Management

Accesări: 33,759 Management

Până la mijlocul celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut, majoritatea organizaţiilor dădeau puţină atenţie planificării resurselor umane, ceea ce dădea naştere frecvent la necorelări între nevoia şi disponibilul de personal, dezechilibre în cadrul structurii pe profesii şi meserii sau pe vârste a angajaţilor etc.

Drept urmare, organizaţiile şi-au intensificat eforturile în acest domeniu şi au început să aplice sistemul de planificare a resurselor umane bazat pe metode de previziune din ce în ce mai riguroase şi mai fiabile.

Accesări: 15,168 Management

Recrutarea are drept scop:

  • să identifice sursele de forţă de muncă disponibilă
  • să determine indivizii să-şi depună candidatura pentru posturile vacante.

Referitor la sursele de recrutare, este necesar să identificăm două mari categorii:

Accesări: 30,305 Management

Selecţia resurselor umane este activitatea care constă în alegerea celui mai capabil candidat pentru desfăşurarea unei munci profesionale corespunzătoare unui anumit post sau loc de muncă. Selecţia resurselor umane se face pe baza pregătirii, aptitudinilor şi capacităţii de muncă ale candidaţilor.

Accesări: 20,985 Management

Proiectarea corectă a unei afaceri este o premisă esenţială pentru succesul acesteia. Important este modul în care managerul abordează afacerea, felul în care înţelege să o conducă, principiile şi valorile pe care le alege şi care se reflectă în practică. Experienţa arată că viziunea pe termen scurt este o opţiune înşelătoare: de multe ori succesul imediat poate înşela, poate exista tentaţia de a obţine beneficiu maxim în cel mai scurt timp posibil.

O astfel de afacere nu are însă şanse de succes pe termen lung. În continuare, vom prezenta recomandări privind conducerea unei afaceri, etapă cu etapă.

Accesări: 4,650 Management

Faza predecizională cuprinde etapele premergătoare luării deciziilor, de fundamentare şi pregătire a acestora. Cu ajutorul acestei faze, conducerea şi dezvoltarea afacerii devine una planificată. Se evită în acest mod luarea unor hotărîri subiective, greşite sau nepotrivite cu fondul problemelor reale. Faza predecizională cuprinde formularea problemelor şi realizarea unor previziuni privind evoluţia afacerii.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!