecte anumite principii cum sunt:

Accesări: 18,257 Contabilitea în comerţ

Preţurile cu amănuntul în alimentaţia publică au unele particularităţi în raport cu alte subdiviziuni ale comerţului cu influenţe însemnate supra contabilităţii. Modul de formare a preţurilor în unităţile de alimentaţie publică este reglementat de Instrucţiunea privind formarea preţurilor la întreprinderile de alimentaţie publică ale tuturor agenţilor economici din Republica Moldova, nr. 12 din 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35 din 06.06.1996), precum şi de prevederile S.N.C. 2 Stocurile de mărfuri şi materiale.

Accesări: 11,541 Contabilitea în comerţ

În producţia proprie a sectorului de alimentaţie publică, un loc însemnat îl ocupă produsele de cofetărie şi patiserie, producerea acestora având loc în laboratoare sau secţii de producţie organizate separat sau care funcţionează pe lângă restaurante, cafenele şi cofetării.

Activitatea acestora se organizează ca un sector distinct, având ca obiect producerea produselor de cofetărie şi patiserie care sunt destinate vânzării fie prin unităţi specializate de cofetărie şi patiserie sa prin restaurante, baruri, bufete, fie direct clienţilor, dar nu pentru consum pe loc.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!