Management

Definirea responsabilităţii sociale a întreprinderii

Etica şi responsabilitatea sociala sunt apropriate si întrepătrunse. Responsabilitatea sociala a firmelor reprezintă preocuparea managerilor de a întreprinde acţiuni care protejează şi îmbunătăţesc atât bunăstarea societăţii, cât şi interesele organizaţiei . Această preocupare este demonstrată de către managerii care consideră atât interesul pe termen lung al firmei lor cat şi relaţiile firmei cu mediul (societatea) în care operează.

Vizita de politeţe

Sosind în alt oraş sau stat pentru a stabili relaţii de afaceri businessmanul este obligat, după cum cer regulile protocolului, să facă o vizită de politeţe gazdei. Vizita de politeţe (vizita de protocol) – reprezintă un răspuns la invitaţie şi la întâlnirea oaspetelui la sosire.

Această măsură de protocol nu numai exprimă politeţe, dar este necesară conducătorilor delegaţii pentru ca, în cadrul unei întâlniri definitiv să concretizeze programa de lucru.

Conduita la locurile publice

La uşă

Protocolul uşii” este pur şi simplu o problemă de prevedere şi de bun simţ.

Mergând împreună cu o femeie, bărbatul îi ajută să înfrunte obstacolele apărute; ajungând în faţa uşii, e necesar de întrecut puţin femeia, pentru a deschide pentru ea uşa. În încăpere se intră după doamnă, dar în restaurant, bar, cafenea, cazino, precum şi în încăperile slab iluminate bărbatul întotdeauna intră primul.

Există o artă a modului de a te îmbrăca bine pentru locul de muncă sau la o întâlnire de afaceri. Fiecare om de afaceri trebuie să aibă un stil propriu al îmbrăcămintei prin care îşi poate exersa spiritul creativ atâta timp cît modul lui de a se îmbrăca rămâne adecvat serviciului respectiv.

Caracteristici ale omului de afaceri american

În general, americanii au un simţ foarte dezvoltat al competiţiei şi doresc să reuşească într-un timp cât mai scurt. Orice obstacol este îndepărtat fără regret. Chiar dacă acţiunile lor sunt coordonate printr-un plan pe termen lung, omul de afaceri american gândeşte mai întâi pe termen scurt.

Back to Top