Comert

Accesări: 18,230 Comert

Formele de vînzare reprezintă elementul de profil al activităţii comerciale, orientîndu-i întreg procesul managerial. Dată fiind importanţa lor, ele se cer a fi studiate ca un element distinct al comerţului cu amănuntul, urmărindu-se atît locul pe care îl ocupă în ansamblul procesului de vînzare, tehnologiile utilizate şi eforturile investiţionale din partea întreprinderilor, cît şi rolul lor în cadrul procesului de dezvoltare a comerţului ce se desfăşoară în fiecare ţară.

Accesări: 5,759 Comert

Politicile comerciale promovate pe diverse pieţe ale lumii, avute în vedere ca importante politici sectoriale şi, ca atare, subsumate procesului unic integraţionist ce se vrea în continuare perfecţionat pe bază de căutări, studii, sugestii credibile, inventivitate şi curaj, vor căpăta noi contururi conceptuale precum şi noi sisteme de fundamentare strategică.

Accesări: 3,483 Comert

Consultarea diferitelor lucrări de specialitate şi a studiilor prospective referitoare la activitatea comercială precum şi analiza unor informaţii apărute în diverse publicaţii din domeniul comerţului scot în evidenţă o serie de tendinţe ce se conturează atît cu privire la evoluţia de ansamblu a activităţii comerciale, cît şi în legătură cu o serie de mutaţii care vor avea loc în tipologia vînzărilor.

Accesări: 4,389 Comert

Modernizarea continuă a societăţii reprezintă un proces care implică dezvoltarea complexă a tuturor laturilor vieţii economice, sociale şi spiritual culturale. Potrivit unei asemenea accepţiuni, dezvoltarea şi perfecţionarea continuă a activităţii prestărilor de servicii reprezintă o latură importantă a restructurării şi modernizării oricărei economii, serviciile prezentîndu-se ca o componentă care recepţionează impactul unor fenomene şi procese majore ce jalonează evoluţia economiei unei ţări.

Accesări: 9,991 Comert

Stabilirea conţinutului serviciilor comerciale, cît şi dimensionarea capacităţii ofertei reprezintă o componentă a politicii de produs generată, pe de o parte, de rigiditatea şi perisabilitatea ofertei, iar pe de altă parte de variabilitatea cererii. Dar, în timp ce produsele care fac obiectul ofertei din comerţ există prin ele însele, făcîndu-şi permanent simţită prezenţa prin stocurile existente, serviciile comerciale nu există decît în timpul în care acestea sunt consumate.

Echipa conspecte.com, crede cu adevărat că studenții care studiază devin următoarea generație de aventurieri și lideri cu gândire globală - și dorim ca cât mai mulți dintre voi să o facă!