Management

Accesări: 10,005 Management

Planificarea fondului de salarii

Fondul de salarii pentru orice subdiviziune structurală a întreprinderii se divizează în fond orar, zilnic, lunar, trimestrial şi anual.

Fondul de salarii orar constă din retribuţia pentru timpul lucrat/volumul de producţie fabricat, care constă din salariul tarifar, primele în funcţie de formele de salarizare (acord sau regie), plăţi cu caracter compensaţional, adaosuri pentru timpul de lucru supraprogram şi în orele de noapte, conducerea echipelor, instruirea ucenicilor.

Accesări: 10,292 Management

Managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane (MRU) include ansamblul de activităţi referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane în beneficiul organizaţiei, a fiecărui individ în parte şi a comunităţii în general. MRU cuprinde trei grupe de activităţi organizaţionale ce vizează: asigurarea cu personal, condiţiile de menţinere efectivă şi dezvoltare.

Accesări: 23,005 Management

Sistemul informaţional (S.I.)

Sistemul informaţional (S.I.) reprezintă totalitatea metodelor, procedurilor şi mijloacelor folosite in procesul informaţional, care reprezintă ansamblul operaţiilor de culegere, transmitere şi prelucrare a datelor, sistematizare, analiză, păstrare şi valorificare a informaţiilor.

Rolul sistemului informaţional consta in acordarea informaţiei, necesare diagnosticului situaţiei din organizaţie şi reprezintă o premiza a deciziilor ce trebuie adoptate: reprezintă instrument de întărire a disciplinei şi sporirii a responsabilităţii.

Accesări: 30,000 Management

Despre succesul managerului se judecă nu după lucrul efectuat de el, dar după felul în care el reuşeşte de ai impulsiona la lucrul pe subalterni. Impulsionarea sau motivarea personalului de a activa se poate de exercitat numai prin intermediul influenţei.

Influenţa-este un act intenţional prin care un individ încearcă să determine alt individ să gândească sau să comită un alt lucru pe care acesta singur nu l-ar gândi sau realiza. Deci la baza procesului de conducere stă influenţa care se manifesta prin acţiunea emoţională sau raţională pe care un om o exercită asupra altuia in scopul modificării comportamentului. In sens negativ influenţa se manifesta prin manipulare. In sens pozitiv ea este instrumentul care managerul direcţionează activităţile subalternilor. Influenţa este bazată pe putere.

Accesări: 23,991 Management

Problematica complexă a leadership-ului reprezintă un punct de interes de cateva decenii, specialiştii fiind interesaţi să afle cine sunt cei care au capacitatea de a-şi imprima viziunea lor organizaţiilor şi de a influenţa activităţi importante ale acestora, şi dacă aceste calităţi sunt naturale sau pot fi dezvoltate.

Pentru identificarea caracteristicilor liderilor au fost analizaţi mari conducători, dar incă nu au putut fi descoperite tipare in care să se incadreze toţi cei care au calităţi de lider.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!