Marketing

Accesări: 13,496 Marketing

Raporturile dintre politica de comunicaţie a firmei şi politica promoţională a acesteia sunt raporturi ca de la parte la întreg. Faptul că politica promoţională, concretizată în activităţi promoţionale concrete, este o componentă cu un rol din ce în ce mai mare în cadrul mixului de marketing, determină necesitatea studierii mai atente şi mai amănunţite a conţinutului şi rolului acestei politici.

Accesări: 7,086 Marketing

Relaţii publice

Tehnicile de relaţii publice au o eficienţă ridicată, mai ales pe termen mediu şi lung, putând fi utilizate pe tot parcursul ciclului de viaţă al unui produs. Acţiunile de relaţiile publice asigură o promovare cu eficienţă mare mai ales în fazele de creştere şi maturitate ale produsului. Relaţiile publice reprezintă în prezent una dintre componentele cele mai dinamice ale activităţii promoţionale.

Accesări: 47,710 Marketing

Activitatea de promovare este vitală pentru dezvoltarea unei organizaţii şi impunerea sa pe piaţă. Succesul acesteia depinde de politica de promovare adoptată de organizaţie şi consecvenţa cu care ea este aplicată. La atingerea obiectivelor promoţionale ale firmei pot contribui toate tehnicile de promovare prezentate anterior, asamblate ntr-un mix de promovare coerent.

Modul n care sunt combinate aceste tehnici şi alegerea celei mai potrivite strategii depinde de numeroşi factori, atît de natură subiectivă cît şi obiectivă, printre care menţionăm: conjunctura pieţei, resursele organizaţiei, experienţa celor care se ocupă cu promovarea, publicul ţintă, concurenţa.

Accesări: 11,705 Marketing

Mediul extern al firmei de servicii

Macromediul firmei de servicii influenteaza procesul de servuctie prin toate componentele acestuia, indiferent de marimea firmei, forma de proprietate, natura serviciului, ciclul de viata al firmei.

Accesări: 13,200 Marketing

Comportamentul consumatorului de servicii reprezinta ansamblul optiunilor, deciziilor si actiunilor acestuia în vederea satisfacerii cererii solvabile de servicii.

Continutul comportamentului consumatorului de servicii

Comportamentul consumatorului, într-o abordare specifica, poate fi definit ca un concept multidimensional, ca rezultanta a unui sistem de relatii dinamice dintre procesele de perceptie, informatie, atitudine, motivatie si manifestare efectiva, ce caracterizeaza integrarea individului sau a grupului în spatiul deschis de ansamblul bunurilor de consum si serviciilor existente în societate la un moment dat, prin acte decizionale individuale sau de grup privitoare la acestea.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!