Politica de pret a firmei de servicii este determinata de caracteristicile acestora. Dintre acestea:

  • intangibilitatea serviciilor confera pretului o pozitie determinanta în aprecierea serviciului în faza de pre-cumparare. 
  • sezonalitatea serviciilor influenteaza marimea, dinamica, modul de formare a pretului în anumite perioade ale anului. 
  • Elementele componente ale pretului au ponderi diferite fata de domeniul bunurilor.
  • Implicarea consumatorului în prestatie are reflectare în politica de pret.

 

În servicii, produsul este considerat variabila modificata în raport cu mixul traditional.  Caracteristicile serviciilor, natura lor determina modalitatile concrete de actiune a firmei, în vederea operationalizarii strategiilor de marketing în general, în domeniul produsului, în particular.

Dezvoltarea strategiei de marketing în servicii presupune:

  • selectarea pietei (pietelor) tinta pe care va opera firma,
  • dezvoltarea mixului de marketing pentru fiecare tinta selectata.

Politici de marketing în domeniul serviciilor

Politica de marketing - ansamblul de obiective strategice, strategii adecvate si tactici elaborate si operationalizate în viziune de marketing, în functie de conditiile oferite de mediul intern si extern al firmei.

Comportamentul consumatorului de servicii reprezinta ansamblul optiunilor, deciziilor si actiunilor acestuia în vederea satisfacerii cererii solvabile de servicii.

Continutul comportamentului consumatorului de servicii

Comportamentul consumatorului, într-o abordare specifica, poate fi definit ca un concept multidimensional, ca rezultanta a unui sistem de relatii dinamice dintre procesele de perceptie, informatie, atitudine, motivatie si manifestare efectiva, ce caracterizeaza integrarea individului sau a grupului în spatiul deschis de ansamblul bunurilor de consum si serviciilor existente în societate la un moment dat, prin acte decizionale individuale sau de grup privitoare la acestea.

Subcategories

Back to Top