Piata de Capital

Accesări: 2,904 Piata de Capital

Participantii la realizarea vînzărilor "scurte" sînt: clientul, brokerul, bursa şi casa de compensaţie (de lichidare) a bursei. Operaţiunea se realizează prin contul în marjă, clientul fiind obligat să depună valoarea reprezentînd marja iniţială. Cît timp poziţia clientului rămîne deschisă, brokerul urmăreşte marja curentă a contului acestuia, astfel încît să se asigure respectarea marjei permanente. La vînzările "scurte" aceasta este superioară celei stabilite pentru cumpărările şi vînzările lungi în marjă. La NYSE, de exemplu, este de 30% din valoarea de piaţă a titlurilor vîndute "scurt".

Accesări: 2,436 Piata de Capital

Tehnologia derularii emisiunii de constituire

Actiunile si orice alte valori mobiliare care pot fi convertite sau care ofera dreptul de a cumpara sau de a vinde actiuni pot fi emise doar de societatile pe actiuni.

Emisiunea valorilor mobiliare poate fi efectuata:

Accesări: 3,038 Piata de Capital

Practica extrabursiera internationala

Piata extrabursiera se caracterizeaza printr-o functionare descentralizata, intalnirea cererii cu oferta si asigurarea lichiditatii realizandu-se prin concurenta unui numar mare de comercianti (dealeri).

Pe aceasta piata difuza, nelocalizata intr-un sediu, se tranzactioneaza afaceri noi sau de interes regional sau societati care au decis ca fiind mai favorabila pentru situatia lor de moment cotarea pe o piata organizata, dar care nu preia in totalitate exigentele bursiere.

Accesări: 3,412 Piata de Capital

Practicarea activitatii de brokeraj în cadrul tranzactiilor bursiere în RM

Pe piata valorilor mobiliare pot fi desfasurate urmatoarele activitati de baza:

 1. de brokeraj;
 2. de dealer;
 3. de administrare fiduciara a investitiilor;
 4. de tinere a registrului;
 5. de depozitare;
 6. bursiera pe piata valorilor mobiliare;
 7. de depozitar central;
 8. de estimare a valorilor mobiliare si a activelor ce se refera la ele;
 9. de consulting investitional;
 10. de fond de investitii.
Accesări: 6,931 Piata de Capital

Indiferent de natura contractului şi de sistemul tranzacţional, realizarea efectivă a unei operaţiuni bursiere presupune următoarele etape:

 • iniţierea tranzacţiei, prin stabilirea legăturii între client şi societatea de bursă şi transmiterea de către primul a ordinului de vînzare/cumpărare;
 • perfectarea tranzacţiei, respectiv negocierea  încheierea contractului de către agenţii de bursă;
 • executarea contractului, adică îndeplinirea obligaţiilor şi obţinerea drepturilor rezultate din tranzacţie.
Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!