Management

Accesări: 24,871 Management

Adesea,decizia este echivalentă, dacă nu chiar confundată, cu procesul de ansamblu al conducerii. Tendinţa nu este întîmplătoare, ea derivînd din calitatea deciziei de a fi momentul esenţial, punctul-cheie al conducerii. Definiţia cea mai simplă pe care o putem da este: decizia reprezintă soluţia adoptată de un sistem (persoană, grup, organizaţie) pentru rezolvarea unei probleme.

Aşadar, este important să se cunoască: factorii care influenţează hotărîrile pe care le ia un manager şi modul în care poate lua aceste hotărîri.

Accesări: 4,317 Management

După ce s-a luat efectiv decizia, urmează aplicarea ei în practică. Este bine ca în etapele care urmează ( organizarea, motivarea şi controlul) managerul să-şi pună permanent întrebarea dacă a luat în considerare toate laturile realităţii din organizaţie (resurse materiale, tehnologii, informaţii, angajaţi) şi dacă mai poate schimba în bine unul sau altul dintre aspecte.

Accesări: 5,085 Management

Conducerea este un proces dificil, mai ales atunci cand intervine şi problema angajaţilor sau a grupurilor de angajaţi. Managerului ii revine sarcina delicată de a face ca angajaţii să dea tot ce au mai bun in activitatea lor, deşi nu de puţine ori unii dintre ei au interese opuse colegilor lor. In domeniile in care activitatea are un ritm intens, momentele de animozitate apar destul de des.

Accesări: 8,381 Management

Planul economic al întreprinderii. Cuprins si mod de elaborare

În conditiile unei planificari formale fiecare întreprindere îsi întocmeste un plan economic de ansamblu, denumit si plan agregat, care cuprinde un ansamblu de planuri elaborate pe diferite domenii de activitate (financiar, financiar-contabil) denumite potrivit practicii existente si sectiuni ale planului.

Accesări: 57,008 Management

Obiectul de studiu al organizării ergonomice a locurilor de muncă

Ergonomia muncii se formează ca ştiinţă aparte în anii `50 şi prezintă o treaptă superioară a organizării ştiinţifice a muncii.

Fondatorul este F.Taylor, care a studiat principiile organizării locurilor de muncă din punct de vedere ştiinţific. Noţiunea de ergonomie se traduce din limba greacă ca „ergos” – muncă şi „nomos” – legea naturală.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!