Comert

Accesări: 7,553 Comert

Pentru desfăşurarea activităţii sale, comerţul dispune de un anumit potenţial material, uman şi financiar, denumit resursele lui economice. Ele sunt forma de concretizare a capitalului comercial şi a forţei de muncă angajate în comerţ ca factori de producţie.

Accesări: 6,673 Comert

Mărimea şi structura bazei tehnico-materiale a comerţului cu amănuntul răspund cerinţelor acestei forme de comerţ şi anume de difuzare largă a mărfurilor în toate localităţile ţării, iar în cadrul fiecărei localităţi de apropiere a mărfurilor de consumatori.

Această funcţionalitate este asigurată prin varietatea de tipuri de unităţi ca profil şi mărime care compun reţeaua comercială şi printr-o dotare specifică proceselor operative cerute de vînzarea mărfurilor.

Accesări: 5,450 Comert

Caracteristicile comerţului cu ridicata şi, în primul rînd, vehicularea mărfurilor în partizi mari se răsfrînge şi asupra structurii bazei sale tehnico-materiale.

Clădirile pentru depozite, instalaţiile, mobilierul şi utilajele din depozit sunt dimensionate în raport cu cerinţele activităţii economice a acestora, respectiv primirii şi păstrării mărfurilor, pregătirii comenzilor şi expedierii produselor către beneficiari, în principal în sistem mecanizat, adică folosind conteinere, palete şi mijloace de transport adaptate vehiculării fiecărui tip de produse.

Accesări: 3,723 Comert

Ca resursă economică, baza tehnico-materială a societăţilor comerciale se corelează cu volumul activităţii economice a acestora, între ele existînd un raport de intercondiţionare;

Baza tehnico-materială este determinată de volumul activităţii economice, dar, la rîndul său, pe o piaţă concurenţială, nivelul de dezvoltare şi modernizare a ei este o condiţie a prosperităţii oricărei firme.

Accesări: 11,405 Comert

Baza tehnico-materială a comerţului se perfecţionează continuu ca urmare a progresului tehnic din economie. Acesta se extinde din sfera producţiei, unde găseşte cîmpul cel mai larg de afirmare, în toate sectoarele care asigură pregătirea şi realizarea producţiei, datorită interdependenţei dintre ramurile economiei naţionale.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!