În servicii, produsul este considerat variabila modificata în raport cu mixul traditional.  Caracteristicile serviciilor, natura lor determina modalitatile concrete de actiune a firmei, în vederea operationalizarii strategiilor de marketing în general, în domeniul produsului, în particular.

Politici de marketing în domeniul serviciilor

Politica de marketing - ansamblul de obiective strategice, strategii adecvate si tactici elaborate si operationalizate în viziune de marketing, în functie de conditiile oferite de mediul intern si extern al firmei.

Comportamentul consumatorului de servicii reprezinta ansamblul optiunilor, deciziilor si actiunilor acestuia în vederea satisfacerii cererii solvabile de servicii.

Continutul comportamentului consumatorului de servicii

Comportamentul consumatorului, într-o abordare specifica, poate fi definit ca un concept multidimensional, ca rezultanta a unui sistem de relatii dinamice dintre procesele de perceptie, informatie, atitudine, motivatie si manifestare efectiva, ce caracterizeaza integrarea individului sau a grupului în spatiul deschis de ansamblul bunurilor de consum si serviciilor existente în societate la un moment dat, prin acte decizionale individuale sau de grup privitoare la acestea.

Mediul extern al firmei de servicii

Macromediul firmei de servicii influenteaza procesul de servuctie prin toate componentele acestuia, indiferent de marimea firmei, forma de proprietate, natura serviciului, ciclul de viata al firmei.

Subcategories

Back to Top