Asigurări

Accesări: 12,543 Asigurări

Condiţii generale privind obiectul şi riscurile asigurate

Asigurarea de bunuri este o asigurare cu caracter facultativ, inclusă în portofoliu tuturor societăţilor de asigurare, care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul ramurii de non-life.

Se poate încheia de persoane fizice şi juridice, în general cu sediul sau reşedinţa în România cu societate de asigurări care practică asigurări non-life. Obiectul şi riscurile asigurate sunt în general acelaşi la toate societăţile de asigurare, diferit fiind mecanismul de încheiere al asigurării.

Accesări: 3,396 Asigurări

Asigurarea locuinţelor

Pentru persoana fizică este necesară protecţia bunurilor dobândite ca urmare a multor ani de muncă şi eforturi. Există, în acest sens, suficiente forme de acoperire care au menirea de a proteja locuinţele aflate în proprietate personală, sau care sunt închiriate, precum şi a conţinutului lor.

La asigurarea clădirilor aparţinând persoanelor fizice ca şi în asigurarea pentru pagubele produse apartamentelor sau locuinţelor închiriate, obiectul asigurării îl reprezintă clădirile, respectiv apartamentele închiriate de asigurat( pentru pagubele produse acestuia şi pentru care asiguratul este răspunzător faţă de proprietar).

Accesări: 7,092 Asigurări

Asigurarea de transport rutier

Asigurările auto a apărut pentru prima dată la începutul secolului XX, fiind incluse în categoria accidente. În a doua jumătate a secolului odată cu dezvoltarea transporturilor rutiere, cu creşterea numărului de maşini şi cu diversificarea acestora, asigurările de auto s-au desprins din grupa asigurărilor de accidente devenind o categorie de asigurări de sine stătătoare şi foarte vastă.

Deşi la început asigurările auto propuneau acordarea protecţiei numai pentru vătămări corporale şi pagube materiale produse terţilor odată cu trecerea timpului au apărut noi tipuri de protecţie.

Accesări: 18,446 Asigurări

Elementele tehnice ale asigurărilor, ce exprimă condiţiile generale ale asigurărilor.

Conţinutul complex şi formele în care se perfectează asigurările sunt foarte variate. Cu toate acestea, ele au anumite elemente comune:

Subiectul asigurării – asigurarea implică o serie de părţi sau subiecte, pesoane fizice sau juridice, între care se nasc raporturi juridice pe temeiuri legale sau contractuale. Aceşti subiecţi sunt:

Accesări: 6,544 Asigurări

Pentru această formă de asigurare este important de definit categoria de autovehicule. Prin acest termen se înţeleg nu numai autovehiculele, ci şi remorcile trase de autovehiculele asigurate, autovehiculul propulsat, suspendat pe roţi, şenile, tălpi de alunecare folosite pentru transportul mărfurilor sau persoanelor.

În practica internaţională, clasificarea riscurilor asigurabile în asigurarea de autovehicule ţine seama de tipurile de vehicule ce se asigură, datorită varietăţii mari a acestora.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!