Asigurări

Accesări: 4,794 Asigurări

Conţinutul asigurării de răspundere faţă de terţi

Asigurarea de răspundere faţă de terţi este o categorie de asigurare facultativă importantă şi extrem de reprezentativă pentru întreg domeniul ale asigurărilor. Piaţa asigurărilor de răspundere este supusă unor mari fluctuaţii ale primelor de asigurare, fiind influenţată pe de o parte de presiunea determinată de o concurenţă acerbă şi pe de altă parte de rezultatele daunalităţii fiecărui client în parte.

Accesări: 15,032 Asigurări

Asigurările de viaţă

Tipurile de asigurări care au o bază contractuală:

a) asigurările de viaţă, care includ: asigurarea la termen de supravieţuire, asigurarea de deces, asigurarea la termen de supravieţuire şi de deces (mixtă de viaţă), asigurarea de viaţă cu rambursarea primelor, asigurarea de căsătorie, asigurarea de naştere;

Accesări: 7,596 Asigurări

Asigurarea recoltei culturilor agricole

In R.Moldova asigurările din agricultură se realizează pe baze contractuale. Prin contractul de asigurare, asigurătorul acordă protecţie de asigurare contra distrugerii depline sau parţiale a roadei culturilor agricole cauzate de diferite calamităţi naturale şi a altor interese ale asiguratului indicate în condiţiile de asigurare.

In baza condiţiilor de asigurare facultativă a culturilor agricole de grindină şi alte calamităţi naturale de la o companie de asigurare din R.Moldova, asigurătorul oferă protecţie pentru următoarele riscuri:

Accesări: 9,783 Asigurări

Necesitatea şi esenţa reasigurărilor

Motivaţia apariţiei reasigurării o reprezintă oferta propusă de către reasigurător, în calitate de companie specializată, asigurătorul direct, numit reasigurat sau companie cedentă. Această ofertă s-a datorat apariţiei întîmplătoare a unor evenimente a căror dimensiune este foarte mare ca volum, sau apariţia unor evenimente mici ca dimensiuni, dar cu frecvenţă mare de apariţie. Situaţia poate dezechilibra din punct de vedere financiar compania cedentă, putîndu-se ajunge la situaţia de faliment.

Accesări: 7,954 Asigurări

Rolul asigurărilor de persoane la sporirea şi consolidarea bugetelor familiare.

Asigurările de persoane sunt o măsură suplimentară de prevedere şi de economisire pe termen lung pentru cetăţinii şi pentru familiile lor în legătură cu producerea unor evenitemte în viaţa acestora. Aceste asigurări completează asigurările sociale şi asistenţa socială în ceea ce priveşte satisfacerea cerinţelor populaţiei în caz de pierdere a capacităţii de muncă, de bătrâneţe sau in caz de deces.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!